JOSE LUIS MARTINEZ-ALONSO CAMPS

JOSE LUIS MARTINEZ-ALONSO CAMPS

Professor Associat

Àrea de coneixement : Ciència Política i de l'Administració

Grup de Recerca: Grup de Recerca d'Estudis Locals (GREL)

Informació de contacte
Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret
Av. Diagonal, 690
934022302
martinezalonsocjl(a)diba.es

Docència

Ciència de l'Administració (Grau de Gestió i Administració Pública)
Dret i Governs Locals (Grau de Gestió i Administració Pública)
Gestió Pública i Partenariat (Màster de Gestió Pública Avançada)

El meu perfil

Es troba en excedència com a funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter estatal, subescala de Secretaria-Intervenció (oposició lliure el 1981) i Tècnic d'Administració General ... + info

Formació acadèmica

Llicenciat en Dret (1981) per la Universitat de Barcelona
Llicenciat Ciències Polítiques i Sociologia, Secció Polítiques (1996), per la UNED

Publicacions rellevants

Martínez-Alonso Camps, J.L. y Tamyko Ysa Figueras. Les personificacions instrumentals locals a Catalunya: organismes autònoms, consorcis, mancomunitats i societats públiques (2a. ed). Escola d'Administració Pública de Catalunya. 2003
Martínez-Alonso Camps, J.L. Los servicios públicos locales:concepto, configuración y análisis aplicado. En Los servicios públicos locales:concepto, configuración y análisis aplicado.. Bayer. 2007
Martínez-Alonso Camps, J.L. Els serveis públics locals (I): introducció i prestació directa. Els serveis públics locals (II): prestació indirecta. En Règim jurídic dels governs locals de Catalunya. Tirant Lo Blanch. 2009
Martínez-Alonso Camps, José Luis. El sector público local: redimensionamiento y gestión de actividades y servicios públicos. En La Reforma del régimen jurídico de la Administración Local. El nuevo marco regulatorio a la luz de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. La Ley. Grupo Wolters Kluwer. 2014
Martínez-Alonso Camps, J.L. Les personificacions instrumentals locals: estat de la qüestió. En Revista Catalana de Dret Públic. Número 47. 2013 . Repositori Institucional

Activitats i Mèrits rellevants


Altra experiència docent; he impartit ponències i conferències sobre matèries jurídiques i de ciència política i de l'administració a cursos organizats per Institucions oficials i privades (Escola d'Administració Pública de Catalunya; Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local; CEMCI-Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional/Granada; Fundació Carles Pi i Sunyer; Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, ESADE, Col·legi d'Advocats de Barcelona, ICPS i Diputació de Barcelona)