MARIA TERESA VADRI FORTUNY

MARIA TERESA VADRI FORTUNY

Professor/a titular d'Universitat

Àrea de coneixement : Dret Administratiu

Adjunta al Vicedegà d'Ordenació Acadèmica (2008-2012). Directora Escola de Postgrau (2009-2012). Encàrrec del Rector. Assessorament Escola de Doctorat i Agència de Postgrau (2012-2016)

Grup de Recerca:

Informació de contacte
Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari
Av. Diagonal, 684

mtvadri(a)ub.edu

Docència

Dret ambiental. Ordenació del territori. Instruments jurídics per a la protecció del medi ambient. Conflictes ambientals. Participació i mediació

Formació acadèmica

Llicenciada en Dret
Doctora en Dret

Línies de recerca

Dret ambiental
Ordenació del territori i paisatge
Serveis públics
Contractació pública
Organització administrativa

Publicacions rellevants

Vadrí Fortuny, M.T. Le stocakge des déchets industriels spéciaux et radioactifs en zone rurale de faible densité. Rapport espagnol. En La territorialisation des politiques environnementales. 2002
Vadrí Fortuny, M. T. Ordenació del territori i paisatge. En L' articulació geográfica i jurídica dels municipis fronterers: radiografia de la cooperació en els límits autonòmics entre Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana, J. Tort i R. Galindo (dirs.). Número. 18 . Escola d'Administració Pública de Catalunya. 2018
Vadrí Fortuny, M. T. Aspectos jurídicos del paisaje patrimonial. En Paisajes patrimoniales de España. F. Molinero i J. Tort (coords.).. Volum. 1 . Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ministerio para la Transición Ecológica. UAM Ediciones. . 2018
Vadrí Fortuny, M. T. Cataluña: mucho tiempo perdido. El 2030 a la vuelta de la esquina. En Observatorio de Políticas Ambientales, 2019. Ministerio de ciencia e innovación, Cieda-Ciemat. 2019
Joan Tort Donada; Albert Santasusagna; Sylvain Rode; Maria Teresa Vadrí. Bridging the gap between city and water: A review of urban-river regeneration projects in France and Spain. En Science of the Total Environment. Volum 700. 2020

Projectes

Derecho a la ciudad, desarrollo urbano sostenible y prevención de la exclusión residencial y de los guetos urbanos: derecho a la vivienda, seguridad urbana y cohesión social, económica y territorial . 2006 - 2009 . Ref.SEJ2006-09660/ . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Julio Ponce Sole
Los paisajes culturales de la Lista del Patrimonio Mundial. Claves para la identificación y criterios para la gestión de los regadíos tradicionales e históricos . 2016 - 2018 . Ref.CSO2015-65787-C6-4-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Joan Tort Donada; Maria Teresa Vadri Fortuny
L'articulació geograficoadministrativa del fet fronterer: dret, territori i política en la construcció legal del municipi de frontera . 2016 - 2017 . Ref.JT089150 . Escola d'Administració Pública de Catalunya . IP: Joan Tort Donada
Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM) . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR1344 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Javier Úbeda Cartañá

Més Informació: http://www.ub.edu/gram/membres/maria-teresa-vadri-fortuny/