MARIA ESPERANçA GINEBRA MOLINS

MARIA ESPERANçA GINEBRA MOLINS

Professora titular d'Universitat

ORCID: 0000-0003-0782-403X
Àrea de coneixement : Dret Civil

Coordinadora Àrea/Secció de Dret civil del Departament de Dret privat

Grup de Dret civil català UB-UAB

Informació de contacte
Departament de Dret Privat
Avda. Diagonal, 684
934034830
eginebra(a)ub.edu

Docència

Dret civil de la persona (Grau de Dret)
Dret d'obligacions i contractes (Grau de Dret)
Drets reals (Grau de Dret)
Dret de família i successions (Grau de Dret)
Dret interregional (Grau de Dret)

Formació acadèmica

Licenciada en Derecho (Premio Extraordinario)
Doctora en Derecho (Premio Extraordinario)

Línies de recerca

Codificació catalana i dret comparat
Garanties reals i personals
Resolució alternativa de conflictes: la mediació
Dret de successions
Institucions patrimonials del Dret de família

Publicacions rellevants

Ginebra Molins, M.E. Les stratégies participatives du régime de séparation de biens. En Régimes matrimoniaux de participation aux acquêts et autres mécanismes participatifs entre époux en Europe, Lauroba Lacasa, E., et Ginebra Molins, M. E. (Dir), Tarabal Bosch, J. (coord), Droit comparé et européen, Volume 23. Volum. 23 . Société de législation comparée. 2016
Ginebra Molins, M.E. Sucesiones transfronterizas y Estados plurilegislativos. En Retos y oportunidades del Derecho de sucesiones, C. Villó Travé (Dir.). Thomson Reuters. 2019
Ginebra Molins, M. E. Voluntades digitales: disposiciones mortis causa. En El Derecho privado en el nuevo paradigma digital, Arroyo Amayuelas, E., y Cámara Lapuente, S (Dirs.). Marcial Pons. 2020
Ginebra Molins, M. E. La capacidad para contratar en los Códigos civiles francés, español y catalán: el menor de edad. En La réforme du droit des obligations en France: regard de l'autre côté des Pyréneés. Volum. 44 . Société de législation comparée. 2020
Ginebra Molins, M. E.; Tarabal Bosch, J. La obligatoriedad de la mediación derivada de la voluntad de las partes: las cláusulas de mediación. En InDret. Revista para el Análisis del Derecho. Número 4. 2013 . Repositori Institucional

Activitats i Mèrits rellevants

Vocal del Tribunal (nº 2) qualificador de l'oposició lliure per a l'obtenció del títol de Notari, convocada per Resolució de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de novembre de 2014. Nomenament: Orden JUS/377/2015, de 3 de març (Boletín Oficial del Estado núm. 56, 6-març-2015). Constitució del Tribunal: 11 de març de 2015 (Resolució de 6-març-2015 de la Dirección General de Registros y del Notariado [Boletín Oficial del Estado núm. 58, 9-març-2015])
Professora Visitant Universíté Lumière Lyon 2
Vocal Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya (nomenament: DOGC núm. 7104, 21-abril-2016)
Vocal Secció d'Obligacions i Contractes de la Comissió de Codificació de Catalunya (nomenament: DOGC núm. 7741, 6-novembre-2018; finalització: 5-abril-2019)

Participació a Congressos

Ginebra Molins, M.E. La incidència de la Llei de jurisdicció voluntària en l'àmbit del Dret de successions. Dinovenes Jornades de Dret català a Tossa: Les modificacions recents del Codi civil de Catalunya i a incidència de la Llei de jurisdicció voluntària en el Dret català, 22-23 setembre 2016. Tossa de Mar (Girona). ESPANYA. 2016
Ginebra-Molins, M.E. ¿Es tiempo de superar algunos índices identificadores de la propiedad? Propiedad temporal y propiedad compartida en el derecho civil de Cataluña (09/06/2016). Congreso Internacional: El derecho de propiedad en la construcción del derecho privado europeo: índices, sistemas adquisitivos y objetos (Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona, jueves 9 y viernes 10 de junio de 2016). Barcelona. ESPANYA. 2016
Ginebra Molins, M. E. La capacité pour contracter dans les codes français, espagnol et catalan. La réforme du Droit des obligations en France et le regard de l'autre côté des Pyrénées: les paris pour un commerce juridique efficace, 4 y 5 de abril de 2019. Barcelona. ESPANYA. 2019
Ginebra Molins, M. E. Ley aplicable a los derechos del cónyuge viudo en los Reglamentos Europeos (problemática de los Estados plurilegislativos). Conexiones entre los Derechos de Familia y de Sucesiones en Cataluña. Organizadores: Associació Catalana d'Especialistes en Dret de Successions (ACEDS), Col·legi de Notaris de Catalunya (CNC) y Societat Catalana d'Advocats de Família (SCAF). Lugar: Col·legi de Notaris de Catalunya (CNC). Fecha: 15/03/2019. Barcelona. ESPANYA. 2019
Ginebra Molins, M.E. Successions transfrontereres i Estats plurilegislatius. Organitza: Col·legi d'Advocats d'Andorra. Amb el patrocini d'Andbank. 11-maig-2018. Dret internacional privat de successions. Andorra la Vella. ANDORRA. 2018

Projectes

Los derechos reales en la construcción del derecho privado europeo: índices, sistemas adquisitivos y multiplicación de objetos . 2015 - 2017 . Ref.DER2014-54267-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Maria Elena Lauroba Lacasa; Fernando Badosa Coll
Grup de Dret civil català UB-UAB . 2017 - 2021 . Ref.2017SGR151 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Esther Arroyo Amayuelas
El derecho de bienes en la sociedad digital europea: mecanismos de adquisición, transmisión y gravamen . 2018 - 2021 . Ref.DER2017-82129-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Maria Elena Lauroba Lacasa
Análisis jurídico económico de la mediación como metodología de la resolución de conflictos en el ámbito asegurador . 2015 - 2016 . Ref.308434 . D.A.S. Internacional, S.A. . IP: Jaume Tarabal Bosch; Maria Elena Lauroba Lacasa
Àmbit de l'Administració de Justícia i el dret civil català: La transposició al dret civil català de les directives (UE)2019/770 i 2019/771 . 2020 - 2020 . Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya . IP: Maria Esperanca Ginebra Molins