M.LUISA ZAHINO RUIZ

Professora agregada

ORCID: 0000-0003-2177-3160
Àrea de coneixement : Dret Civil

Coordinació Pla d'Acció Tutorial

Grup de Dret civil català UB-UAB

Grups d'Innovació Docent: Dret al Dret

Informació de contacte
Departament de Dret Privat
Diagonal, 684
934034830
mzahinor(a)ub.edu

Docència

Introducció i part general. Negoci jurídic (Grau de Dret)
Dret d'obligacions i contractes (Grau de Dret)
Drets reals (Grau de Dret)
Dret de família i successions (Grau de Dret)
Dret patrimonial immobliari (Màster en Dret de la Empresa i dels Negocis)

Formació acadèmica

Llicenciada en Dret
Doctora en Dret

Línies de recerca

Dret Civil Patrimonial
Dret Civil Català
Drets de la Personalitat
Dret Privat Europeu
Dret de Familia i Successions

Publicacions rellevants

Zahino Ruiz, María Luisa. La constitución de servidumbre voluntaria sobre fundo indiviso en el Código civil español. Editoriales de Derecho Reunidas, EDERSA. 2002
Zahino Ruiz, María Luisa. La transposición de la Directiva 2000/35/CE, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en el Derecho privado español. En La armonización del Derecho de obligaciones en Europa. Tirant Lo Blanch. 2006
Zahino Ruiz, María Luisa. La designació d'hereu per fiduciari. En Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. Volum. 1 . 2009
María Luisa Zahino Ruiz. Les servituds en la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals. En Revista Catalana de Dret Privat. 2007
Zahino Ruiz,MªLuisa. El contenido y el modo de ejercicio de las servidumbres. En InDret. Revista para el Análisis del Derecho. Volum 3. 2009

Projectes

Grup de Dret Civil Català . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR221 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Esther Arroyo Amayuelas
Retos y tendencias del derecho patrimonial. Atribución y disposición de bienes en el siglo XXI . 2012 - 2014 . Ref.DER2011-26892 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Maria Elena Lauroba Lacasa