MIRIAM ANDERSON

Professora agregada

ORCID: 0000-0002-8236-6115
Àrea de coneixement : Dret Civil

Co-Directora de ClinHab: Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació Residencial

Grup de Dret civil català UB-UAB

Grups d'Innovació Docent: Dret al Dret

Informació de contacte
Departament de Dret Privat
Facultat de Dret. Edifici 'Ilerdense'. Despatx 106. Av. Diagonal 684
934024363
miriam.anderson(a)ub.edu

Docència

Drets reals (Grau en Dret)
Introducció al Common Law (Màster en Dret de l'Empresa i dels Negocis)
Dret Comparat (Grau en Dret)
ClinHab: Servei de consultes en matèria d'habitatge (Clínica Jurídica)
Mercat Immobiliari (Màster en Dret de l'Empresa i dels Negocis)

Formació acadèmica

Licenciada en Derecho
Doctora en Derecho

Línies de recerca

Drets reals
Hipoteca
Dret de Família
Dret de Successions
Dret Comparat i Sistemes de Common Law

Publicacions rellevants

Anderson, M. The Impact of the Spanish Constitutional Court's Judgments on Family Law and Succession in the Autonomous Communities. En Patrimonium 2013, W. Pintens; C. Declerck (eds.). Intersentia. 2013
Anderson, M. Marital Agreements: Spanish Case-Law v. The 2010 Catalan Reform. En VERBEKE, A-L. et al. (eds.). Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Professor Walter Pintens. . Volum. 1 . Intersentia. 2012
Anderson, M.; Arroyo Amayuelas, E. The Law of Succession: Testamentary Freedom. European Perspectives. En The Law of Succession: Testamentary Freedom. Europa Law Publishing. 2011
ANDERSON, MIRIAM. Comentari als articles 422-1 a 422-13 del Codi civil de Catalunya. En J. EGEA; J. FERRER (dirs.) Comentari al llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. Volum. 1 . Atelier. 2009
Anderson, M. La competència de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques després de la Sentència del Tribunal Constitucional 4/2014, de 16 de gener. En InDret. Revista para el Análisis del Derecho. Volum 2014. Número 4. 2014 . http://www.indret.com/pdf/1085.pdf

Activitats i Mèrits rellevants

Membre de TransJus
Dos sexennis de recerca

Més Informació: ClinHab (http://www.clinicajuridicaimmobiliaria.org)