MARILUZ LATORRE MORATALLA

MARILUZ LATORRE MORATALLA

Professora titular d'Universitat

ORCID: 0000-0001-8215-7180
Scopus Author ID: 15729086200
Àrea de coneixement : Tecnologia dels Aliments

Grup de Recerca: Compostos bioactius dels aliments

Informació de contacte
Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia. Facultat de Farmacia i Ciències de l'Alimentació. Campus de l'Alimentació de Torribera. Avda. Prat de la Riba, 171. Edifici Gaudi.
93 4033796
mariluzlatorre(a)ub.edu

Formació acadèmica

llicenciatura en Biologia
llicenciatura en Ciència i Tecnologia del Aliments
Doctorat
Màster Experimental en Ciències Farmacèutiques, especialitat Nutrició i Ciències dels Aliments
Màster en Docencia Universitaria per a Professorat Novell
Diploma d'estudis avançats (DEA)
Post Grau de Fonaments de Disseny i Estadística
Seguridad Alimentaria. APPCC (120 hores lectives)

Línies de recerca

Estimació del risc d'efectes adversos derivats de la presència d'amines biògenes en aliments per a la població en general i per a individus intolerants. Interaccions entre les amines biògenes dels aliments i medicaments
Activitats aminoàcid-descarboxilants i aminooxidàsiques de microorganismes fermentatius i contaminants. Identificació dels punts crítics per a la formació d'amines biògenes en el procés d'elaboració d'aliments i proposta de mesures correctores. Ús de les amines biògenes com a indicadors de la qualitat higiènico-sanitària dels aliments. Desenvolupament de mètodes per a la determinació d'amines biògenes i altres compostos bioactius relacionats indicadors de la qualitat dels aliments
Potencial dels aliments probiòtics per a la millora i prevenció de la intolerància a la histamina
Avaluació del potencial de les poliamines com agents protectors enfront l'oxidació dels aliments

Projectes

Compostos bioactius dels aliments . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1438 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria del Carmen Vidal Carou
Metabolòmica de la histamina i aplicación a la identificació d'individus intolerants a la histamina per déficit DAO . 2014 - 2014 . Centre Català de la Nutrició de l'IEC (CCNIEC) . IP: M.Luz Latorre Moratalla
Valoració del compliment de les declaracions saludables a l'etiquetatge segons el Reglament 1924/2006 a Catalunya . 2014 - 2014 . Ref.308037 . Agencia Catalana de Seguretat Alimentaria (ACSA) . IP: Ma. Carmen Vidal Carou
Tradisausage: Assessment and improvement of safety of tradictional dry sausage from producers to consumers . 2005 - 2008 . Ref.QLRT-2001-0224 . VI Programa Marco de la UE . IP: M.Carmen Vidal Carou
Promotor microbiómico basado en un subproducto vínico para la optimización de productos fermentados y complementos alimenticios . 2016 - 2020 . Ref.AGL2016-78324-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Elvira Lopez Tamames; Ma. Carmen Vidal Carou
Compostos bioactius dels aliments . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1376 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Maria del Carmen Vidal Carou
Aminas biógenas y poliaminas en alimentos vegetales. Estudio del papel de estas aminas en el poder antioxidante de los vegetales comestibles . 2005 - 2008 . Ref.AGL2005-04640/ALI . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Ma. Carmen Vidal Carou
Caracterización nutricional, biofuncional y toxicológica de licuados de soja y almendra tratados por UHPH . 2009 - 2011 . Ref.AGL2008-05430-C02-02/ALI . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Ma. Carmen Vidal Carou
Estudi de la activitat diamino oxidasa de bacteris probiòtics aïllats de iogurts i llets fermentades . 2012 - 2012 . Centre Català de la Nutrició de l'IEC (CCNIEC) . IP: Maria Luz Latorre Moratalla
Avances científicos sobre la etiología, los parámetros diagnósticos y la gestión dietética de la intolerancia a la histamina alimentaria . 2021 - 2025 . Ref.PID2020-117670RB-C21 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Maria del Carmen Vidal Carou; Maria Luz Latorre Moratalla

Publicacions rellevants

Latorre-Moratalla, M.L.; Bover-Cid, S.; Aymerich, T.; Marcos, B.; Vidal-Carou, M.C.; Garriga, M. Aminogenesis control in fermented sausages manufactured with pressurized meat batter and starter culture. En Meat Science. Volum 75. Número 3. 2007
Latorre-Moratalla, M.L.; Veciana-Nogués, T.; Bover-Cid, S.; Garriga, M.; Aymerich, T.; Zanardi, E.; Ianeri, A.; Fraqueza, M.J.; Patarata, L.; Drosinos, E.H.; Lauková, A.; Talon, R.; Vidal-Carou, M.C. Biogenic amines in traditional fermented sausages produced in selected European countries. En Food Chemistry. Volum 107. 2008
Latorre-Moratalla, M.L.; Bosch-Fusté, J.; Lavizzari, T.; Bover-Cid, S.; Veciana-Nogués, M.T.; Vidal-Carou, M.C. Validation of an ultra high pressure liquid chromatographic method for the determination of biologically active amines in food. En Journal of Chromatography A. Volum 1216. Número 45. 2009
Latorre-Moratalla, M. L.; Bover-Cid, S.; Talon, R.; Garriga, M.; Zanardi, E.; Ianieri, A.; Fraqueza, M.J.; Elias, M.; Drosinos, E.H.; Vidal-Carou, M.C. Strategies to reduce biogenic amine accumulation in traditional sausage manufacturing. En LWT Food Science and Technology. Volum 43. 2010
Latorre-Moralla, M.L.; Bover-Cid, S.; Talon, R.; Aymerich, T.; Garriga, M.; Zanardi, E.; Ianieri, A.; Franqueza, M.J.; Elias, M.; Drosinos, E.H.; Laukova, A.; Vidal-Carou, M.C. Distribution of aminogenic activity among potential autochthonous starter cultures for dry fermented sausages. En Journal of Food Protection. Volum 73. Número 3. 2010
Latorre-Moratalla, M. L.; Bosch-Fusté, J.; Bover-Cid, S.; Aymerich, T.; Vidal-Carou, M.C. Contribution of enterococci to the volatile profile of slightly-fermented sausages. En LWT Food Science and Technology. Volum 44. Número 1. 2011
Latorre-Moratalla, M.L.; Comas-Basté, O.; Bover-Cid, S.; Vidal-Carou, M. C. Tyramine and histamine risk assessment related to consumption of dry fermented sausages by the Spanish population. En Food and Chemical Toxicology. Volum 99. 2017 . Repositori Institucional
Izquierdo-Casas, Joan; Comas-Basté, Oriol; Latorre-Moratalla, M. Luz; Lorente-Gascón, Marian; Duelo, Adriana; Soler-Singla, Luis; Vidal-Carou, M. Carmen. Diamine oxidase (DAO) supplement reduces headache in episodic migraine patients with DAO deficiency: A randomized double-blind trial. En Clinical Nutrition. Volum 38. Número 1. 2019 . Repositori Institucional
Comas-Basté, O., Latorre-Moratalla, M.L., Bernacchia, R., Veciana-Nogués, M.T. & Vidal-Carou, M.C. New approach for the diagnosis of histamine intolerance based on the determination of histamine and methylhistamine in urine. En Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. Volum 145. 2017 . Repositori Institucional
Sánchez-Pérez, S; Comas-Basté, O; Rabell-González, R. ; Veciana-Nogués, M.T.; Latorre-Moratalla, M. L.; Vidal-Carou, M. C. Biogenic Amines in Plant-Origin Foods: Are they Frequently Underestimated in Low-Histamine Diets?. En Foods. Volum 7. Número 12. 2018 . Repositori Institucional