MARIA HONRUBIA PEREZ

Professora titular d'Escola Universitària

Àrea de coneixement : Infermeria

Grup de Recerca:

Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI

Informació de contacte
Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil
Escola d´Infermeria de la UB Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge Pavelló de Govern, 3ª planta Dptxo 201 Feixa Llarga, s/n
934024235
mhonrubia(a)ub.edu

Projectes

Estudio multicéntrico sobre la percepción de la violéncia en la pareja en estudiante de enfermería () . 2012 - 2013 . Ref.PREUI 12/05 . Comissió de Recerca de l'Escola Universitària d'Infermeria. Universitat de Barcelona . IP: Assumpta Rigol Cuadra . (8 Investigadors) . después de la realización del trabajo de investigación sobre diferencias y simulitudes en cuanto a la percepción de la violencia en la pareja en estudiantes de enfermeria de una universidad de Australia y los de la Universidad de Barcelona, se quiere confirmar si esxiaten diferencias entre los estudiantes de enfermeria de las diferentes escuelas y facultades de Catalunya. Se trabaja además de con estduiantes de la UB con Enfermeria de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Girona, Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
 • Violencia de pareja
 • Percepción estudiantes
 • Escoles Infermeria
 • estudio multicentrico
ESTUDI DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA PRÀCTICA DOCENT UNIVERSITÀRIA (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)) . 2014 - 2015 . Ref.REDICE14-1312 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Trinidad Donoso Vazquez . (18 Investigadors) . La finalitat última de la recerca és fer un anàlisi del professorat de la Universitat de Barcelona (UB) en relació a les seves necessitats, creences i resistències per la introducció de la perspectiva de gènere en la seva pràctica pedagògica. Alhora es busca identificar els elements significatius que han de formar part d'una docència amb perspectiva de gènere per tal de poder ajudar al professorat universitari en la seva pràctica educativa. Aquesta recerca ha de permetre analitzar quines eines, recursos, polítiques i estratègies són necessàries per introduir la perspectiva de gènere dins de la docència i com apropar-la al professorat d'educació superior (ES).
 • Educació superior
 • Formació del Professorat Universitari
 • Estudis de gènere
 • Utilitzar la perspectiva de gènere en la formació dels universitaris
 • Docencia universitaria
 • Plans docents
Integració de coneixements per l' assoliment de competències transversals a Infermeria () . 2012 - 2013 . Ref.2012PID-UB/91 . Programa de Millora i Innovació Docent. Universitat de Barcelona . IP: M.Carmen Olive Ferrer . (3 Investigadors) . Aquest projecte es desenvolupa a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona, un equip de professorat del grup d'innovació docent GIOTEI i que imparteixen dues assignatures del Grau en infermeria que comparteixen curs, temàtiques generals i franja horària a la tarda. Les assignatures implicades en el projecte son: Fonaments històrics, teòrics i metodològics d'infermeria de 12 crèdits i Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut de 9 crèdits. Ambdues incorporen el cuidar com element d'estudi inherent a la pràctica professional, la primera amb una perspectiva històrica i més global i la segona amb una vessant psicològica i social.S'organitzen activitats conjuntes i complementàries al pla docent de cada assignatura amb la finalitat d'afavorir la integració de coneixements propis de cadascuna de les assignatures i la seva vinculació amb determinades qüestions seleccionades i destacades del context sociocultural. La violència de gènere o l'homofòbia representen fenòmens, segons el nostre paper, que sovint s'obvien a l'aula, possiblement per limitacions acadèmiques estructurals i no obstant això, resulten rellevants en una professió majoritàriament de dones (entorn al 85% de dones i 15% d'homes) i que el cuidar és pressent en tots els rols professionals. En conseqüència, integrar en la docència aquets temes, pot ser útil, tant per la vivència pròpia com per impulsar la sensibilitat i contextualització social de l'estudiantat, alhora que fomenta la seva actitud crítica, cívica i professionalment responsable i competent. També hem cercat punts d'unió en quan a la teoria i la pràctica reflexiva, contemplant, simultàniament, poder treballar i avaluar, mitjançant aquestes activitats, dues competències transversals (CT): Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat i treball en equip. L'avaluació referent a l'organització és positiva, també l'avaluació en quant a la contribució d'aquestes activitats en l'assoliment de les CT abans esmentades i la consciència d'aprenentatges que contribueixen a un creixement personal i professional crític i reflexiu.
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat
 • treball en equip
 • aprenentatge reflexiu i crític que utilitza el portafoli com recurs
 • avaluacio competencial
 • Formació ética infermera
 • prevenció de l' homofòbia
 • prevenció de la violència de gènere
 • Investigació qualitativa
Sexualidad y Calidad de Vida en personas con Traumatismo Craneoencefalico () . 2013 - 2014 . Obra Social de La Caixa de Barcelona . IP: Esher Sanchez Raja . (2 Investigadors) . Trabajo de investigación que se comenzó n el año 2010 sin subvención, para conocer las necesidades que sobre sexualidad tenían las personas con un Traumatismo Craneoencefálico Moderado y que ha dado como resultado una tesis doctoral ya leída y otra en fase de realización.
 • sexualitat i discapacitat
 • Calidad de vida
 • Diversidad Funcional
 • Traumatismo craneal
 • Evaluación
GIOTEI-UB - Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI (Projectes d'Innovació Docent) . 2016 - 2025 . Ref.GINDOC-UB/040 . Universitat de Barcelona . IP: Montserrat Puig Llobet . (22 Investigadors)
Describir el estado actual de la salud Afectivo-sexual de las personas con diversidad funcional en España () . 2012 - 2016 . Obra Social de La Caixa de Barcelona . IP: Esther Sámchez Raja /Maria Honrubia Pérez . (4 Investigadors) . Estudio Longitudinal Descriptivo durante 4 años de recogida de información sobre las demandas de las personas con diversidad funcional/Discapacidad, en todo el territorio del Estado, a través de la Asesoría Telefonica, on line y presencial de la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad ANSSYD. La muestra es de más de 2000 personas con varias intervenciones. Este trabajo obtuvo el Premio al mejor Trabajo de Investigación presentado al XIII Congreso Español de Sexología y VII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología celebrado en Madrid del 16 al 18 de Diciembre de 2016. Se publicará en la web de la Federación de Sociedades Sexológicas de España y fue elevado a Conferencia durante el Congreso.
 • Calidad de vida
 • Diversidad Funcional
 • salud sexual y afectiva
 • Discapacidad
 • Derechos sexuales y reproductivos
Describir el estado actual de la salud Afectivo-sexual de las personas con diversidad funcional en España () . 2012 - 2016 . Obra Social de La Caixa de Barcelona . IP: Esther Sámchez Raja /Maria Honrubia Pérez . (4 Investigadors) . Estudio Longitudinal Descriptivo durante 4 años de recogida de información sobre las demandas de las personas con diversidad funcional/Discapacidad, en todo el territorio del Estado, a través de la Asesoría Telefonica, on line y presencial de la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad ANSSYD. La muestra es de más de 2000 personas con varias intervenciones. Este trabajo obtuvo el Premio al mejor Trabajo de Investigación presentado al XIII Congreso Español de Sexología y VII Encuentro Iberoamericano de Profesionales de Sexología celebrado en Madrid del 16 al 18 de Diciembre de 2016. Se publicará en la web de la Federación de Sociedades Sexológicas de España y fue elevado a Conferencia durante el Congreso.Con los datos se pretende dar formación a partir de cursos y talleres a profesionales, personas con diversidad funcional y familias.
 • Calidad de vida
 • Diversidad Funcional
 • salud sexual y afectiva
 • Discapacidad
 • Derechos sexuales y reproductivos
L´estigmatització de les malalties hepàtiques cròniques () . 2018 - 2020 . Ref.PREI001-I . Facultat de Medicina de la UB . IP: Maria Honrubia Perez . (6 Investigadors) . Antecedents. Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 10% de la població pateix alguna malaltia hepàtica crònica. Les malalties cròniques del fetge es caracteritzen per l'existència d'un procés d'inflamació crònic que acaba desenvolupant teixit fibrós a l'interior del fetge, que pot derivar en una cirrosi. Al llarg de la malaltia els pacients amb cirrosis hepàtica experimenten diferents problemes tant físics com psicològics que afecten negativament la seva vida. L'impacte físic, social i psicològic i l'entorn psicosocial en que es viu la malaltia és un element que influeix directament en la qualitat de vida dels pacients; a més a més molts pacients refereixen sentir-se rebutjats per a la societat. L'estigma és una actitud negativa de la societat que desacredita una persona o grup a causa d'una malaltia. L'estigma ha estat estudiat en diferents patologies relacionades amb la cirrosis com són l'hepatitis C i B, l'obesitat i l'addicció a l'alcohol com a malaltia mental. Tanmateix, hi ha una notable manca d'informació i consciència sobre l'estigma en la cirrosis hepàtica. Objectiu principal. Analitzar la freqüència i característiques de l'estigma de les persones amb malaltia hepàtica. Material i mètodes. Estudi descriptiu i transversal mitjançant una enquesta. Mostreig per conveniència d'un total de 200 pacients. Els participants inclosos realitzaran un qüestionari específic per l'avaluació de l'estigma de la cirrosis i un altre per avaluar la qualitat de vida.
 • Estigma
 • Patología
 • Fetge gras
 • Trasplantament de fetge
 • malalties hepàtiques
 • malalties cròniques
 • Cirrosis hepática
 • Qualitat de Vida relacionada amb la salut
 • Cirrosis hepàtica produïda per factors diferents a l´alcoholisme
Juventut, violència sexual i consumo de alcohol en els context de oci () . 2018 . Ref.PREI009-1 . Facultat de medecina i Ciències de la Salut Escola d´Infermeria . IP: Dolors Rodriguez Martín . (15 Investigadors) . Projecte de investigació als campus universitàries de Girona, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i Universitat de Barcelona. Els abusos sexuals i l'assetjament sexual és una forma de violència de gènere. Actualment, a Canadà i EUA hi ha moltes dades sobre abusos sexuals als campus universitaris (que és aproximadament d'un 10%). A Espanya, i més concretament Catalunya, hi ha poca evidència sobre aquest tema. Per aquest motiu, volem estudiar si s'estan produint abusos sexuals a les Universitats Catalanes i Balears així com el consum d'alcohol i substàncies a les festes.
 • Violència masclista
 • contexts d´oci
 • consum alcohol
 • Consum de drogues
 • Violencia Sexual
 • habits tòxics
Percepción del ambiente educacional en enfermería, en el Campus Pi i Sunyer, desde la perspectiva del estudiantado () . 2018 . Ref.PREI006-1 . Escola d´Infermeria . IP: Silvia Costa Abós . (12 Investigadors) . Introducción El ambiente educacional (AE) se presenta como un elemento esencial para el logro de las competencias en la universidad y por lo tanto en enfermería. Desde la perspectiva del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y atendiendo a una actualidad global y cambiante, su evaluación con una metodología mixta puede ofrecer elementos de mejora. Objetivo general Identificar y explorar la percepción sobre el AE que tiene el estudiantado de enfermería, en el Campus Clínic de la Universitat de Barcelona (UB). Metodología Diseño: mixto de triangulación metodológica; en relación al método cuantitativo diseño descriptivo transversal y en relación al método cualitativo diseño comprensivo con enfoque fenomenológico. Ámbito y población de estudio: estudiantes de los cuatro cursos del Grado de Enfermería del Campus Clínic de la Facultat de Medicina y Ciències de la Salut de la UB. Recogida de datos: cuestionario Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM); grupos de discusión (GD) por cada curso académico. Análisis de datos: cuestionario mediante el programa SPSS; análisis de contenido de los GD con el fin de describir y comprender de manera amplia el fenómeno de estudio.
 • GRAU INFERMERIA
 • Percepció de l´ambient
 • Clima Social
 • Estudiantat
 • Educacio i salut
 • Percepció sobre l´educació
 • Cuestionario DREEM de clima social
 • Investigación mixta con triangulación de datos

Publicacions en revistes

Isla, P.; Palacin, M.; López-Matheu, C.; Honrubia, M.; Gómez-Rodriguez, A.M.; Armengol, E.; Sánchez-Villalba, C.; Insa, R.; Rigol, A.; Marre, D. (2013). Perceptions of diabetes obtained through drawing in childhood and adolescence. Patient Preference And Adherence, 7, pp. 595 - 605 . Repositori Institucional . ISSN: 1177-889X
Honrubia, M; Sánchez, E. (2015). In Memoriam de Pedro Cerolo. Boletin Científico de ANSSYD, 1(1), pp. 1 - 33 . Publicación on line (https://issuu.com/sexualidadydiscapacidad/docs/bolet__n_cient__fico_anssyd_noviemb/1) . ISSN: 2339-7551
Sánchez, E.; Honrubia, M.; Chacón D. (2015). Diseño de Material Educativo para personas con Discapacidad Visual. Boletin Científico de ANSSYD, 1(1), pp. 11 - 25 . Publicación on line (https://issuu.com/sexualidadydiscapacidad/docs/bolet__n_cient__fico_anssyd_noviemb/1) . ISSN: 2339-7551
Gorman, D.; Rigol Cuadra, A.; Honrubia Perez, M.; Sanchez Zaplana, I.; Rodriguez Martín, D.; Tur Bujosa, N.; Beccaria, L.; Martyn, L.A.; Dawson, R.; Beccaria, G.; Hossain, D. (2016). Preparation of Australian and Spanish nursing students for intimate partner violence. Journal of Nursing Education and Practice, 6(12), pp. 131 - 135 . https://doi.org/10.5430/jnep.v6n12p131 . ISSN: 1925-4040
Isla,P.;Olive, M.C.; Nuñez.M.; Macia,l.; Lopez,C.; Rigol,A.; Honrubia, M.; Marre, D. (2016). Obesity,Knee osteorthritis, and polyopathology: factors favoring weight los s in older people. Patient Preference And Adherence(10), pp. 957 - 965 . Repositori Institucional . ISSN: 1177-889X
Del Pino-Gutiérrez A; Fernández-Aranda F; Granero R; Tárrega S; Valdepérez A; Agüera Z; Håkansson A; Sauvaget A; Aymamí N; Gómez-Peña M; Moragas L; Baño M; Honrubia M; Menchón JM; Jiménez-Murcia S. (2017). Impact of alcohol consumption on clinical aspects of gambling disorder. International Journal of Mental Health Nursing, 26, pp. 121 - 128 . https://doi.org/10.1111/inm.12221 . ISSN: 1445-8330
Honrubia, M.; Sánchez, E. (2016). Evaluación Cualitativa de un Programa de Intervención en Sexualidad a personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA): Perspectiva profesional. Boletin Científico de ANSSYD, 1(2), pp. 5 - 20 . Publicación on line (http://www.anssyd.es/ boletincientifico) . ISSN: 2339-7551
Honrubia, M.; Sánchez, E. (2018). Valoración de un Programa en sexualidad a personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA). INFAD. Psicología de la Infancia y la Adolescencia, Monográfico 2(1), pp. 119 - 126 . ISSN: 0214-9877
Sánchez, E.; Honrubia, M. (2018). Salud Sexual y Calidad de Vida en personas con Traumatismo Craneoencefálico Moderado (TCEM). INFAD. Psicología de la Infancia y la Adolescencia, Monográfico 2(1), pp. 287 - 298 . ISSN: 0214-9877
Sánchez, E,;López, P.; Honrubia, M. (2018). Intervenciones Enfermeras en cuidados sanitarios de sexualidad para mujeres con lesión medular lumbar en Cataluña. INFAD. Psicología de la Infancia y la Adolescencia, Monográfico 2(1), pp. 109 - 118 . ISSN: 0214-9877
Honrubia, M.; Sánchez, E. (2018). Estado Actual de la salud afectiva-sexual de las personas con diversidad funcional en España. INFAD. Psicología de la Infancia y la Adolescencia, Monográfico 3(1), pp. 57 - 66 . ISSN: 0214-9877
Honrubia, M. Sánchez, E. (2019). Sexualidad y Afectividad en jóvenes con discapacidad/diversidad funcional. Revista de Estudios de Juventud, 1(123), pp. 61 - 76 . https://cpage.mpr.gob.es / www.injuve.es . ISSN: 0211-4364
Honrubia, M.; Sánchez, E.; Romeo, M.; Barbancho, F. y Yepes-Baldó, M. (2022). La eduación sexual como derecho de las personas con discapacidad. Ejemplo de experiencia educativa en sexualidad desarrollada en un título propio. Anales de Derecho y Discapacidad. Revista científica de Derecho de la Discapacidad(Especial), pp. 334 - 346 . ISSN: 2530-4011
Honrubia, M. (2020). La formación en sexualidad de las y los profesionales de Ciencias de la Salud. ROL. Revista Española de Enfermería, 43(1), pp. 6 - 7 . www.e-rol.es . ISSN: 0210-5020
Honrubia, M.; Barbancho, F.; Romeo, M.; Yepes-Baldó, M.; Sánchez, E. (2022). Fundamentos legales, derechos y ciudadanía responsable. Experiencia formativa de la Universidad de Barcelona dirigida a personas con discapacidad intelectual. Anales de Derecho y Discapacidad. Revista científica de Derecho de la Discapacidad(Especial), pp. 347 - 354 . ISSN: 2530-4011