ESTHER ARROYO AMAYUELAS

ESTHER ARROYO AMAYUELAS

Professora titular d'Universitat
Àrea de coneixement : Dret Civil

Grup de Recerca: IP Grup de Dret civil català UB-UAB

Informació de contacte
Departament de Dret Privat
Facultat Dret UB. Diagonal 684.
934034830
earroyo(a)ub.edu

Docència

Dret d'obligacions i contractes (Grau en Dret)
Dret patrimonial (màster en gestoria administrativa)
Clínica Jurídica de Dret Immobiliari i Mediació Residencial
Dret privat europeu
Dret privat europeu (Grau i Màster)

El meu perfil

Esther Arroyo Amayuelas (1966) és professora Titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona des de l'any 2003. El mes de març de 2011 ha estat acreditada com a catedràtica de dret civil per ... + info

Formació acadèmica

Derecho

Publicacions rellevants

Arroyo Amayuelas, E.; Anderson, M. Between Tradition and Modernisation: A General Overview of the Catalan Succession Law Reform. En Anderson, M.; Arroyo, E. (dirs.) The Law of Succession: Testamentary Freedom. Europa Law Publishing. 2011
Arroyo Amayuelas, E. La contratación a distancia en la normativa de protección de los derechos de los consumidores. En Cámara Lapuente, S. (dir.) - Arroyo Amayuelas, E. (coord.), La revisión de las normas nacionales y europeas de protección de los consumidores. Más allá de la Directiva sobre derechos de los consumidores y del instrumento opcional sobre un Derecho europeo común de la compraventa. Thomson-Civitas. 2012
Arroyo Amayuelas, E. Comentario al art. 16 L. 16/2011, de crédito al consumo. En Marín López, M.J. (dir.), Comentarios a la Ley de crédito al consumo. Thomson-Civitas. 2013
Arroyo Amayuelas, E. Quelques réfléxions sur le droit de la Consommation en Espagne. En Aubert de Vincelles, C.; Sauphenor-Brouillaud, N. (dirs.), 20 ans du Code de la Consommation. Nouveaux enjeux. LexisNexis. 2013
Arroyo Amayuelas, E.; Vaquer Aloy, A. Prescription in the proposal for a common european sales law. En European Review of Contract Law. Volum 9. Número 1. 2013 . Repositori Institucional