ROSA GRIERA FARRES

ROSA GRIERA FARRES

Professora agregada

ORCID: 0000-0002-8747-1993
Researcher ID: E-6845-2014
Àrea de coneixement : Química Orgànica

Delegada del Degà per a Relacions amb Empreses Quimicofarmacèutiques

Grup de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la industria quimicofarmacèutica

Grups d'Innovació Docent: ORFILA: Grup d'Innovació Docent de Toxicologia

Informació de contacte
Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica
Avinguda Joan XXIII sn
934035849
griera(a)ub.edu

Perfil acadèmic

Professora de Química Orgànica

Formació acadèmica

Llicenciada en Farmàcia
Doctora en Farmàcia

Línies de recerca

Síntesis de compostos d'interès terapèutic.Transferència de Tecnologia
Síntesi enantioselectiva de compostos nitrogenats bioactius a partir de lactames derivades del fenilglicinol.Síntesis Biomimètica

Projectes

Desenvolupament de rutes sintètiques heterocícliques . 2010 - 2011 . Ref.305875 . Interquim, S.A. . IP: Juan Bosch Cartes
Síntesi enantioselectiva de building blocks piperidínics . 2011 - 2012 . Ref.306385 . Laboratorios del Dr. Esteve, S.A . IP: Juan Bosch Cartes
Centre d'innovació i tecnologies avançades UB. TECCIT12-1-0001-07 SINTEFARMA . 2012 - 2013 . Ref.CITA TECCIT12-1-0001-07 . ACCIÓ. Agència de Suport a l'Empresa Catalana . IP: Juan Bosch Cartes
Chemical Approaches to Targeting Drug Resistance in Cancer Stem Cells (StemChem) . 2012 - 2016 . Ref.CM1106 . Unió Europea . IP: Joan Bosch Cartes
Lactamas quirales derivadas de aminoalcoholes: scaffolds versátiles en síntesis enantioselectiva orientada a objetivos . 2013 - 2015 . Ref.CTQ2012-35250 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Mercedes Amat Tuson
Grup de Recerca i Desenvolupament en Síntesi Orgànica per a la Indústria Químicofarmacèutica (SINTEFARMA) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR155 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Juan Bosch Cartes
Compostos bifuncionals contra receptors cannabinoides i de quimiocines per tal d'inhibir la proliferació cel·lular i les interaccions en el microambient tumoral . 2014 - 2017 . Ref.308/C/2013 . Fundació La Marató de TV3 . IP: Juan Bosch Cartes
Plataformas Quirales Multiuso: síntesis de productos naturales bioactivos . 2016 - 2018 . Ref.CTQ2015-65384-R . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Maria Mercedes Amat Tuson

Publicacions rellevants

Amat, M.; Pinto, A.; Griera, R.; Bosch, J. Enantioselective synthesis of lepadins A D from a phenylglycinol-derived hydroquinolone lactam. En Chemistry-A European Journal. Volum 21. Número 36. 2015 . Repositori Institucional
Amat, M.; Ghirardi, E; Navío L.; Griera, R.; Llor, N.; Molins, E.; Bosch, J. Enantio- and Diastereoconvergent Cyclocondensation Reactions. Synthesis of Enantiopure cis-Decahydroquinolines. En Chemistry-A European Journal. Volum 19. 2013
Amat, M.; Pinto, A; Griera, R.; Bosch, J. Stereoselectivesynthesis of (-)-lepadins A-C. En Chemical Communications. Volum 49. Número 94. 2013 . Repositori Institucional
Bosch, J.; Bachs, J.; Gómez, A. M.; Griera, R.; Ecija, M.; Amat, M. Stereoselective syntheses of the antihistaminic drug olopatadine and its E-isomer. En Journal of Organic Chemistry. Volum 77. Número 14. 2012 . Repositori Institucional
Amat, M.; Fabregat, R.; Griera, R.; P. Florindo; E. Molins; Bosch, J. Biomimetic Construction of the Hydroquinoline Ring System. Diastereodivergent Enantioselective Synthesis of 2,5-Disubstituted cis-Decahydroquinolines. En Journal of Organic Chemistry. Volum 75. Número 11. 2010 . Repositori Institucional
Amat, M.; Griera, R.; Fabregat, R.; Molins, E.; Bosch, J. A Biomimetic Enantioselective Approach to the Decahydroquinoline Class of Dendrobatid Alkaloids. En Angewandte Chemie-International Edition. Volum 47. 2008 . Repositori Institucional
Ghirardi, E.; Griera, R.; Piccichè, M.; Molins, E.; Fernández, I.; Bosch, J.; Amat, M. Stereocontrolled access to enantiopure to enantiopure 7-substituted cis- and trans-octahydroindoles. En Organic Letters. Volum 18. Número 22. 2016 . Repositori Institucional
Pinto, A.; Griera, R.; Molins, E.; Fernández, I.; Bosch, J.; Amat, M. Access to Enantiopure 5‑, 7‑, and 5,7-Substituted cis- Decahydroquinolines: Enantioselective Synthesis of (−)-Cermizine B. En Organic Letters. Volum 19. 2017 . Repositori Institucional
Picciche, Miriam; Pinto, Alexandre; Griera, Rosa; Bosch, Joan; Amat, Mercedes. Enantioselective Total Synthesis of (+)-Gephyrotoxin 287C. En Organic Letters. Volum 19. Número 24. 2017 . Repositori Institucional
Pinto, A.; Piccichè, M.; Griera, R.; Molins, E.; Bosch, J.; Amat, M. Studies on the Synthesis of Phlegmarine-Type Lycopodium Alkaloids: Enantioselective Synthesis of (−)-Cermizine B, (+)-Serratezomine E, and (+)-Luciduline. En Journal of Organic Chemistry. Volum 83. Número 15. 2018 . Repositori Institucional