CHANTAL MOLL DE ALBA LACUVE

CHANTAL MOLL DE ALBA LACUVE

Professora agregada

ORCID: 0000-0001-6602-074X
Àrea de coneixement : Dret Civil

Grup de Recerca: Dret Internacional i dret de la Unió Europea

Informació de contacte
Departament de Dret Privat
Av. Diagonal, 684
934024358
cmolldealba(a)ub.edu

Docència

Dret de la persona (Grau de Dret)
Obligacions i contractes (Grau de Dret)
Drets reals (Grau de Dret)
Dret de família i dret de successions (Grau de Dret)
Etica i legislació (Grau d'Enginyeria Informàtia)

Formació acadèmica

Llicenciada en Dret
Doctora en Dret

Línies de recerca

Dret immobiliari
Dret civil catalá
Dret de família

Publicacions rellevants

Chantal MOLL DE ALBA LACUVE. Construction contracts: views from Spain. En Dutch Construction Contracts: views form abroad. Instituut voor bouwrecht. 2011
Chantal MOLL DE ALBA LACUVE. El portafolio como instrumento de aprendizaje y evaluación del Derecho Civil. En Experiencias de mejora e innovación docente en el ámbito del Derecho . Octaedro . 2012
MOLL DE ALBA LACUVE, Chantal. La atribución y distribución del uso de la vivienda en el Libro II del Código Civil de Cataluña. En Persona y Familia. Estudios de Derecho Civil catalán. Editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad. 2014
Moll de Alba Lacuve, Chantal. La clàusula resolutòria a la compravenda de béns immobles. En Món Jurídic. Número 258. 2011 . Repositori Institucional
MOLL DE ALBA LACUVE, Chantal. Comentario a la STS de 16 de mayo de 2012: Condiciones potestativas, incumplimiento contractual y cláusula resolutoria expresa. En Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil. Volum enero-abril. Número 91. 2013 . Repositori Institucional

Activitats i Mèrits rellevants

Directora CMA Consulta Jurídica. Fundació Bosch i Gimpera
Corresponsal a Espanya de la "International Construction Law Review"
Vocal de la Secció de Dret Civil de l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona

Més Informació: https://es.linkedin.com/pub/chantal-moll-de-alba/19/48/707