JUAN ANTON MELLON

JUAN ANTON MELLON

Catedràtic d'Universitat

ORCID: 0000-0001-7002-2107
Scopus Author ID: 56317725700
Researcher ID: L-5087-2013
Àrea de coneixement : Ciència Política i de l'Administració

Catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Barcelona
Membre Consell Redacció Revista INTELIGENCIA Y SEGURIDAD: REVISTA DE ANÁLISIS Y PROSPECTIVA, ISSN 1998-293X

Grup de Recerca: IP Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans

Informació de contacte
Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret
Av. Diagonal, 688.
934924401
jantonmellon(a)ub.edu

Docència

Teoría política
Intel·ligència i anàlisi estratègic

Formació acadèmica

Doctor en Història Contemporània

Línies de recerca

Història del Pensament Polític
Teoría Política (dreta radical)
Intel·ligència i Anàlisi Estratègic
Radicalització i contraradicalització

Publicacions rellevants

Antón, J.(Coordinador). Las ideas políticas en el siglo XXI. Editorial Ariel. 2002
Antón, J. (Coordinador). Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos (2a edición). Editorial Tecnos. 2007
Antón Mellón, J. (Coordinador). Fascismo Clásico (1919-1945) y sus epígonos. Nuevas aportaciones teóricas. Editorial Tecnos. 2012
Antón, J. The idés-force of the European New Right: a new paradigm?. En Mammone, A.; Godin, E.; Jenkins, B. (Ed.) Varieties of Right-Wing Extremism in Europe. Routledge. 2013
Antón, J. Islamismo yihadista: radicalización y contraradicalicalización. Tirant Lo Blanch. 2015

Activitats i Mèrits rellevants

PARTICIPACIÓ EN COMITÈS CIENTÍFICS DE CONGRESSOS

- Comité Científico de X Congreso Nacional de Ciéncia Política (2010)

- Comité Científico de I Congreso Nacional de Inteligencia (2008)

- Comité Científico de II Congreso Nacional de Inteligencia (2010)

- Comité Organizador del III Congreso Internacional de Inteligencia (2012)

- Comité Científico de I Congrés Internacional sobre Exilis Contemporànis (2013)

ALTRES PUBLICACIONS

Antón, J. Las concepciones nucleares, axiomas e ideas-fuerza del Fascismo Clássico (1919-1945). Revista de Estudios Políticos, 146(octubre-diciembre 2009)

Arcos, R.; Antón, J. Reservas de inteligencia: hacia una comunidad ampliada de inteligencia. Inteligencia y seguridad: Revista de análisis y prospectiva, 8 (junio-noviembre 2010)

Antón, J. El eterno retorno. ¿Son fascistas las ideas-fuerza de la Nueva Derecha Europea ND)?. Foro Interno, 11 (diciembre 2011)

Antón, J.; Miratvillas, E; Serra del Pino, J. De la Inteligencia Estratégica a la Inteligencia Proactiva. En González Cussac, J.L. Inteligencia. Valencia: Tirant lo Blanc. 2012

Pertinença al grup de recerca reconegut (codi 2009 SGR 316) 'Observatori del sistema penal i els drets humans'
Evaluación positiva del tercer complemento de productividad del sexenio 2006-2012 por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora