MARC VILALTA REIXACH

MARC VILALTA REIXACH

Senior lecturer

ORCID: 0000-0002-2387-7900
Knowledge area: Dret Administratiu

Research group:

Grup d'Innovació Docent de Gestió i Administració Pública (GID-GAP)

Contact Information
Department of Administrative Law, Procedural Law and Financial and Tax Law
Facultat de Dret. Departament de Dret Administratiu i Processal Av. Diagonal, núm. 684

marc.vilalta(a)ub.edu

My profile

Marc Vilalta Reixach és llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002) i Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (2011). Actualment, és professor agregat en Dret Administratiu ... + info

Academic training

Llicenciat en Dret
Diploma Estudis Superiors Especialitzats (DESE) en Dret
Doctor en Dret

Relevant publications

Vilalta Reixach, Marc. Los convenios administrativos a la luz de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. In Estudio sistemático de la Ley de Contratos del Sector Público. Thomson Reuters Aranzadi. 2018
Font i Llovet, Tomàs; Vilalta Reixach, Marc. Perspectivas de futuro para la Carta Europea de Autonomía Local. In La Carta Europea de la Autonomía Local a los treinta años de su aplicación: balance y perspectivas.. Fundación Democracia y Gobierno Local. 2019
Vilalta Reixach, Marc. Modelos de organización metropolitana: las 'combined authorities' inglesas. In Revista d'Estudis Autonòmics i Federals. Number 31. 2020 . Institutional Repository

Other activities

Premi Extraordinari de doctorat (2011)
Premi Jurídic Ferrer Eguizábal (ICAB, 2012)
Sotsdirector de l'Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona

Projects

Nuevas formas de administración en la colaboración público-privada: BIDs y ECAs . 2016 - 2018 . Ref.DER2015-65148-C2-2-P . Ministerio de Economia y Competitividad . PI: Alfredo Galan Galan
La gestió mancomunada dels serveis públics en l'àmbit supramunicipal a Catalunya . 2014 - 2015 . Ref.GRI/1655/2014 . Escola d'Administració Pública de Catalunya . PI: Marc Vilalta Reixach
Hacia un mejor control de la contratación pública local: los tribunales administrativos de recursos contractuales como órganos cuasi jurisdiccionales . 2020 - 2023 . Ref.PID2019-106255GB-I00 . Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades . PI: Alfredo Galan Galan