Daniel Espina

Daniel Espina

Professor/a titular d'Universitat

ORCID: 0000-0002-5570-502X
Àrea de coneixement : Dret Mercantil

Informació de contacte
Departament de Dret Privat
Av. Diagonal, 684
934024391
espina(a)ub.edu

Docència

Dret de l'empresa i del mercat (Grau en dret)
Dret de societats (Grau en dret)
Instruments del tràfic empresarial (Grau en dret)
Dret dels mercats financers (Grau en dret)

Formació acadèmica

Grau de Llicenciat en Dret
Doctor en Dret
Premi Extraordinari de Doctorat
Diploma de Postgrau en Innovació a la Docència Universitària

Publicacions rellevants

Espina, D. La anotaciones en cuenta: Un nuevo medio de representación de los derechos. Civitas. 1995
Espina, D. La autonomía privada en las sociedades de capital: principios configuradores y teoría general. Marcial Pons. 2003
Espina, D. La marca notoria no registrada. Tirant lo blanc. 2005
Espina, D. La empresa en el Derecho mercantil. Atelier. 2006
Espina, D. El carácter mercantil de la unificación internacional del derecho contractual: Principios UNIDROIT y Principios de Derecho Contractual Europeo. En Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. Volum 2008. Número 710. 2008

Projectes

Uniform Terminology for European Private Law (EU Fifth Framework Programme: Improving Human Potential) . 2002 - 2006 . Ref.HPRN-CT-2002-00229 . Unió Europea . IP: Gianmaria Ajani (Università degli Studi di Torino)
Anàlisi de les competències per a l'aprenentatge ètic en estudiants universitaris. Estudi longitudinal i comparatiu des de les facultats de Dret, Farmàcia i Pedagogia . 2008 - 2010 . Ref.A0801-27 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Maria Amèlia Tey Teijón
La contribució de l'aprenentatge per problemes a la formació dels professionals reflexius: el cas de dret de la UB . 2004 - 2006 . Ref.0402-21 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Antoni Font Ribas
Regulación y gestión de Servicios de interés general y espacios públicos. El reto de las ciudades inteligentes . 2016 - 2018 . Ref.DER2015-68966-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Vicenç Aguado Cudolà