FRANCESCO ARDOLINO

FRANCESCO ARDOLINO

Professor agregat

Scopus Author ID: 57222537196
Researcher ID: J-8631-2014
Àrea de coneixement : Filologia Romànica

Grup de Recerca: Construcció d'identitats literàries contemporànies (CILC)

Grups d'Innovació Docent: Lletra de dona

Altres Publicacions

Ardolino, F. (2016). Roma - Barcelona - Milà . En L. Pirandello, Sis personatges en cerca d'autor, (J. Sarsanedas, trad.) . (pp. 9 - 19) . Comanegra . ISBN: 978-84-16605-14-9 .
Ardolino, F (2015). Maragall i la tongue-in-cheek . En Ironies de la modernitat (Vicent Simbor i Roig ed.) . (pp. 9 - 31) . Publicacions de l'Abadia de Montserrat . ISBN: 978-84-9883-811-4 .
Ardolino, F. (2015). El personaje investigador en la narrativa de Carme Riera . En Tras la pista. Narrativa criminal escrita por mujeres. (Elena Losada Soler y Katarzyna Paszkiewicz eds.) . (pp. 131 - 145) . Editorial Icaria . ISBN: 978-84-9888-656-6 .
Ardolino, F. (2015). Les Traduccions literàries de Joan Fuster . En F. Ardolino, E. Balaguer, A. Esteve, J. V. Garcia Raffi, N. Pellisser, Prosa i creació literària en Joan Fuster . (pp. 11 - 40) . Publicacions de la Universitat de València . ISBN: 978-84-370-9649-0 .
Ardolino, F. (2013). L'Unico e lo Zibaldone. Intorno alla ricezione libertaria dell'opera di Leopardi . En Lo 'Zibaldone' di Leopardi come ipertesto. Atti del convegno internazionale a cura di M. de las N. Muñiz Muñiz . (pp. 435 - 450) . Leo S. Olschki Editore . ISBN: 9788822262370 .
Ardolino, F. (2013). Als paratges de 'Lucca' . En Giuseppe Ungaretti (Josep Maria Ripoll Peña i altres autors) . Volum. III . (pp. 246 - 255) . Papers de Versàlia . ISBN: 978-84-616-3428-6 .
Ardolino, F. (2012). Les disfresses del poeta. Joan Maragall dins la seva obra . En En el batec del temps. Vint invitacions a la lectura de Joan Maragall en ocasió del cent cinquantè aniversari de la seva naixença i el centenari de la seva mort. 1860-1911 . (pp. 107 - 120) . Institució de les Lletres Catalanes . ISBN: 978-84-393-8955-2 .
Ardolino, F (2016). Francesc Trabal o la ironia del joc . En La ironia en les literatures occidentals des de l'inici de segle fins a 1939 (F. Carbó, C. Gregori i R. X. Rosselló eds.) . (pp. 363 - 384) . Publicacions de l'Abadia de Montserrat . ISBN: 978-84-9883-873-2 .
Ardolino, F (2017). Un escriptor sense préstecs? Influències i confluències (sovint iròniques) a l'obra de Pere Calders . En Viaţa printre vieţi / La vida entre vides. Festschrift für Jana Balacciu Matei . (pp. 46 - 65) . Omonia . ISBN: 978-97-8319-99-8 .
Ardolino, Francesco (2018). 'Sub specie infernorum'. La mitologia satànica de Diego Ruiz . En L'empremta del mite en la literatura del primer terç del segle XX . (pp. 189 - 211) . Publicacions de l'Abadia de Montserrat . ISBN: 978-84-9191-027-5 .
Ardolino, F. (2019). Palau i Fabre i Itàlia . En Actes del Simposi Internacional Josep Palau i Fabre. L'Alquimista . (pp. 75 - 94) . Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura . ISBN: 978-84-393-9819-6 .

Conferències

'Presentació' . (Presentació del número 5 de 'Haidé. Estudis maragallians'). 01/02/2017. Arxiu Joan Maragall. ESPANYA
Italo Calvino . (Clàssics de la narrativa: Italo Calvino per Francesco Ardolino). 31/01/2017. Espai Betúlia - Badalona. ESPANYA

Formació acadèmica

Laurea in Lettere . Università La Sapienza, Roma . 22/04/1994 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Filologia Italiana . Universitat de Barcelona . 13/05/1996 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Doctor en Filologia Catalana . Universitat de Barcelona . 28/06/2002 . (Doctorat )

Participacions a Congressos

Ardolino, F. (2012). Un escriptor sense préstecs? Influències i confluències a l'obra de Pere Calders. (Conferència invitada) . Jornada Centenari Pere Calders (1912-2012) . València . ESPANYA
Ardolino, F.; Druet, A.C. (2014). L'Urlo. De la fureur destructrice à l'afirmation de soi. (Conferència invitada) . 'Mi vagina clama una venganza'. Fureur et désir féminins dans les littératures contemporaines de langues romanes . . Paris . FRANÇA
Ardolino, F. (2017). Principis fundadors per a una crítica egoista. (Conferència invitada) . Crítica i Literatura. Les raons dels crítics . En premsa . Vilanova i la Geltrú . ESPANYA
Ardolino, F. (2020). Per una fenomenologia de la paraula viva. Elements maragallians dins l'obra de Joan Salvat-Papasseit. (Ponència) . Congrés Internacional 'Reescriptures literàries. La hipertextualitat en les literatures occidentals (1900-1930)' . . València . ESPANYA
Ardolino, F. (2019). Joan Maragall contra el Modernisme. (Ponència) . Jornada sobre el Modernisme. En homenatge a Jordi Castellanos . Perpinyà . FRANÇA
Ardolino, F. (2019). Víctor Català traduïda. (Ponència) . Jornada Víctor Català. Commemoració dels 150 anys del naixement de Caterina Albert . No . Venècia . ITÀLIA
Ardolino, F. (2018). Josep Palau i Fabre i Itàlia. (Ponència) . Simposi Internacional Josep Palau i Fabre (1917-2008) . No . Barcelona . ESPANYA
Ardolino, F. (2018). La Mitologia satànica de Diego Ruiz. (Ponència) . Mites i literatura: cultura universal i cultura pròpia en l'ensenyament secundari i d'adults . València . ESPANYA
Ardolino, F. (2018). Hi ha narrativa més enllà de la Postmodernitat?. (Ponència) . La narrativa catalana al segle XXI. Balanç crític . No . Barcelona . ESPANYA
Ardolino, F. (2016). Francesc Trabal o la ironia del joc. (Conferència invitada) . La ironia en les literatures occidentals des de l'inici del segle XX fins a 1939 . . València . ESPANYA

Projectes

LLETRAD. Lletra de dona (Projectes d'Innovació Docent) . 2016 - 2022 . Ref.GINDOC-UB/155 . Universitat de Barcelona . IP: Maria Adela Fargas Peñarrocha . (18 Investigadors)
Víctimas y agresoras. Representaciones de la violencia en la narrativa criminal escrita por mujeres (Estudios feministas, de las mujeres y de género (FEM)) . 2015 - 2017 . Ref.FEM2014-55057-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Elena Losada Soler . (6 Investigadors)
 • Novela criminal
 • Violencia
 • Mujeres
Ne varietur (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2014 - 2017 . Ref.2014SGR1019 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Francesco Ardolino . (8 Investigadors)
 • crítica de les variants
 • crítica genètica
 • estudis d'edicions
 • estudis de manuscrits contemporanis
 • dossier genètic
La ironía en la literatura catalana desde el 'Modernisme' hasta 1939 (Filología y Filosofía (FILO y FISO)) . 2014 - 2016 . Ref.FFI2013-41147-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Vicent Simbor Roig . (12 Investigadors)
Mujeres y novela criminal en España (1975-2010): autoras, figuras de poder, víctimas y criminales (Estudios feministas, de las mujeres y de género (FEM)) . 2012 - 2014 . Ref.FEM2011-22870 . Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) . IP: Elena Losada Soler . (7 Investigadors)
 • Poder
 • Novela criminal
 • Cultura popular
 • Violencia
 • Mujeres
El gènere a l'avaluació de competències a l'area d'Humanitats (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)) . 2012 - 2013 . Ref.REDICE12-1600-02 . Universitat de Barcelona . IP: Elena Losada Soler . (11 Investigadors)
Desenvolupament de "Lletra de Dona" com a eina interdisciplinar per a l'avaluació continuada i l'aprenentatge de la crítica en entorns virtuals (Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE (ICE-UB)) . 2010 - 2012 . Ref.1002-21 . Institut de Ciències de l'Educació (ICE) - Universitat de Barcelona (UB) . IP: Elena Losada Soler . (12 Investigadors)
A cura de (UAB) (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats ) . 2009 - 2013 . Ref.2009SGR552 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Lluís Quintana Trias . (6 Investigadors) . Preparació de l'edició crítica de les Obres Completes de Joan Maragall
La literatura de segundo grado: las relaciones hipertextuales en la literatura catalana desde el 'Modernisme' hasta 1939 (Filología y Filosofía (FILO y FISO)) . 2018 - 2020 . Ref.FFI2017-86542-P . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Carme Gregori Soldevila . (6 Investigadors) . The conceptualization and analysis of hypertextuality by Gérard Genette in Palimpsests (1982) provides a solid, functional and very operational theoretical framework for studying what is known as «literature in the second degree». The division between transformation practices and imitation practices as well as distinction between serious, ludic and satirical registers give as a result six types of hypertextuality that are useful in identifying and characterizing all the work that, in some way, derives from prior work. The goal of this research project is to approach the study of the Catalan literature in the second degree from the period between the «Modernisme» and 1939, using Genette's model as the basic theoretical framework, completed or put into context by other expert contributions. In the Catalan bibliographic tradition, critical approaches to the relationships between works and authors with the models from which they derive have usually lacked a coherent model of analysis. In general, the nature of these relationships that are essentials in interpreting texts has been put forth as «influences», «reconstructions», and others equally vague concepts. The French theorist gives excellent analytical resources that are key to insuring the standardization of the terms and the concepts resulting from the research and to establishing reliable elements for comparing works, authors, aesthetic movements or periods. This research project proposes the study of the hypertextual relationships in an extensive, meaningful sample of the Catalan literature in the period ranging from the «Modernisme» until 1939. The research will cover relationships at both the formal and thematic levels, between specific works, between myths and works, between genres and works and in different kinds of writings, both serious and satirical. The expected results will allow the evaluation of the importance and the functions that hypertextuality has played in the definition of the poetics of the different movements and authors. In addition, attending to the ironical character of a very important part of the hypertextual relations that comprise the corpus of study, this project proposes to continue increasing and updating the bibliographic data register about irony that we started up in previous research projects with our web site (http:www.uv.es/ironialitcat).
 • Literatura catalana
 • Parodia
 • hipertextualitat
Centre de recherches interdisciplinaires sur les mondes ibériques et contemporains (crimic): secció sec (séminaire d'études catalanes) (Sense especificar) . 2008 - 2013 . Ref.EA 2561 . CRIMIC . IP: Sadi Lakhdari . (3 Investigadors) . Membre 'associé' del SEC (CRIMIC)

Publicacions en revistes

Ardolino, F. (2014). Per a una història de la literatura catalana a la Postmodernitat. Els Marges: revista de llengua i literatura(103), pp. 88 - 107 . Repositori Institucional . ISSN: 0210-0452
Font, M; Ardolino, F. (2013). Carme Riera: el subjecte de la seducció. Lectora. Revista de dones i textualitat(19), pp. 9 - 12 . Repositori Institucional . ISSN: 1136-5781
Ardolino, F. (2017). Violenza, famiglia e genere. Il romanzo di ambiente poliziesco di Melania Mazzucco. Quaderns d'Italià(22), pp. 181 - 192 . Repositori Institucional . ISSN: 1135-9730
Ardolino, F (2019). 'El nostre ambient se modernisa'. Haidé. Revista d'estudis maragallians(8), pp. 7 - 10 . Repositori Institucional . ISSN: 2014-3818
Sullà, E.; Ordeñana, I. A.; Mirizio, A.; Gerbaudo, A.; Ardolino, F. (2019). La Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada hoy: reflexiones. 452ºF Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada(20), pp. 206 - 211 . Repositori Institucional . ISSN: 2013-3294

Tesis, tesines i treballs

Macina, M. I . (2017) . Il soggetto della maternità: 'la cosa in sé'. Scrittura di transizione nei romanzi di Sibilla Aleramo, Oriana Fallaci e Carme Riera (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Planellas Saumell, M . (2019) . Entre el cinisme i la ironia. Apeles Mestres: una poètica contra la modernitat (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Besora, M . (2019) . Ficcions acadèmiques. Un estudi crític sobre la Literatura de la Universitat (Tesi Doctoral) . Universitat de Barcelona.
Maria Palmer . (2020) . Els ulls plens de virons. Mosques dins la boca: Una dissecció de la violència en Antònia Vicens (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona.
Aleksandra Vassiljeva . (2015) . L'immagine frammentata. La varietà linguistica meridionale in 'Benvenuti al Sud' (Treball de Grau) . Universitat de Barcelona.

Altres Activitats

Coordinador del Màster Oficial CRIC (Construcció i Representació d'Identitats Culturals) (Universitat de Barcelona) . 30/09/2014 - 30/06/2019
Secretari del Departament de Filologia Romànica - Universitat de Barcelona (Universitat de Barcelona) . 2008 - 2012
Coordinador Erasmus del Departament de Filologia Romànica (Universitat de Barcelona) . 2008 - 2012
Membre de la Coordinació del Doctorat EESS amb Menció de Qualitat 'Costrucció i Representació d'Identitats Culturals' (Universitat de Barcelona) . 2008
Jurat del Premi Mercè Rodoreda de narrativa breu (Nit de Santa Llúcia) (Òmnium Cultural) . 2010 - 2021

Participació en Comitès i Representacions

Haidé. Estudis maragallians. Butlletí de l'Arxiu Joan Maragall . Director de la revista . 09/2011
Membre del Consell de Redacció . Visat. La revista de literatura i traducció i del PEN Club Català . 01/2017
Coordinació de la revista 'Caràcters' . Membre del Consell de Redacció . 04/06/2012
Comitè Organitzador del Congrés 'La ironia en les literatures occidentals des de l'inici del segle XX fins a 1939' . (03/03/2016) . Membre vocal . 01/03/2016 - 03/03/2016
17è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) . (10/07/2015) . Membre del Comité Científic . 07/07/2015 - 10/07/2015
Comitato Scientifico Internazionale . Testo e Senso (Revista) . 15/07/2012
Comitè Científic . Membre del Comitè Científic de la revista 452º Farenheit . 2014
Comitè científic del volum «QuadRi». Quaderni di Ricognizione, III . (2016) . Linguaggi del metareale nella cultura catalana . 2016
Compàs d'amalgama . Director de la revista . 01/09/2019