M. MERCEDES BERLANGA HERRANZ

M. MERCEDES BERLANGA HERRANZ

Professora agregada

ORCID: 0000-0002-7305-7046
Àrea de coneixement : Microbiologia

Grup de Recerca: Ecogenètica i diversitat microbianes (ECODIMI)

Informació de contacte
Departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient
Departament de Microbiologia i Parasitologia Sanitàries Facultat de Farmàcia
934024497
mberlanga(a)ub.edu

Perfil acadèmic

Professora i Coordinadora: Microbiologia general
Professora de pràctiques de diferents assignatures de microbiologia que la secció departamental de Microbiologia oferta en els Graus de Farmàcia, CTA i NHD
Professora i coordinadora de l'assignatura: Higiene dels Aliments (CTA)
Professora i Coordinadora: Microbiologia i Parasitologia
Professora i coordinadora: Pràctiques d'anàlisi (microbiologia)

Formació acadèmica

Llicenciat en Biologia
Doctor en Biologia

Línies de recerca

Microbiologia clínica: mecanismes de resistència als antibiòtics, principalment a les quinolones, en patògens nosocomials
Bioquímica bacteriana: obtenció i caracterització de soques productores de biopolímers. Paper ecològic
Ecologia microbiana: estudis de diversitat microbiana dels tapissos microbians. Detecció i aïllament de grups específics de microorganismes, com ara, espiroquetes i bacteris magnetotàctics
Ecologia microbiana: dinàmica de poblacions, diversitat i filogènia de espirochetes lliures i simbionts
Caracterització fenotípica de soques bacterianes de diferent origen, com ara clíniques, ambientals o de la indústria en la formació de biofilms
Caracterització ecofisiològica en sistemes complexos tal com els tapissos microbians
Estudi de l'holobiont: interacció organísmica i funcional de la microbiota del tracte intestinal d'insectes xilòfags amb el seu hoste
l'estudi de la relació entre l'augment de la biodiversitat i l'estabilitat funcional d'ecosistemes complexos (biofilms, microbial mats i microbiota intestinal) a nivell procariòtic

Projectes

Biodiversidad, estructura espacio-temporal y estabilidad funcional de los tapetes microbianos del Delta del Ebro y la Camarga . 2005 - 2008 . Ref.CGL2005-04990/BOS . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Ricardo Guerrero Moreno
Eco-evolución y estabilidad funcional de las poblaciones procarióticas microritarias de los tapetes microbianos . 2009 - 2012 . Ref.CGL2009-08922 . Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) . IP: Ricardo Guerrero Moreno
Ecogenètica i diversitat microbianes . 2009 - 2013 . Ref.2009 SGR721 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Ricardo Guerrero Moreno
OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA LA OBTENCIÓN DE BIOPLÁSTICOS Y OTROS PRODUCTOS . 2010 - 2013 . Ref.310RT0393 . Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) . IP: M. Mercedes Berlanga Herranz
Ciencia y tecnología microbiológica. Del origen de la vida a las plataformas espaciales . 2004 - 2005 . Ref.145059C1/CCT001-04-00253 . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Ricardo Guerrero Moreno
Ecogenètica i diversitat microbianes . 2005 - 2009 . Ref.2005SGR00148 . Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) DURSI . IP: Ricardo Guerrero Moreno
Grup de Recerca consolidad: Ecogenètica i diversitat microbianes (ECODIMI) . 2014 - 2016 . Ref.2014SGR 1181 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Miquel Viñas Ciordia
Grup de Recerca consolidad: Ecogenètica i diversitat microbianes (ECODIMI) . 2017 - 2019 . Ref.2017 SGR 1488 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Miquel Viñas Ciordia
Tapissos microbians i columnes de Winogradsky del Delta de l'Ebre . 2019 - 2019 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Ruben Duro
Impacto de la sequía en sistemas acuáticos salinos extremos . 2019 - 2021 . Ref.RTI2018-097950-B-C21 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . IP: Andrea Butturini i Anna Romaní

Publicacions rellevants

Berlanga, M.; Llorens, C.; Comas, J.; Guerrero, R. Gut bacterial community of the xylophagous cockroaches Cryptocercus punctulatus and Parasphaeria boleiriana. En PLoS One. Volum 11. Número 4. 2016 . Repositori Institucional
Berlanga M.; Guerrero R. Living together in biofilms: the microbial cell factory and its biotechnological implications. En Microbial Cell Factories. Volum 15. 2016 . Repositori Institucional
Berlanga, M.; Gomez-Perez, L.; Guerrero, R. Biofilm formation and antibiotic susceptibility in dispersed cells versus planktonic cells from clinical, industry and environmental origins. En Antonie van Leeuwenhoek . 2017 . https://doi.org/10.1007/s10482-017-0919-2
Berlanga, M.; Palau, M.; Guerrero, R. Functional stability and community dynamics during spring and sutumn seasons over 3 years in Camargue microbial mats. En Frontiers in Microbiology. Volum 8. 2017 . Repositori Institucional
Berlanga, M.; Palau, M.; Guerrero, R. Gut microbiota dynamics and functionality in Reticulitermes grassei after a 7-day dietary shift and ciprofloxacin treatment. En PLoS One. Volum 13. Número 12. 2018 . Repositori Institucional
Piqué, N.; Berlanga, M.; Miñana-Galbis, D. Health Benefits of Heat-Killed (Tyndallized) Probiotics: An Overview. En International Journal of Molecular Sciences. Volum 20. Número 10. 2019 . Repositori Institucional
Guerrero, R.; Berlanga, M.; Massana, R. Les microbiologies i els canvis de paradigmes. En La biologia d'ahir i d'avui. Reflexions amb motiu dek centenari de la Societat Catalana de Biologia. Francesc Pifarrer, ed.. Volum. 63 . Treballs de la SCB. 2012
Guerrero, R.; Berlanga, M. Inventando el ecosistema: estromatolitos y tapices microbianos. En Casamayor EO, Gasol JM (eds.) Microbios en acción. Biodiversidad invisible con efectos bien visibles. CSIC, Departamento de Publicaciones. 2012
Berlanga, M.; Méndez, B.S.; Guerrero, R. Screening of strains producing poly-hydroxyalkanoates and other polymers from microbial mats. En Bioplastics. Volum. 1 . CYTED. 2014
Berlanga, M.; Viñas, M.; Guerrero, R. Bacterial predation: natural guns to control infection. En New Weapons to Control Bacterial Growth. Springer-Verlag Germany. 2016