JUAN M LLOBET MALLAFRE

JUAN M LLOBET MALLAFRE

Catedràtic d'universitat
Toxicologia

Director del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques, Universitat Rovira i Virgili
Adjunt al Deganat de la Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
Director del Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària UB

Grup de Recerca: IP Grup de Recerca en toxicologia (GRET)

Informació de contacte
Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
Av. Joan XXIII, s/n
934035817
jmllobet(a)ub.edu

Perfil acadèmic

Toxicologia
Seguretat Alimentària

Formació acadèmica

Llicenciat en Farmàcia
Doctor en Farmàcia

Línies de recerca

Toxicologia reproductiva i del desenvolupament
Contaminació per agents químics(metalls, dioxines, PCBs i altres contaminants persistents); impregnació humana; control de la contaminació química dels aliments; avaluació de riscos per la salut humana
Avaluació dels efectes sobre el desenvolupament per mètodes in vitro. Mètode de cultiu postimplantació d'embrions de rata (WEC) i ètode de embriotoxicitat en embrions de peix zebra (EZF)

Projectes

Contaminació química dels aliments més consumits a Catalunya. Avaluació del risc per la Salut de la població associat a la presència de contaminants químics en el peix i marisc. II . 2005 - 2005 . Ref.303628 . Agencia Catalana de Seguretat Alimentaria (ACSA) . IP: Juan Maria Llobet Mallafre
Contaminación por metales pesados del agua de bebida y de los alimentos en Cajamarca (Perú). Evaluación del riesgo para la salud humana en una población bajo la influencia de la industria minera . 2009 - 2009 . Ref.A/025030/09 . Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) . IP: Juan Maria Llobet Mallafre
Evaluación del riesgo para la salud humana causado por los residuos de Triclabendazol (TCBZ) presentes en leche y queso de Cajamarca, Perú, procedentes de ganado con gran incidencia de Fasciola hepática . 2050 . Universitat de Barcelona . IP: Juan Maria Llobet Mallafre
Desarrollos tecnológicos hacia el Ciclo Urbano del Agua Autosostenible. CENIT SOSTAQUA . 2007 - 2010 . Ref.SOSTAQUA . Ministerio de Industria, Turismo y Comercio . IP: Juan Maria Llobet Mallafre
Éxtasis:evaluación de los efectos sobre la reproducción masculina tras la exposición subcrónica y de los efectos de la maduración testicular tras la exposición maternal subcrónica peri y postnatal. Estudios en rata subadulta . 2006 - 2009 . Ref.PI061284 . Ministerio de Sanidad y Consumo . IP: Juan Maria Llobet Mallafre
Study of the effects of red grape extract on neuronal injury caused by 6-hydorxydopamine using the zebrafish embryo model . 2012 - 2012 . Universitat de Barcelona . IP: Esther Pique Benages
Caracterización y evaluación funcional y de seguridad de compuestos bioactivos de frutas iberoamericanas como ingredientes alimentarios (CORNUCOPIA) . 2012 - 2015 . Ref.112RT0460 . Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) . IP: D. Diego Ángel Moreno Fernández
Determinació de l'exposició interna a substàncies orgàniques i metalls pesants en els treballadors de la planta d'incineració de residus especials del Camp de Tarragona: nivells de referència . 2013 - 2014 . Ref.307472 . Gestió de Residus Especials de Catalunya, S.A. . IP: Juan Maria Llobet Mallafre
Componentes bioactivos del sofrito. Estudio metabolómico y mecanismos implicados en el control de estrés oxidativo e inflamación . 2014 - 2016 . Ref.AGL2013-49083-C3-1-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Rosa Maria Lamuela Raventos
The Food Metabolome Biomarker: new strategy for evaluate the intake of dietary bioactive compounds, foods and dietary patterns . 2014 - 2015 . Universitat de Barcelona . IP: Mireia Urpi Sarda

Publicacions rellevants

Teixido E; Pique E; Gómez-Catalán, J; Llobet, JM. Incorporation of biochemical endpoints to teratogenesis evaluation: acetylcholinesterase activity in valporic acid treated zebrafish embryos. En Reproductive Toxicology. Volum 30. 2010
Barenys, M.; Gomez-Catalan, J.; Camps, L.; Teixido, E.; de Lapuente, J.; Gonzalez-Linares, J.; Serret, J.; Borras, M.; Rodamilans, M.; Llobet, J.M. MDMA (ecstasy) delays pubertal development and alters sperm quality after developmental exposure in the rat. En Toxicology Letters. Volum 197. 2010
Teixidó, E.; Gómez-Catalán, J.; Piqué, E.; Boix, N.; Llobet, J. Developmental toxicity evaluation of ten disinfection by-products on zebrafish embryos. En Reproductive Toxicology. Volum 34. Número 2. 2012 . https://doi.org/10.1016/j.reprotox.2012.05.075
Teixidó, E.; Piqué, E.; Gómez-Catalán, J.; Llobet, J.M. Assessment of Developmental Delay in the Zebrafish embryo Teratogenicity Assay. En Toxicology in Vitro. Volum 27. 2013 . https://doi.org/10.1016/j.tiv.2012.07.010
Perello, G.; Gomez-Catalan, J.; Castell, V.; Llobet, J.M.; Domingo, J.L. Assessment of the temporal trend of the dietary exposure to PCDD/Fs and PCBs in Catalonia, over Spain: Health risks. En Food and Chemical Toxicology. Volum 50. Número 2. 2012
Barenys, M.; Flick, B.; Boix, N.; Almeida, B.; Joglar, J.; Klug, S.; Llobet, J.M. Effects of MDMA (ecstasy) and two of its metabolites on rat embryos in vitro. En Reproductive Toxicology. Volum 34. Número 1. 2012
Perelló, G.; Llobet J.M.; Gómez-Catalán, J.; Castell V.; Centrich F.; Nadal, M.; Domingo, J.L. Human health risks derived from dietary exposure to toxic metals in Catalonia, Spain: Temporal trend. En Biological Trace Element Research. Volum 162. Número 1-3. 2014 . https://doi.org/10.1007/s12011-014-0138-x
Boix, N.; Teixido, E.; Vila-Cejudo, M.; Ortiz, P.; Ibañez, E.; Llobet, J.M.; Barenys, M. Triclabendazole sulfoxide causes stage dependent embryolethality in zebrafish and mouse in vitro. En PLoS One. Volum 10. Número 3. 2015 . https://doi.org/10.1371/journal.pone.0121308
Vallverdú-Queralt, A.; Boix, N.; Piqué, E.; Gómez-Catalan, J.; Medina-Remon, A.; Sasot, G.; Mercader-Martí, M.; Llobet J.M.; Lamuela-Raventos, R.M. Identification of phenolic compounds in red wine extract samples and zebrafish embryos by HPLC-ESI-LTQ-Orbitrap-MS. En Food Chemistry. Volum 181. 2015 . https://doi.org/10.1002/mnfr.201400494
Teixidó, E.; Piqué, E.; Gonzalez-Linares, J.; Llobet, J.M.; Gómez-Catalán, J. Developmental effects and genotoxicity of ten water disinfection by-products in zebrafish. En Journal Of Water And Health. Volum 13. Número 1. 2015 . https://doi.org/10.2166/wh.2014.006

Activitats i Mèrits rellevants

CORRECTOR DE REVISTES CIENTÍFIQUES

 • Biological Trace Elements Research
 • Chemosphere
 • Toxicology
 • Toxicology Letters
 • Revista española de Toxicología
 • Environmental Science & Technology
 • Science of Total Environment
 • Food and Chemical Toxicology (associate editor)
Assesor científic de l'Agencia Catalana de Seguretat Alimentària, ACSA (2007-  2011)
 • Investigador Principal del Grup de Recerca Consolidat GRET, 2005SGR00388 i 2009SGR414 (2005- )
 • Codirector del Centre de Recerca en Toxicologia, CERETOX, XarxaIT, TECNIO (2005- )

MEMBRE ASSOCIACIONS PROFESSIONALS I CIENTÍFIQUES

 • Asociación Española de Toxicologia, AETOX (1988- )
 • Society of Toxicology, SOT, USA, (Full member) (1988- 2015)
 • European Society of Toxicology, EUROTOX (1988- )
 • International Neurotoxicology Association, INA (1995-2002)
 • Asociación Española de Farmaceuticos Analistas, AEFA (1982-2001)
 • European Society of Teratology, EST (1995-2000)
 • Real Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona. Vocal corresponent (1998- )
 • Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Acadèmic numerari (2015- )
 • Co·legiat nº 599 del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Provincia de Tarragona, modalitat Anàlisis Clíniques (1976-2004)
 • Membre fundador de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria, SESAL (2003- )
 • Membre de la red Iberoamericana de Toxicologia y Seguridad Química (2007- )
 • Registro Español de Toxicologos (2009- )
 • European Registered Toxicologist (2009- )
Membre de la Xarxa d'Experts Externs de l'Agencia Catalana de Seguretat Alimentària, ACSA (2011-   )
Trams de Recerca (2016) Estatals: 5 Autonòmics: 4