JOAQUIM SUÑER CARBO

Profesor Asociado

ORCID: 0000-0002-9238-187X
Scopus Author ID: 57191596023
Researcher ID: IQU-7596-2023
Knowledge area: Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica

Teaching Innovation Groups: Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF)

Contact Information
Department of Pharmacy and Pharmaceutical Technology and Physical Chemistry
Facultat de Farmàcia i Ciències de la Alimentació. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica. Av. Joan XXIII, 27-31
934024551
jsuner(a)ub.edu

Academic profile

Membre del grup d'Innovació docent: 'Grup de Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica (GIDTF)'. Codi de Identificació: IV-52

Academic training

Llicenciat en Farmàcia
Emulsiones Múltiples A/O/A por via tópica
Diploma d'Estudis Avançats
Estudi Galènic i Biofarmacèutic d'Emulsions Múltiples de Clotrimazol, Econazol i Bifonazol d'aplicac
Certificat de Suficiència en Llengua Catalana per a la Docència

Research interests

Emulsions, multiple emulsions dispersed systems
Desarrollo galénico de productos farmacéuticos y cosméticos
Desarrollo y aplicación de la conductimetría para el estudio del proceso de formación de emulsiones
Análisis sensorial de productos de aplicación tópica
Drug release and Permeation
Membre del grup de investigació Interdepartamental e Interuniversitario 'NanoBioPharma' de la IN2UB

Projects

Adequació d'una eina d'autoavaluació a l'avaluació continuada . 2007 - 2008 . Ref.2007PID-UB/33 . Universitat de Barcelona . PI: Coloma Barbe Rocabert
Avaluació Continuada versus avaluació única . 2008 - 2009 . Ref.2008PID-UB/ . Vicerectorat de Política Docent de la Universitat de Barcelona . PI: Coloma Barbé Rocabert
Introducció a la Farmàcia Galènica: Un repte a primer any de Farmàcia . 2009 - 2010 . Ref.2009PID-UB/28 . Universitat de Barcelona . PI: Lyda Halbaut Bellowa
Jugar per aprendre: Joc dels excipients farmacèutics . 2009 - 2011 . Ref.2009MQD 00229 . Universitat de Barcelona . PI: Maria Pilar Perez Lozano
Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat a Farmàcia Galènica . 2011 - 2012 . Ref.2011PID-UB/16 . Universitat de Barcelona . PI: Lyda Halbaut Bellowa
IMPLEMENTACIÓ DE L’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA D’APRENENTATGE I RESPONSABILITAT A L’ÀMBIT DE LA FORMACIÓ PRÀCTICA A FARMÀCIA GALÈNICA . 2013 - 2014 . Ref.2013PID-UB/009 . Universitat de Barcelona . PI: Lyda Halbaut Bellowa
VALIDACIÓ DEL PROCÉS I DELS INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ DE LA COMPETÈNCIA “CAPACITAT APRENENTATGE I RESPONSABILITAT” A L’ÀMBIT DE LA FORMACIÓ PRÀCTICA A FARMÀCIA GALÈNICA . 2014 - 2015 . Ref.2014PID-UB/050 . Universitat de Barcelona . PI: Lyda Halbaut Bellowa
Estratègia d’aprenentatge interactiu per a la millora de l’aplicació de la competència matemàtica a l'entorn de la Farmàcia Galènica . 2015 - 2017 . Ref.2015PID-UB/039 . Universitat de Barcelona . PI: Lyda Halbaut Bellowa
GIDTF2013. Grup d'Innovació Docent en Tecnologia Farmacèutica . 2016 - 2025 . Ref.GINDOC-UB/073 . Universitat de Barcelona . PI: Lyda Halbaut Bellowa
Feedback interactiu i autoregulació de l'aprenentatge a una assignatura de primer curs del Grau de Farmàcia . 2021 - 2023 . Ref.2021PID-UB/022 . Universitat de Barcelona . PI: Anna Nardi Ricart

Relevant publications

Suñer, J.; Calpena, A.C.; Clarés,B.; Cañadas,C.; Halbaut,L. Development of Clotrimazole Multiple W/O/W Emulsions as a vehicles for drug delivery: Effects of additives on emulsion stability. In AAPS PharmSciTech. Volume 18. Number 2. 2017 . https://doi.org/10.1208/s12249-016-0529-8
Suñer, J.; Boix, A.; Halbaut, L.; Velázquez, N.; Zamarbide, J.; Bozal, N.; Calpena, A.C. Skin Permeation of Econazole Nitrate Formulated in an Enhanced Hydrophilic Multiple Emulsion. In Mycoses. Volume 60. Number 3. 2017 . https://doi.org/10.1111/myc.12575
José L. Soriano-Ruiz ; Joaquim Suñer-Carbó;, Ana C. Calpena-Campmany ; Nuria Bozal-de Febrer ; Lyda Halbaut-Bellowa;, Antonio Boix-Montañés; Eliana B. Souto;, Beatriz Clares-Naveros. Clotrimazole multiple W/O/W emulsion as anticandidal agent: Characterization and evaluation on skin and mucosae. In Colloids and Surfaces B-Biointerfaces. Volume 175. 2019 . https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.11.070
José L. Soriano-Ruiz; Ana C. Calpena-Capmany; Cristina Cañadas-Enrich; Nuria Bozal-de Febrer; Joaquim Suñer-Carbó; Eliana B. Souto; Beatriz Clares-Naveros. Biopharmaceutical profile of a clotrimazole nanoemulsion: Evaluation on skin and mucosae as anticandidal agent. In International Journal of Pharmaceutics. Volume 554. 2019 . https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2018.11.002
Suñer-Carbó, J.; Calpena-Campmany, A.; Halbaut-Bellowa, L.; Clares-Naveros, B.; Rodriguez-Lagunas, M.J.; Barbolini, E.; Zamarbide-Losada, J.; Boix-Montañés, A. Biopharmaceutical Development of a Bifonazole Multiple Emulsion for Enhanced Epidermal Delivery. In Pharmaceutics. Volume 11. Number 2. 2019 . Institutional Repository
Soriano-Ruiz, L.; Gálvez-Martín, P.; López-Ruiz, E.; Suñer-Carbó, J.; Calpena-Campmany, A.C.; Marchal, J.A.; Clares-Naveros, B. Design and evaluation of mesenchymal stem cells seeded chitosan/glycosaminoglycans quaternary hydrogel scaffolds for wound healing applications. In International Journal of Pharmaceutics. Volume 570. Number 1168632. 2019 . https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2019.118632
Noelia Pérez-González; Lupe Carolina Espinoza; María Rincón; Lilian Sosa; Mireia Mallandrich; Joaquim Suñer-Carbó; Nuria Bozal-de Febrer; Ana Cristina Calpena and Beatriz Clares-Naveros. Gel Formulations with an Echinocandin for Cutaneous Candidiasis: The Influence of Azone and Transcutol on Biopharmaceutical Features. In Gels. Volume 9. Number 308. 2023 . Institutional Repository
Cristina Silva ; Gladys Ramos-Yacasi ; Mireia Mallandrich ; Helena Colom-Codina ; Joaquim Suñer-Carbó ; Noelia Pérez-González ; Ana Cristina Calpena ; Francisco Fernández-Campos. Alginate Hydrogel Formulation with Ketorolac for the Treatment of Pain Related Sialolithiasis. In Gels. Volume 9. Number 5. 2023 . Institutional Repository
Maria Lajarin-Reinares; Iria Naveira-Souto; Mireia Mallandrich; Joaquim Suñer-Carbó; Montserrat Llagostera; Casas; Maria Angels Calvo; Francisco Fernandez-Campos. Repurposing Disulfiram as an Antifungal Agent: Development of a New Disulfiram Vaginal Mucoadhesive Gel. In Pharmaceutics. Volume 15. Number 5. 2023 . Institutional Repository
Folle, C.; Marqués, A.M,; Díaz-Garrido, N.; Carvajal-Vidal, P.; Sánchez López, E.; Suñer-Carbó, J.; Halbaut, L.; Mallandrich, M.; Espina, M.; Badia, J.; Baldoma, L.; García, M.L.; Calpena, A.C. Gel-Dispersed Nanostructured Lipid Carriers Loading Thymol Designed for Dermal Pathologies. In International Journal of Nanomedicine. Volume 2024. Number 19. 2024 . https://doi.org/10.2147/IJN.S433686

Other activities

Màster Experimental en Ciències Farmacèutiques
Membre Col·legi Farmacèutics de Girona
Miembro de la entidad SEFIG: Sociedad Española de Farmacia Industrial y Galénica
Membre del Claustre de Doctors de la Universitat de Bartcelona
Member of IN2UB: Institute of Nanoscience and Nanotechnology University of Barcelona
Farmacèutic Assessor Junta Col·legi de Farmacèutics de Girona
Guest Editor of Special Issue: 'Gels for Biomedical Applications'
Professor Lector