M. ROSA ROZAS GARCIA

M. ROSA ROZAS GARCIA

Professora titular d'Escola Universitària

Àrea de coneixement : Infermeria

Grup d'Infermeria Orientat a Tècniques Educatives Innovadores GIOTEI

Informació de contacte
Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil
Escola Universitària d'Infermeria - Campus de Bell
934021068
rrozas(a)bell.ub.es

Projectes

Projecte del Programa de Millora i Innovació Docent per iniciar l'Open Courseware de la Universitat de Barcelona (Sense especificar) . 2009 . Ref.2009OCW-UB . Portal Universia, S.A. (Universia Holding, S.L.) . IP: Albert Cornet
 • Millora i Innovació docent
Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR335 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Francisco Imbernon Muñoz . (23 Investigadors)
 • Formació docent
 • Professorat
 • Innovació pedagògica
 • Formació de Formadors
 • es
 • Educació superior
 • Educació no Universitària
el feedback orientat vers l'estudiant. Una clau de qualitat en l'avaluació continuada (Sense especificar) . 2010 . Ref.2010PID-UB18 . PMID . IP: Mª Pilar Sabater Mateu
 • positive feedback
 • Avaluació continuada
 • Grau d'Infermeria UB
Emprenedoria i universitat. Diagnòstic, bones pràctiques i linies d'actuació a l'àmbit universitari català () . 2012 . Ref.2009SGR-246 . LObra Social La Caixa . IP: Imbernón, Francesc . (10 Investigadors)
Nivell de coneixement sobre inducció de l'alletament en dones sense gestació prèvia que volen lactar al seu nadó adoptat, nascut per gestació subrogada o que ha donat a llum la companya en cas de parella de dues dones (Ajuts a la Recerca) . 2019 - 2020 . Ref.PREI007-I . Programa Recerca Escola Universitaria d'Infermeria . IP: Josefina Goberna tricas . (4 Investigadors)
 • alletament matern
 • maternitat subrogada
 • Adopció
 • Inducción lactancia

Publicacions en revistes

Rozas, M.R.; Garrido, E.; Martínez, C.; Sancho, R. (2013). Evaluación única o continuada. ¿Qué motivos influyen en la elección del estudiante?. FEM. Revista de la Fundación Educación Médica, 16(suplemento 1), pp. S26 - S27 . http://scielo.isciii.es/pdf/fem/v16s1/08_posteres.pdf . ISSN: 2014-9832
Rozas, M.R.; Guix, E.; Garrido, E.; Obregón, N.; Costa, J.; Terré, C. (2017). Diferencias en el rendimiento académico de los alumnos del grado de Enfermería en función del género y del tipo de asignatura estudiada. FEM. Revista de la Fundación Educación Médica, 20(suplemento 1), pp. S39 - S40 . ISSN: 2014-9832
Rozas, M.R.; Terré, C. (2017). Los mensajes filatélicos contra la violencia hacia las mujeres. MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad, 2(2), pp. 3 - 27 . Repositori Institucional . ISSN: 2385-7005
Terré, C.; Lluch, A.; Sintes, S.; Rozas, M.R.; del Pino, A. (2018). Desarrollo de la orientación professional en el grado de Enfermería: talleres de formación. Revista del CIDUI, 2018(4), p. SP2 . Repositori Institucional . ISSN: 2385-6203
Cazorla-Ortiz, G.; Obregón-Gutiérrez, N.; Rozas-Garcia, M. R.; Goberna-Tricas, J. (2020). Methods and success factors of induced lactation: a scoping review. Journal of Human Lactation, 36(4), pp. 739 - 749 . Repositori Institucional . ISSN: 0890-3344

Formació acadèmica

Diplomatura d'Infermeria . Escola d'Infermeria. Universitat de Barcelona . 1984 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Diploma Asistencia Obstétrica (Matrona) . Escola d'Infermeria Vall d'Hebron.Univ.Autonoma de Ba . 1985 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Máster en Investigación en cuidados . Universidad Complutense de Madrid . 2007 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Master en Enfermería de Salud Pública y Comunitaria . Escola d'Infermeria Universitat de Barcelona . 2005 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctorado en Investigación en Cuidados . Universidad Complutense de Madrid . 2014 . (Doctorat )

Línies d'activitat

Iconografia e història de la salut sexual i reproductiva i de la infermeria . Escola d'Infermeria. Dpt. d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil. Universitat de Barcelona. . (2011)
 • Iconografía
 • Historia de la enfermería
 • Salut sexual i reproductiva
 • Llevadores

Projectes

Projecte del Programa de Millora i Innovació Docent per iniciar l'Open Courseware de la Universitat de Barcelona (Sense especificar) . 2009 . Ref.2009OCW-UB . Portal Universia, S.A. (Universia Holding, S.L.) . IP: Albert Cornet
 • Millora i Innovació docent
Formació Docent i Innovació Pedagògica (FODIP) (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR335 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Francisco Imbernon Muñoz . (23 Investigadors)
 • Formació docent
 • Professorat
 • Innovació pedagògica
 • Formació de Formadors
 • es
 • Educació superior
 • Educació no Universitària
el feedback orientat vers l'estudiant. Una clau de qualitat en l'avaluació continuada (Sense especificar) . 2010 . Ref.2010PID-UB18 . PMID . IP: Mª Pilar Sabater Mateu
 • positive feedback
 • Avaluació continuada
 • Grau d'Infermeria UB
Emprenedoria i universitat. Diagnòstic, bones pràctiques i linies d'actuació a l'àmbit universitari català () . 2012 . Ref.2009SGR-246 . LObra Social La Caixa . IP: Imbernón, Francesc . (10 Investigadors)
Nivell de coneixement sobre inducció de l'alletament en dones sense gestació prèvia que volen lactar al seu nadó adoptat, nascut per gestació subrogada o que ha donat a llum la companya en cas de parella de dues dones (Ajuts a la Recerca) . 2019 - 2020 . Ref.PREI007-I . Programa Recerca Escola Universitaria d'Infermeria . IP: Josefina Goberna tricas . (4 Investigadors)
 • alletament matern
 • maternitat subrogada
 • Adopció
 • Inducción lactancia

Publicacions en revistes

Rozas, M.R.; Garrido, E.; Martínez, C.; Sancho, R. (2013). Evaluación única o continuada. ¿Qué motivos influyen en la elección del estudiante?. FEM. Revista de la Fundación Educación Médica, 16(suplemento 1), pp. S26 - S27 . http://scielo.isciii.es/pdf/fem/v16s1/08_posteres.pdf . ISSN: 2014-9832
Rozas, M.R.; Guix, E.; Garrido, E.; Obregón, N.; Costa, J.; Terré, C. (2017). Diferencias en el rendimiento académico de los alumnos del grado de Enfermería en función del género y del tipo de asignatura estudiada. FEM. Revista de la Fundación Educación Médica, 20(suplemento 1), pp. S39 - S40 . ISSN: 2014-9832
Rozas, M.R.; Terré, C. (2017). Los mensajes filatélicos contra la violencia hacia las mujeres. MUSAS. Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad, 2(2), pp. 3 - 27 . Repositori Institucional . ISSN: 2385-7005
Terré, C.; Lluch, A.; Sintes, S.; Rozas, M.R.; del Pino, A. (2018). Desarrollo de la orientación professional en el grado de Enfermería: talleres de formación. Revista del CIDUI, 2018(4), p. SP2 . Repositori Institucional . ISSN: 2385-6203
Cazorla-Ortiz, G.; Obregón-Gutiérrez, N.; Rozas-Garcia, M. R.; Goberna-Tricas, J. (2020). Methods and success factors of induced lactation: a scoping review. Journal of Human Lactation, 36(4), pp. 739 - 749 . Repositori Institucional . ISSN: 0890-3344

Tesis, tesines i treballs

Rozas García, M.Rosa . (2014) . Salud sexual y reproductiva a través de la filatelia. Análisis iconográfico de los sellos de correos (Tesi Doctoral) . Universidad Complutense de Madrid.
Cercos Costa, S . (2013) . Salud en el adolescente: Métodos anticonceptivos (Treball de Grau) . Univesitat de Barcelona.
Cerchiaro Britos, L . (2013) . Impacto de la lactancia materna en el recién nacido (Treball de Grau) . Univesitat de Barcelona.
Muñoz Dalmau, L . (2013) . Intervencions infermeres dirigides a la promoció de la lactància materna (Treball de Grau) . Univesitat de Barcelona.
Ochoa López, M . (2013) . Estudio sobre la valoración y efectividad del programa 'madre canguro' (Treball de Grau) . Univesitat de Barcelona.
Pozo Poza, M . (2013) . Intervencions infermeres en la cura del nadó prematur: mètode cangur (Treball de Grau) . Univesitat de Barcelona.
Sobrero Vega, M . (2013) . Educació per a la salut a les mares lactants durant el primer mes de vida del nadó (Treball de Grau) . Univesitat de Barcelona.
Alexandra Chapado Andrés . (2016) . La vivencia del paciente crítico en una Unidad de Cuidados Intensivos con horarios flexibles e implicación de la familia en los cuidados (Tesi de Masters) . UB.
Bordanove Vazquez, M. Cristina . (2016) . Gestión de pacientes en el Hospital Clínic (Tesi de Masters) . Universidad de Barcelona.
Rebeca Burgos Peláez . (2016) . Cambio de rol de la supervisora de infermería hacia la gestión del cuidado (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.

Altres Mèrits o aclariments

Premi a la millor comunicació oral pel treball 'Campañas de planificación familiar y métodos anticonceptivos a través de la filatelia', presentada al XVIII simposi de la Societat catalana de contracepció. 2012 (Mèrits relacionats amb la qualitat i difusió de resultats de l'activitat investigadora)
Premi especial 'matronas de la Tierra' a la millor comunicació oral pel treball 'Iconografía de la profesión matrona', presentada al 1º Congrés de Comares de la Comunitat Valenciana. 2010 (Mèrits relacionats amb la qualitat i difusió de resultats de l'activitat investigadora)
Menció especial al treball 'Facilitación del aprendizaje a través del campus virtual' presentat al VI Congreso Internacional de Docencia Universitaria CIDUI 2010 (Mèrits relacionats amb la qualitat i difusió de resultats de l'activitat investigadora)
Premi CIDUI / ACUP al treball 'Feedback profesor-alumno. ¿Qué modalidad prefieren los estudiantes? a la millor comunicació presenda al VII Congreso Internacional de Docencia Universitaria CIDUI 2012 (Mèrits no classificats)
Premi accesit a la millor comunicació oral pel treball 'Control de la gestación. Educación para la salut a través de la filatelia', pressentada al II Congreso de ANAMA (Asociación Navarra de Matronas) - XII Congreso de la FAME (Federación de Asociaciones de Matronas de España). 2013 (Mèrits relacionats amb la qualitat i difusió de resultats de l'activitat investigadora)
Premi al millor pòster per la presentació del treball 'Parteras y asistencia al parto en los manuscrito del Génesis. Reflejo del saber médico en los textos religiosos', presentada al XIX Simposio de la Sociedad Española de Historia de la Medicina, celebrat a Zaragoza, el 27 i 28 de novembre de 2015 (Mèrits relacionats amb la qualitat i difusió de resultats de l'activitat investigadora)
Premi a la millor comunicació oral pel treball 'El Parto En Antiguos Manuscritos Del Génesis. Iconografía Del Conocimiento Científico De Las Parteras Medievales.', pressentada al I Congreso de AMALAR (Asociación Matronas de La Rioja) - XIX Congreso de la FAME (Federación de Asociaciones de Matronas de España). 2021 (Mèrits relacionats amb la qualitat i difusió de resultats de l'activitat investigadora)