SANTIAGO BUENO SALINAS

SANTIAGO BUENO SALINAS

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0002-1628-842X
Àrea de coneixement : Dret Eclesiàstic de l'Estat

Vicari Judicial de l'Arxidiòcesi de Barcelona

Grup de Recerca: Drets Culturals i Diversitat

Informació de contacte
Departament d'Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat
Av. Diagonal, 684.
934024435
sbuenosalinas(a)ub.edu

Docència

Dret canònic
Història del Dret català
Dret matrimonial canònic
Dret eclesiàstic de l'Estat

El meu perfil

Àmbits d'especialització i docència: Dret canònic vigent i històric; Dret matrimonial; Dret eclesiàstic de l'Estat. Actualment també Vicari Judicial de l'Arxidiòcesi de Barcelona (President del ... + info

Formació acadèmica

Derecho
Derecho Canónico
Teología

Línies de recerca

Derecho Canónico histórico y actual, general y particular de Catalunya
Derecho Eclesiástico del Estado
Derecho matrimonial canónico

Publicacions rellevants

Bueno Salinas, S. Tratado general de Derecho canónico. Atelier. 2004
Bueno Salinas, S. La noción de persona jurídica en el derecho canónico. Herder. 1983
Bueno Salinas, S.; Gutiérrez del Moral, M. J. Proselitismo religioso y Derecho. Comares. 2002
Bueno Salinas, S. El derecho canónico catalán en la Baja Edad Media: la diócesis de Gerona (siglos XIII y XIV). 2000
Bueno Salinas, Santiago. Fiscalidad y patrimonio en el Derecho canónico clásico. En El ius commune y la formación de las instituciones de Derecho Público. Tirant Lo Blanch. 2012