MARIA TORNOS DE GISPERT

MARIA TORNOS DE GISPERT

Professora Associada

Àrea de coneixement : Dret Penal

Informació de contacte
Departament de Dret Penal i Criminologia, i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals


mtornosdeg(a)ub.edu

Docència

Fonaments del Dret Penal i Teoria del Delicte (Grau de Dret)
Delictes econòmics i contra el medi ambient
Test i prova Màster Advocacia
Delictes contra la seguretat vial

El meu perfil

Professió: ADVOCADA Àmbit d'especialització: DRET PENAL Lloc de treball actual i antiguitat: BAKER AND MCKENZIE (7 ANYS) Funcions: DEFENSA PENAL DELS ASSUMPTES DEL DESPATX ... + info

Formació acadèmica

Llicenciada en Dret
Màster d'Especialització en Dret Penal i Ciències Penals

Publicacions rellevants

Tornos de Gispert, M. ¿Puede verse exenta de responsabilidad penal la empresa que denuncia el delito de cohecho en el que ha participado?. En Forum Compliance Baker and Mckenzie, 2013. 2013
Tornos de Gispert, M. El actual proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal contempla reformas que afcetarán a la persona jurídica y regula quién deberá declarar en su nombre'. En Alerta a clients del despatx, octubre 2013. 2013
Tornos de Gispert, M. ¿Puede ser penalmente responsable el compliance officer por razón de su cargo y ante la comisión de un delito en la empresa?. En Alerta a clients del desptax, gener 2014.. 2014
Tornos de Gispert, M. ¿Pueden ser responsables penalmente las personas jurídicas con la nueva reforma del Código Penal?. En Apuntes. Revista de Ciencias Sociales. 2009
Tornos de Gispert, M. ¿Cómo puede el empresario evitar incurrir en responsabilidad penal cuando existe delegación de competencia en materia de seguridad e higiene en el trabajo?. En Apuntes. Revista de Ciencias Sociales. 2011

Activitats i Mèrits rellevants

Secretària de la Secció Penal de l'ICAB

Participació a Congressos

Tornos de Gispert, M. Sexual Orientation Law, Criminal Aspects. International Summer School LGBT. Barcelona. ESPANYA. 2014
Tornos de Gispert, M. La responsabilidad penal de la persona jurídica. ICAB. ESPANYA. 2012
Tornos de Gispert, M. La intervención del abogado en el proceso penal. ICAB. ESPANYA. 2012
Tornos de Gispert, M. Aspectos prácticos de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. ICAB y CSP. ESPANYA. 2014