NURIA LLOR BRUNES

NURIA LLOR BRUNES

Professora agregada

ORCID: 0000-0002-6608-8872
Researcher ID: E-6821-2014
Àrea de coneixement : Química Orgànica

Directora del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica

Grup de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la industria quimicofarmacèutica

Grups d'Innovació Docent: ORFILA: Grup d'Innovació Docent de Toxicologia

Informació de contacte
Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
Avda. Joan XXIII 27-31
934024540
nllor(a)ub.edu

Perfil acadèmic

Professora de Química Orgànica, Grau de Farmàcia

Formació acadèmica

Llicenciat en Farmàcia
Llicenciatura en Grau de Farmàcia, Modalitat Tesina
Doctora en Farmàcia

Línies de recerca

Síntesi enantioselectiva de compostos nitrogenats bioactius a partir de lactames derivades del fenilglicinol
Síntesis de 6-(3-indolil)-2-piperidonas quirales mediante α-amidoalquilación asimétrica
Sintones piperidínicos homoquirales. Utilización en la síntesis de alcaloides en forma enantiopura
Síntesi enantioselectiva d'alcaloides indòlics

Projectes

Grup de recerca i desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la Indústria Químicofarmacèutica (SINTEFARMA) . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR1111 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Juan Bosch Cartes
Lactamas quirales derivadas de aminoalcoholes: scaffolds versátiles en síntesis enantioselectiva orientada a objetivos . 2013 - 2015 . Ref.CTQ2012-35250 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Mercedes Amat Tuson
Grup de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la Indústria Químicofarmacèutica (SINTEFARMA) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR155 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Juan Bosch Cartes
Centres que fa més d'un any que són centres IT. TECCIT11-1-0017 . 2011 - 2011 . Ref.TECCIT11-1-0017 . ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana . IP: Juan Bosch Cartes
Plataformas Quirales Multiuso: síntesis de productos naturales bioactivos . 2016 - 2018 . Ref.CTQ2015-65384-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Maria Mercedes Amat Tuson

Publicacions rellevants

Amat, M.; Subrizi, F.; Elias, V.; Llor, N.; Molins, E.; Bosch, J. Cyclocondensation reactions of 2-acyl-3-indoleacetic acid derivatives with phenylglycinol. Enantioselective synthesis of 1-substituted tetrahydro-b-carboline alkaloids. En European Journal of Organic Chemistry. 2012
Amat, M.; Subrizi, F.; Elias, V.; Llor, N.; Molins, E.; Bosch, J. Stereoselective synthesis of cis-1,3-dimethyltetrahydroisoquinolines: formal synthesis of naphthylisoquinoline alkaloids. En European Journal of Organic Chemistry. 2012
Amat, M.; Llor, N.; Subrizi,F.; Pérez, M.; Molins, E.; Bosch, J. Studies on the Regioselectivity of the Cyclization of Tryptophanol-Derived Oxazolopiperidone Lactams. En European Journal of Organic Chemistry. 2013
Amat, M.; Llor, N.; Checa, B.; Pérez, M.; Bosch, J. Unsaturated Oxazolopiperidone Lactams: an Unexpected Domino-type Double Conjugate Addition¿cyclization Process. En Arkivoc. Volum ii. 2014 . Repositori Institucional
Amat, M.; Ghirardi, E.; Navio, L.; Griera, R.; Llor, N.; Molins, E.; Bosch, J. Enantio- and diastereoconvergent cyclocondensation reactions: synthesis of enantiopure cis-decahydroquinolines. En Chemistry-A European Journal. Volum 19. Número 47. 2013 . Repositori Institucional
Amat, M.; Guignard, G.; Llor, N.; Bosch, J. Access to enantiopure 4-substituted 1,5-aminoalcohols from phenylglycinol-derived δ-lactams: synthesis of Haliclona alkaloiods. En Journal of Organic Chemistry. Volum 79. Número 6. 2014 . Repositori Institucional
Arioli, F.; Pérez, M.; Subrizi, F.; Llor, N.; Bosch, J.; Amat, M. Stereoselective total synthesis of the putative structure of nitraraine. En Journal of Organic Chemistry. Volum 79. Número 16. 2014 . Repositori Institucional
Guignard, G.; Llor, N.; Urbina, A.; Bosch, J.; Amat, M. A general method for the synthesis of enantiopure 1,5-amino alcohols. En European Journal of Organic Chemistry. Volum 2016. Número 4. 2016 . Repositori Institucional
Guignard, G.; Llor, N.; Molins, E.; Bosch, J.; Amat, M. Enantioselective total synthesis of fluvirucinin B1. En Organic Letters. Volum 18. Número 81. 2016 . Repositori Institucional
Amat, M.; Llor, N.; Guignard, G.; Bosch, J. Synthesis of fluvirucins and their aglycons, the fluvirucinins. En Synthesis (La Plata). Volum 48. Número 17. 2016 . Repositori Institucional

Més Informació: http://www.ub.edu/sintefarma/