MONTSERRAT SENDRA ROVIRA

MONTSERRAT SENDRA ROVIRA

Laboral Grup II
Àrea de coneixement : Filologia Catalana

Grup de Recerca: Grup d'Estudi de la Variació

Informació de contacte
Secretaria d'Estudiants i Docència de Filologia
Departament de Filologia Catalana - Secció de Lingüística Catalana. Edifici Josep Carner, despatx 4.13. Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, 585
93 403 56 31
montse.sendra(a)ub.edu

Activitats anteriors

Assessorament lingüístic i correcció de textos. Ajuntament del Vendrell. 01/07/2011 - 09/09/2011
Assessorament lingüístic i correcció de textos. Ajuntament del Vendrell. 01/07/2012 - 01/09/2012

Altres Activitats

'Literatura i turisme cultural' dins de 'Els Juliols' de la UB (20 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 19/07/2010 - 23/07/2010
'Comunicació i ciències cognitives: una perspectiva des de la complexitat' dins de 'Els Juliols' de la UB (20 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 11/07/2011 - 15/07/2011
'Anàlisi quantitativa de textos: eines de lliure accés', Servei de Tecnologia Lingüística (STEL) de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (6 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 04/05/2012 - 18/05/2012
“El català com a llengua estrangera: eines i estratègies”, Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (30 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 09/07/2012 - 13/07/2012
III Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger (Cursos i Seminaris Rebuts) . 19/10/2012 - 21/10/2012
Beca de col•laboració de 2n cicle (Convocatòria 1/2010) al Departament de Filologia Catalana (Beques) . 01/03/2010 - 30/06/2010
Beca de col•laboració d'estudiants d'últim curs de carrera en departaments universitaris (COLAB 2010-2011, ordre EDU/1799/2010) (Beques) . 18/01/2011 - 30/06/2011
Ajut de Personal Investigador en Formació (APIF) per a alumnes de tercer cicle de la Universitat de Barcelona (convocatòria 2012-2013) (Beques) . 01/10/2012 - 01/10/2016
Membre del jurat del 40è Premi Literari Sant Jordi del Vendrell (Obres artístiques) . 23/04/2012 - 23/04/2012
Assistència al III Col•loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra' (20 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 17/12/2008 - 19/12/2008
Assistència a la jornada 'Visibilitzar o marcar? Repensar el gènere en la llengua catalana', organitzada pel Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 19/03/2010 - 19/03/2010
Assistència a les jornades 'El català mola? Competències, representacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil' (15 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 11/12/2010 - 12/12/2010
Assistència a les jornades 'La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana' organitzades per la Xarxa CRUSCAT (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 27/01/2011 - 28/01/2011
Assistència al Workshop 'Language Policy in Higher Education. Challenges for Medium-Sized Language Communities' organitzat pel Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC)(9 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 28/10/2011 - 28/10/2011
Assistència a la jornada tècnica 'La llengua catalana a la primera dècada del segle XXI' (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 29/11/2011 - 29/11/2011
Assistència a la jornada de presentació de la Xarxa d'Anàlisi de la Llengua Oral Catalana (Xarxa XALOC) de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 30/11/2011 - 30/11/2011
Assistència a la X Jornada 'Els manlleus en la terminologia musical', organitzada per la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 24/05/2012 - 24/05/2012
Assistència a les “III Jornades d’Aprenentatge de Llengües: Entorns, Eines i Recursos Didàctics”, organitzades per la Direcció General de Política Lingüística i el Grup de Recerca sobre Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 26/10/2012 - 26/10/2012
Assistència i suport a l’organització del Vintè Col•loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB20): “El català entre les llengües d’Europa” (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 19/11/2012 - 19/11/2012
Curs d'immersió lingüística de tres setmanes a Londres amb Education First (EF) (45 h) (Bosses de Viatge) . 09/08/2009 - 30/08/2009
Curs d'immersió en llengua anglesa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) impartit per Vaughan Systems (Santander, 40 h) (Bosses de Viatge) . 07/12/2009 - 11/12/2009
Curs d'immersió en llengua anglesa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) impartit per Vaughan Systems (València, 40 h) (Bosses de Viatge) . 05/04/2010 - 09/04/2010
Curs d'immersió en llengua anglesa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) impartit per Vaughan Systems (Madrid, 40 h) (Bosses de Viatge) . 30/08/2010 - 03/09/2010
Curs d'immersió en llengua anglesa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) impartit per Vaughan Systems (A Coruña, 40 h) (Bosses de Viatge) . 22/08/2011 - 26/08/2011
Curs d'immersió lingüística de tres setmanes a París amb Quality Courses - École PERL (45 h) (Bosses de Viatge) . 28/08/2011 - 17/09/2011
Membre del jurat del 41è Premi Literari Sant Jordi del Vendrell (Obres artístiques) . 23/04/2013 - 23/04/2013
Membre del jurat del 42è Premi Literari Sant Jordi del Vendrell (Obres artístiques) . 23/04/2014 - 23/04/2014
Tècniques de recerca de feina on line, IL3-FeinaUB (Cursos i Seminaris Rebuts) . 20/02/2008 - 23/05/2008
Premiada pel programa d’ajuts universitaris de Caixa Manresa (edició 2007-2008) (Premis) . 01/09/2007 - 30/06/2008
XXI Premi Carme Serrallonga (Premis) . 15/05/2014 - 15/05/2014
Curs “Reciclaje en lengua castellana: cambios normativos y últimas propuestas de la RAE” del Departament de Filologia Hispànica de la Universitat de Barcelona (4 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 19/04/2013 - 19/04/2013
Curs “Mòdul de metodologia i estadística” del Màster d’Assessorament lingüístic, gestió del multilingüisme i serveis editorials (5 ECTS) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 08/05/2013 - 12/06/2013
Taller intensiu de paremiologia catalana (9 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 29/06/2013 - 30/06/2013
Curs “How to Communicate Research in English: A Step by Step Approach” dins de la Universitat d’Estiu Ramon Llull (20 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 08/07/2013 - 12/07/2013
Curs de formació en l'ús del programa ELAN d'anàlisi de dades textuals i audiovisuals amb Han Sloetjes (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Holanda) (11 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 13/11/2013 - 15/11/2013
Curs 'ALTE Foundation Course in Language Testing: Getting Started' (8 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 16/11/2013 - 16/11/2013
Taller sobre el programa Atlas.ti del Seminari Avançat d'Investigació Qualitativa (SAIC) del Centre d'Estudis i Recerca d'Humanitats (5 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 17/01/2014 - 17/01/2014
'Eines i recursos d'informació per a sociolingüistes' (8 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 06/06/2014 - 27/06/2014
'Interferències en català' (15 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 01/07/2014 - 04/07/2014
Besa, Josep (coord.) et al. (2013). Llengua Catalana 1. Materials de treball. Curs 2013-2014. Publicació en línia: Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, col·lecció OMADO. Consultable a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/46029 (Elaboració de material docent) . 17/09/2013 - 17/09/2013
Assistència a la I Jornada de Correcció i Assessorament Lingüístic (7 h), organitzada pel Grup d'Estàndard Oral de la UAB (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 08/05/2012 - 08/05/2012
Assistència a la Jornada de balanç del document 'Acord sobre l'ús no sexista de la llengua', organitzada pel Grup de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona (3 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 06/11/2013 - 06/11/2013
Assistència a les Jornades d'Aprofitament de Corpus Lingüístics, organitzades pel Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI) de la Universitat de Barcelona (10 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 06/11/2013 - 07/11/2013
Assistència a la Jornada 'La territorialitat lingüística', organitzada pel Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona (5 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 21/02/2014 - 21/02/2014
Assistència a la jornada 'La convivència lingüística a la Catalunya del futur', organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (4 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 23/05/2014 - 23/05/2014
Assistència a les sessions del 'Seminari d'anàlisi del discurs i de les ideologies lingüístiques' del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (curs 2013-2014, 14 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 01/09/2013 - 30/06/2014
Assistència a la jornada 'C2. Com es mesura l'excel¿lència comunicativa?', organitzada per la Direcció General de Política Lingüística (4 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 02/07/2014 - 02/07/2014
Assistència a la jornada 'Identitat(s) a Catalunya, 2014', organitzada per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i el grup Llengua i Mèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona (7 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 08/10/2014 - 08/10/2014
Assistència a la jornada 'Formant els joves investigadors en l'accés obert al coneixement', organitzada pel Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona dins del marc del projecte FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) (7 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 21/10/2014 - 21/10/2014
Assistència a la jornada 'Espais terminològics 2014. Tecnologia i coneixement compartit', organitzada pel Centre de Terminologia TERMCAT (4 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 26/11/2014 - 26/11/2014
Assistència al seminari 'Language Policy from an International Perspective', a càrrec del Dr. Thomas Ricento (University of Calgary, Canadà), organitzat pel Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (6 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 18/01/2015 - 19/01/2015
Assistència al mòdul de formació 'Introducció i recursos per a la recerca' del Programa de Formació per a Joves Investigadors de la Universitat de Barcelona (12 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 27/01/2015 - 29/01/2015
SENDRA, Montserrat (2015). 'Fer com sempre ens està portant a l'extinció'. Núvol, 13-01-2015. http://www.nuvol.com/noticies/fer-com-sempre-ens-esta-portant-a-lextincio/ (Publicació de divulgació) . 13/01/2015 - 13/01/2015
SENDRA, Montserrat (2015). 'El debat sobre l'oficialitat lingüística: estat de la qüestió'. Blog de la Revista de Llengua i Dret, 29-01-2015. http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rld/2015/01/29/el-debat-sobre-loficialitat-linguistica-estat-de-la-questio-montserrat-sendra/ (Publicació de divulgació) . 29/01/2015 - 29/01/2015
Ajuts de beques de mobilitat per a professorat universitari (Beques) . 20/02/2015 - 08/06/2015
SENDRA, Montserrat (2015). 'No utilitzarem el terme d'oficialitat en va'. Núvol, 01-06-2015. (Publicació de divulgació) . 01/06/2015 - 01/06/2015
Debat 'L'educació en català', amb Elena Romero, Jordi Solé i Francesc Marco al programa Pantalla Oberta de M1TV (Sense Especificar) . 14/10/2015 - 14/10/2015
Debat 'L'oficialitat lingüística a la República Catalana', amb Miquel Strubell i moderat per Jordi Ginebra (Sense Especificar) . 06/10/2015 - 06/10/2015
Taula rodona 'Llengua i llengües a la República catalana', amb M. Carme Junyent (GELA-UB) i moderada per Albert Soler (UB) (Sense Especificar) . 19/06/2015 - 19/06/2015
Participació a la I Festa de la Ciència de la Universitat de Barcelona, amb el taller 'Qui és qui i què és què? Test de llengua i literatura catalanes' (Sense Especificar) . 22/05/2015 - 22/05/2015
Membre de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) (Membre d'Institució)
Assistència a la III Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, organitzada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (6 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 17/07/2015 - 17/07/2015
Assistència a les sessions del Seminari de Recerca del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona (Barcelona, curs 2014-2015, 24 h). Presentació d'una de les lectures del seminari 'Comentaris sobre el monogràfic 'Catalan in the 21st century'' (Cursos i Seminaris Rebuts) . 09/2014 - 07/2015
Assistència al 'Workshop on Reliability and Validity in SLA Research', organitzat pel Grup de Recerca en Adquisició de Llengües de la Universitat de Barcelona (11 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 11/06/2015 - 12/06/2015
Assistència a la 'Segunda Jornada sobre bilingüismo: el español en contraste con el catalán', organitzada pel projecte 'El español en contacto con el catalán: variación diatópica y bilingüismo' (FFI2012-33499) i el 'Grup de lexicografia i diacronia' (SGR2014-1328) de la Universitat Autònoma de Barcelona (4 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 05/06/2015 - 05/06/2015
Assistència a la sessió 'Llengua i dret constitucional', organitzada per la Direcció General de Política Lingüística (2 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 29/05/2015 - 29/05/2015
Assistència al workshop 'Translation and Multilingualism', organitzat pel Centre for Research on Language and Culture Contact (CRLCC) i el Research Group on Translation and Transcultural Contact (RGTTC) del Glendon College-York University (Toronto, 27-02-2015) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 27/02/2015 - 27/02/2015
Certificate in Advanced English (CAE) (nivell C1 del MECR) per la Universitat de Cambridge - ESOL Examinations (Cursos oficials d'idiomes rebuts) . 07/06/2014 - 07/06/2014
Diplôme d'études en langue française DELF B2 de l'Institut Français (Cursos oficials d'idiomes rebuts) . 05/06/2013 - 05/06/2013
Certificat de nivell avançat de francès (5è curs, nivell B2 del MECR) de l'Escola Oficial d'Idiomes (Cursos oficials d'idiomes rebuts) . 27/06/2013 - 27/06/2013

Conferències

Què és la sociolingüística? Teoria i pràctica d’una disciplina polièdrica . (Conferència als estudiants de segon de batxillerat de l'Institut Baix Penedès dins de l'assignatura 'Llengua Catalana'.). 18/04/2013. El Vendrell. ESPANYA
La sociolingüística com a àmbit d'estudi . (Conferència als estudiants de segon de batxillerat de l'Institut Baix Penedès dins de l'assignatura 'Llengua Catalana'.). 10/03/2014. El Vendrell. ESPANYA
Introducció a la sociolingüística . (Conferència als estudiants de segon de Batxillerat de l'Institut Baix Penedès dins de l'assignatura 'Llengua Catalana'.). 12/02/2015. El Vendrell. ESPANYA
Les llengües a Catalunya: què en sabem i com les estudiem? . (Conferència als estudiants de segon de batxillerat de l'Institut Joan Coromines dins de l'assignatura 'Llengua Catalana'). 26/11/2015. Barcelona. ESPANYA
Què investiga la sociolingüística? . (Conferència als estudiants de 4t d'ESO del CS Jaume Viladoms de Sabadell.). 15/02/2016. Barcelona. ESPANYA
El debat sobre l'estatus jurídic de les llengües en una Catalunya independent: història i arguments . (Curs 'De política i planificació lingüística. Mirades contemporànies a l'ecosistema comunicatiu català' de la Universitat d'Estiu de la Universitat Rovira i Virgili). 13/06/2016. Tarragona. ESPANYA

Estades a Centres de Recerca

Centre for Research on Language Contact (Glendon College, York University). CANADÀ. 2015 (1 Mesos 17 Dies) . Anàlisi dels factors que determinen l'èxit de la immersió lingüística: una comparativa entre els casos de Catalunya i el Canadà . Pre-Doctoral - Toronto
Hispanic and Luso-Brazilian Literatures and Languages, The Graduate Center, City University of New York. New York. ESTATS UNITS D'AMÈRICA. 2016 (3 Mesos 5 Dies) . Analysis of the teaching methodology used in multilingual classrooms: a comparison between the cases of Catalonia and the US . Pre-Doctoral

Formació acadèmica

Filologia Catalana . Universitat de Barcelona . 25/07/2011 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalana . Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de Barcelona . 03/10/2012 . (Màster Oficial)
Màster de Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes . Universitat Rovira i Virgili . 16/06/2017 . (Màster Oficial)

Gestió d'activitats de R+D

Gestora del projecte Resocialització Lingüística en Educació Secundària (RESOLSEC, FFI 2009-09968, IP: F. Xavier Vila) . Funcions: realització del treball de camp (enquestes i proves de llengua oral a diferents instituts de Catalunya), gestió de la comptabilitat, coordinació dels membres del projecte, organització de seminaris, redacció d'informes i memòries . 2012
Gestora del projecte 'Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria)' (RESOL3, FFI2012-39285-C02-01, IP: F. Xavier Vila) . Funcions: realització del treball de camp (enquestes i proves de llengua oral a diferents instituts de Catalunya), gestió de la comptabilitat, coordinació dels membres del projecte, organització de seminaris, redacció d'informes i memòries . 2013

Participacions a Congressos

Sendra, M.; Illamola, C.; Pons, J. (2012). L'ús del Marc europeu comú de referència per a les llengües en l'avaluació de la competència oral en català d'alumnes de 6è de primària i 1r d'ESO: avantatges i reptes. (Presentació comunicació) . XXX Congrés Internacional AESLA 'La lingüística aplicada en l'era de la globalització' . Lleida . ESPANYA
Vila, F.X.; Sendra, M.; Illamola, C. (2012). Maybe intimate, but not identical: evaluating bilinguals' language competences in a longitudinal study in a deeply bilingualised context. (Presentació comunicació) . 19th Sociolinguistics Symposium 'Language and the city' . Berlín . ALEMANYA
Sendra, M. (2012). Estudi de l'evolució lingüística (6è de primària - 1r d'ESO) del català d'escolars de primera llengua castellana. (Presentació comunicació) . 23è Col•loqui Germano-Català 'Normalitat: el català en la vida quotidiana' . Berlín . ALEMANYA
Sendra, M. (2013). Language contact in catalan adolescents: evolution and causes. (Presentació comunicació) . Multilingual Individuals and Multilingual Societies (MIMS2) . Hamburg . ALEMANYA
Sendra, M.; Vila, F.X. (2013). La difusió explícita de la normativa: vies i estratègies en la societat de la informació. (Presentació comunicació) . IV Col•loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra' . Actes del IV Col•loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra' . Tarragona . ESPANYA
Sendra, M. (2014). Fenòmens de contacte de llengües en la llengua oral catalana: una comparació longitudinal. (Presentació comunicació) . IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català . Vic . ESPANYA
Sendra, M. (2014). Gestionant el multilingüisme a les escoles europees: el cas de Catalunya. (Ponència) . Managing multilingualism in European Schools - Gestionant el multilingüisme a les escoles europees . LLeida . ESPANYA
Sendra, Montserrat; Vila, F. Xavier (2015). La Discussió sobre l'estatus de les llengües en una Catalunya independent: anàlisi d'un debat públic. (Presentació comunicació) . 15è Col·loqui de la North American Catalan Society . Barcelona . ESPANYA
Vila, F. Xavier; Sendra, Montse (2016). The status of languages in a hypothetical Catalonian nation state: agents and arguments in a public debate. (Presentació comunicació) . 21 Sociolinguistics Symposium, 15-18/6/2016 . Murcia . ESPANYA
Sendra, Montserrat (2016). Assessing oral proficiency in Catalan using the CAF method: advantages, results and challenges. (Presentació comunicació) . Sociolinguistics Symposium 21 . Múrcia . ESPANYA

Participació en Comitès i Representacions

Comissió Permanent del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona . (01/03/2016) . Elegida representant del col·lectiu d'investigadors en formació a la Comissió Permanent del Departament de Filologia Catalana . 11/06/2013 - 01/03/2016
Consell del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona . (01/03/2016) . Elegida representant del col¿lectiu d'investigadors en formació del Consell del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona . 11/06/2013 - 01/03/2016
Consell del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona . Elegida representant del col¿lectiu d'ajudants i d'investigadors en formació del Consell del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona . 01/03/2016

Projectes

Plurilingüismo social y educación secundaria (no obligatoria) (Filología y Filosofía (FILO y FISO)) . 2013 - 2015 . Ref.FFI2012-39285-C02-01 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Francesc Xavier Vila Moreno . (12 Investigadors)
 • Lengua castellana
 • Lengua catalana
 • Contacto de lenguas
 • Bilingüismo
 • Sociolingüística
Diversitat sociocultural i adquisició de la confiança lingüística en català i castellà (Sense especificar) . 2013 - 2014 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Francesc Xavier Vila Moreno . Aquest projecte pretén analitzar l'autoconfiança lingüística (Clément 1980) en català i en castellà i els discursos i les ideologies lingüístics de l'alumnat de secundària de diversos territoris de llengua catalana i els factors que els condicionen, en tant que elements imprescindibles per al seu desenvolupament educatiu i la seva correcta integració social en general. La proposta se servirà de la base de dades RESOL per tal d'analitzar la relació entre l'autoconfiança, el coneixements de llengua, l'entorn sociolingüístic, l'estructura i configuració de les xarxes socials, les pautes de consum cultural i de temps lliure, l'etnicitat, la identitat i la identificacions etnonacionals i la resta de variables rellevants. L'objectiu d'aquest projecte és esbrinar quins factors afavoreixen o perjudiquen l'assoliment de l'autoconfiança, i proporcionar als docents i als investigadors materials, vies i estratègies que permetin gestionar més adequadament la diversitat cultural i etnolingüística de les aules actuals. En aquest sentit, el projecte preveu treballar conjuntament amb els responsables dels alumnes estudiats per tal d'esbrinar i avaluar les millor pràctiques de gestió de la diversitat.
 • Sociolingüística
 • Bilingüisme
 • Educació secundària
 • Comportament lingüístic
 • Ideologies lingüístiques
 • Contacte lingüístic
 • Immigració a Catalunya
 • Autoconfiança lingüística
Grup d'Estudi de la Variació (Sense especificar) . 2014 - 2016 . Ref.2014SGR918 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Lluis Payrato Gimenez . (37 Investigadors)
 • Fonología
 • Variació lingüística
 • Sintaxi
 • Sociolingüística
 • Dialectología
Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l'alumnat d'origen inmigrant (Sense especificar) . 2015 - 2017 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Vanessa Bretxa i Riera; Llorenç Comajoan Colome

Tesis, tesines i treballs

Sendra, Montserrat . (2012) . Estudi dels fenòmens de contacte de llengües en el lèxic d’escolars de primera llengua castellana i la seva l’evolució lingüística (de 6è de primària a 1r d’ESO) (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona. http://www.recercat.net/handle/2072/211800