DOMENEC SIBINA TOMAS

DOMENEC SIBINA TOMAS

Professor titular d'Escola Universitària

Àrea de coneixement : Dret Administratiu

Informació de contacte
Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari
Facultat de Dret (Universitat de Barcelona), Avda. Diagonal, 684

domenecsibina(a)ub.edu

Docència

Activitat administrativa I (GAP)
Règim jurídic de la e-administració (Màster de gestió pública avançada)
Dret administratiu i estatutari (Màster de gestoria administrativa)
El repte del nou urbanisme: rehabilitació i renovació urbana (Màster de Gestió Pública Avançada)
Activitat Administrativa II (GAP)

El meu perfil

La meva especialització en el si del dret administratiu s'ha projectat en els àmbits de l'urbanisme i l'ordenació del territori, el dret local, les polítiques públiques d'habitatge, el règim jurídic ... + info

Formació acadèmica

Licenciado en Derecho

Línies de recerca

Rehabilitació urbanística
Règim local
Sistemes aeroportuaris
Règim patrimonial de les Administracions Públiques
Règim d'intervenció pública en l'activitat privada de prestació de serveis

Publicacions rellevants

Sibina Tomàs, D. 'La vivienda en el planeamiento urbanístico'. En El derecho de la vivienda en el siglo XXI: sus relaciones con la ordenación del territorio y el urbanismo. Con un análisis crítico de la Ley Catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, en su contexto español, europeo e internacional. Marcial Pons. 2008
Sibina Tomàs, D. La renovación urbana (del diccionario català valencià-balear, la acepción de renovación “Fer reviure, donar nou vigor o vitalitat” no la de “donar estat o aspecto de nou, fer semblar nou”). En Anuario del Gobierno Local 2007. Los retos del Derecho Urbanístico Local en el siglo XXI. Fundación Democracia y Gobierno Local. 2007
Sibina Tomàs, D. La conservación de las fachadas en condiciones de seguridad. En Eds. Escola d'Administració Pública de Catalunya - Marcial Pons. . Marcial Pons. 1998
Sibina Tomàs, D. Régimen jurídico del suelo urbano consolidado. en especial, el deber de conservación y rehabilitación. En Estudios sobre urbanismo (Análisis de cuestiones clave no afectadas por la ley del suelo de 2007) /. Fundación Democracia y Gobierno Local. 2007
Sibina Tomàs, D. La legislación urbanística reguladora del suelo no urbanizable: una visión comparada de las normas autonómicas desde la perspectiva del desarrollo rural sostenible. En Cuadernos de Derecho Local. Número 10. 2006

Activitats i Mèrits rellevants

Director de publicacions de la Fundació Democràcia i Govern local (2001-2011)
Codirector de la revista Quaderns de Dret Local /Cuadernos de Derecho Local (2004-2011)

Projectes

Asesoramiento jurídico en relación con las actuaciones relacionadas con la ejecución del Plan Director del Aeropuerto de Barcelona (2009-2010) . 2009 - 2010 . Ref.305943 . Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) . IP: Ma.Jesus Montoro Chiner
Estudi sobre la situació de l'habitatge assequible a Manlleu i les seves relacions amb diversos tipus d'equipaments urbanístics . 2007 - 2008 . Ref.304774 . Institut de Desenvolupament de l'Erm de l'Ajuntament de Manlleu . IP: Domenec Sibina Tomas
Redacció d'una ordenança municipal tipus de prevenció i control ambiental de les activitats . 2010 - 2010 . Ref.306078 . Diputació Provincial de Barcelona . IP: Domenec Sibina Tomas
Derecho a la ciudad, desarrollo urbano sostenible y prevención de la exclusión residencial y de los guetos urbanos: derecho a la vivienda, seguridad urbana y cohesión social, económica y territorial . 2006 - 2009 . Ref.SEJ2006-09660/ . Ministerio de Educación y Ciencia . IP: Julio Ponce Sole
Redacció d'un estudi que analitzi diverses qüestions que es plantegen en relació a una sol·licitud d'expedient expropiatori per ministeri de la llei que es planteja davant aquest Ajuntament . 2008 - 2008 . Ref.304813 . Ajuntament de Canovelles . IP: Domenec Sibina Tomas