LLUIS CABALLOL ANGELATS

LLUIS CABALLOL ANGELATS

Professor titular d'Universitat

ORCID: 0000-0001-7558-5961
Researcher ID: K-8400-2014
Àrea de coneixement : Dret Processal

Vocal del Ple de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya
Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona

Grup de Dret civil català UB-UAB

Grups d'Innovació Docent: Dikasteia

Informació de contacte
Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari
Av. Diagonal 684
617435684
lluiscaballol(a)ub.edu

Docència

Dret Processal Civil
Dret Processal Penal
Prova judicial
Mitjans alternatius de resolució de conflictes

Formació acadèmica

Doctor en Dret
Llicenciat en Dret

Línies de recerca

Execució de sentències. Execució provisional
Mitjans alternatius de solució de conflictes
Prova judicial
Especialitats processals del Dret Civil Català
Reparació de danys derivats de la infracció de normes de la competència

Publicacions rellevants

Caballol Angelats, Lluís. Significat i abast de l'impacte de la Llei de jurisdicció voluntària en el Dret Català. En Les modificacions recents del Codi civil de Catalunya i la incidència de la llei de la jurisdicció voluntària en el Dret Català. Materials de les Dinovenes Jornades de Dret català de Tossa.. Documenta Universitaria. 2017
Caballol Angelats, Lluís. Comentario al artículo 283 bis a) DE La Ley de Enjuiciamiento Civil.Exhibición de las pruebas en procesos para el ejercicio de acciones por daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia. En Resarcimiento de daños por infracción de las normas concurrenciales en el Real Decreto-Ley 9/2017 de transposición de la Directiva 2014/104/UE. Marcial Pons. 2021
Caballol, Ll. Prólogo. En La vis atractiva de los juzgados de violencia sobre la mujer. Atelier, Libros Jurídicos . 2014
Font Ribas, Antoni; Caballol Angelats, Lluís. Simulación de un juicio como TFG. En Redu. Revista de Docencia Universitaria. Volum 16. Número 2. 2018 . Repositori Institucional
Caballol Angelats, Lluís. Consideracions al voltant del procediment de recuperació immediata de la possessió d'habitatges. En Revista Catalana de Dret Privat. Número 23 2020. 2021

Activitats i Mèrits rellevants

Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona
Vicepresident Confederació Estatal de Defensories Universitaries (CEDU)
Membre del Comitè per a la Integritat de la Recerca a Catalunya (CIR-CAT)
Vocal de l'Observatori de Dret Privat de Catalunya

Participació a Congressos

Font, A.; Caballol, L. Un entorno profesionalizador de aprendizaje: las simulaciones con portafolio. V congreso Nacional de docencia en Ciencias jurídicas; 'Transformaciones en la docencia y el aprendizaje del derecho'. València. ESPANYA. 2013
Caballol-Angelats, Ll. La prueba en el juicio oral. Congreso Homenaje Manuel Miranda. La prueba en el proceso penal. ESPANYA. 2019
Caballol-Anelats, Ll. Legitimación y acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de acciones por daños en España. Proyecto de Formacion para jueces ante acciones por daños y perjuicios de las normas de la competencia desde la perspectiva comparada (GUIDAM-COMP). (TAlles 2). Barcelona. ESPANYA. 2019
Caballol Angelats, Lluís. La dimensión procesal del apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica. El ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y los apoyos cuya prestación asume la administración como derecho público subjetivo de las mismas. Barcelona. ESPANYA. 2022

Projectes

Guidelines for Spanish Judges for Damage Actions for Competition Infringements in Comparative Perspective (GUIDAM-COMP) . 2018 - 2021 . Ref.HT.5432 / SI2.790389 . Unió Europea . IP: Silvia Gomez Trinidad
El derecho de bienes en la sociedad digital europea: mecanismos de adquisición, transmisión y gravamen . 2018 - 2021 . Ref.DER2017-82129-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Maria Elena Lauroba Lacasa
Promoure l'assessorament i la investigació aplicada en el camp de l'organització i processos judicials, i mitjans alternatius de resolució de conflictes . 2016 - 2016 . Ref.301262 . Diversos . IP: Luis Caballol Angelats