RICARDO GRACIA RETORTILLO

RICARDO GRACIA RETORTILLO

Professor agregat

Àrea de coneixement : Dret Administratiu

Grup de Recerca:

Grups d'Innovació Docent: IP Grup d'Innovació Docent de Gestió i Administració Pública (GID-GAP)

Informació de contacte
Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari
Av. Diagonal, 684
934034833
rgracia(a)ub.edu

Docència

Estructures administratives (Grau de Gestió i Administració Pública)
Fonaments del dret administratiu (Grau de Dret)
Dret i tributació local (Grau de Dret)
Govern local (Grau de Ciències Polítiques i de l'Administració)
Govern Local (Màster Gestió Pública Avançada)

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret (URV)
Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració (UB)
Doctor en Dret

Línies de recerca

Dret local
Organització territorial
Relacions inter-administratives

Publicacions rellevants

Gracia Retortillo, R. La veguería como gobierno local intermedio en Cataluña. Encaje constitucional de su regulación estatutaria. Huygens editorial. 2008
Gracia Retortillo, R. La especialidad del régimen jurídico del municipio de Barcelona en la Historia. Evolución legislativa y marco normativo actual. Fundació Carles Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals. 2008
Gracia Retortillo, R. La autonomía local en Alemania a los dos siglos de su nacimiento: su posición jurídico institucional. En Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Número 302. 2011
Galán Galán, A.; Gracia Retortillo, R. Estatuto de Autonomía, Tribunal Constitucional y Gobiernos Locales. En Revista d'Estudis Autonòmics i Federals. Número 12. 2011
Gracia Retortillo, R. El nivel supramunicipal de gobierno local en Alemania. En Revista d'Estudis Autonòmics i Federals. Número 11. 2010

Participació a Congressos

Vilalta, M.; Gracia, R.; Covilla, J.C. Local Government Reform in Catalonia in a context of economic crisis: simplification of levels and redistribution of powers. OLA Symposium. Simplification of local administration in Europe. Levels and dimensions. Bolonya. ITÀLIA. 2014