MONTSERRAT SENDRA ROVIRA

MONTSERRAT SENDRA ROVIRA

Professora Associada

Àrea de coneixement : Filologia Catalana

Grup de Recerca: Grup d'Estudi de la Variació

Informació de contacte
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, despatx 4.14 Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona Gran Via de les Corts Catalanes, 585 08007 Barcelona
93 403 56 31
montse.sendra(a)ub.edu

Activitats anteriors

Assessorament lingüístic i correcció de textos. Ajuntament del Vendrell. 01/07/2011 - 09/09/2011
Assessorament lingüístic i correcció de textos. Ajuntament del Vendrell. 01/07/2012 - 01/09/2012

Altres Activitats

'Literatura i turisme cultural' dins de 'Els Juliols' de la UB (20 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 19/07/2010 - 23/07/2010
'Comunicació i ciències cognitives: una perspectiva des de la complexitat' dins de 'Els Juliols' de la UB (20 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 11/07/2011 - 15/07/2011
'Anàlisi quantitativa de textos: eines de lliure accés', Servei de Tecnologia Lingüística (STEL) de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona (6 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 04/05/2012 - 18/05/2012
“El català com a llengua estrangera: eines i estratègies”, Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (30 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 09/07/2012 - 13/07/2012
III Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger (Cursos i Seminaris Rebuts) . 19/10/2012 - 21/10/2012
Beca de col•laboració de 2n cicle (Convocatòria 1/2010) al Departament de Filologia Catalana (Beques) . 01/03/2010 - 30/06/2010
Beca de col•laboració d'estudiants d'últim curs de carrera en departaments universitaris (COLAB 2010-2011, ordre EDU/1799/2010) (Beques) . 18/01/2011 - 30/06/2011
Ajut de Personal Investigador en Formació (APIF) per a alumnes de tercer cicle de la Universitat de Barcelona (convocatòria 2012-2013) (Beques) . 01/10/2012 - 01/10/2016
Membre del jurat del 40è Premi Literari Sant Jordi del Vendrell (Obres artístiques) . 23/04/2012 - 23/04/2012
Assistència al III Col•loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra' (20 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 17/12/2008 - 19/12/2008
Assistència a la jornada 'Visibilitzar o marcar? Repensar el gènere en la llengua catalana', organitzada pel Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 19/03/2010 - 19/03/2010
Assistència a les jornades 'El català mola? Competències, representacions i usos de la llengua en l'àmbit juvenil' (15 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 11/12/2010 - 12/12/2010
Assistència a les jornades 'La recerca sociolingüística en l'àmbit de la llengua catalana' organitzades per la Xarxa CRUSCAT (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 27/01/2011 - 28/01/2011
Assistència al Workshop 'Language Policy in Higher Education. Challenges for Medium-Sized Language Communities' organitzat pel Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC)(9 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 28/10/2011 - 28/10/2011
Assistència a la jornada tècnica 'La llengua catalana a la primera dècada del segle XXI' (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 29/11/2011 - 29/11/2011
Assistència a la jornada de presentació de la Xarxa d'Anàlisi de la Llengua Oral Catalana (Xarxa XALOC) de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 30/11/2011 - 30/11/2011
Assistència a la X Jornada 'Els manlleus en la terminologia musical', organitzada per la Societat Catalana de Terminologia (SCATERM) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 24/05/2012 - 24/05/2012
Assistència a les “III Jornades d’Aprenentatge de Llengües: Entorns, Eines i Recursos Didàctics”, organitzades per la Direcció General de Política Lingüística i el Grup de Recerca sobre Aprenentatge i Ensenyament de Llengües (GR@EL) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 26/10/2012 - 26/10/2012
Assistència i suport a l’organització del Vintè Col•loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB20): “El català entre les llengües d’Europa” (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 19/11/2012 - 19/11/2012
Curs d'immersió lingüística de tres setmanes a Londres amb Education First (EF) (45 h) (Bosses de Viatge) . 09/08/2009 - 30/08/2009
Curs d'immersió en llengua anglesa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) impartit per Vaughan Systems (Santander, 40 h) (Bosses de Viatge) . 07/12/2009 - 11/12/2009
Curs d'immersió en llengua anglesa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) impartit per Vaughan Systems (València, 40 h) (Bosses de Viatge) . 05/04/2010 - 09/04/2010
Curs d'immersió en llengua anglesa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) impartit per Vaughan Systems (Madrid, 40 h) (Bosses de Viatge) . 30/08/2010 - 03/09/2010
Curs d'immersió en llengua anglesa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) impartit per Vaughan Systems (A Coruña, 40 h) (Bosses de Viatge) . 22/08/2011 - 26/08/2011
Curs d'immersió lingüística de tres setmanes a París amb Quality Courses - École PERL (45 h) (Bosses de Viatge) . 28/08/2011 - 17/09/2011
Membre del jurat del 41è Premi Literari Sant Jordi del Vendrell (Obres artístiques) . 23/04/2013 - 23/04/2013
Membre del jurat del 42è Premi Literari Sant Jordi del Vendrell (Obres artístiques) . 23/04/2014 - 23/04/2014
Tècniques de recerca de feina on line, IL3-FeinaUB (Cursos i Seminaris Rebuts) . 20/02/2008 - 23/05/2008
Premiada pel programa d’ajuts universitaris de Caixa Manresa (edició 2007-2008) (Premis) . 01/09/2007 - 30/06/2008
XXI Premi Carme Serrallonga (Premis) . 15/05/2014 - 15/05/2014
Curs “Reciclaje en lengua castellana: cambios normativos y últimas propuestas de la RAE” del Departament de Filologia Hispànica de la Universitat de Barcelona (4 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 19/04/2013 - 19/04/2013
Curs “Mòdul de metodologia i estadística” del Màster d’Assessorament lingüístic, gestió del multilingüisme i serveis editorials (5 ECTS) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 08/05/2013 - 12/06/2013
Taller intensiu de paremiologia catalana (9 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 29/06/2013 - 30/06/2013
Curs “How to Communicate Research in English: A Step by Step Approach” dins de la Universitat d’Estiu Ramon Llull (20 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 08/07/2013 - 12/07/2013
Curs de formació en l'ús del programa ELAN d'anàlisi de dades textuals i audiovisuals amb Han Sloetjes (Max Planck Institute for Psycholinguistics, Holanda) (11 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 13/11/2013 - 15/11/2013
Curs 'ALTE Foundation Course in Language Testing: Getting Started' (8 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 16/11/2013 - 16/11/2013
Taller sobre el programa Atlas.ti del Seminari Avançat d'Investigació Qualitativa (SAIC) del Centre d'Estudis i Recerca d'Humanitats (5 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 17/01/2014 - 17/01/2014
'Eines i recursos d'informació per a sociolingüistes' (8 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 06/06/2014 - 27/06/2014
'Interferències en català' (15 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 01/07/2014 - 04/07/2014
Besa, Josep (coord.) et al. (2013). Llengua Catalana 1. Materials de treball. Curs 2013-2014. Publicació en línia: Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, col·lecció OMADO. Consultable a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/46029 (Elaboració de material docent) . 17/09/2013 - 17/09/2013
Assistència a la I Jornada de Correcció i Assessorament Lingüístic (7 h), organitzada pel Grup d'Estàndard Oral de la UAB (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 08/05/2012 - 08/05/2012
Assistència a la Jornada de balanç del document 'Acord sobre l'ús no sexista de la llengua', organitzada pel Grup de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona (3 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 06/11/2013 - 06/11/2013
Assistència a les Jornades d'Aprofitament de Corpus Lingüístics, organitzades pel Grup de Recerca per a l'Estudi del Repertori Lingüístic (GRERLI) de la Universitat de Barcelona (10 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 06/11/2013 - 07/11/2013
Assistència a la Jornada 'La territorialitat lingüística', organitzada pel Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) de la Universitat de Barcelona (5 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 21/02/2014 - 21/02/2014
Assistència a la jornada 'La convivència lingüística a la Catalunya del futur', organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (4 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 23/05/2014 - 23/05/2014
Assistència a les sessions del 'Seminari d'anàlisi del discurs i de les ideologies lingüístiques' del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació de la Universitat de Barcelona (curs 2013-2014, 14 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 01/09/2013 - 30/06/2014
Assistència a la jornada 'C2. Com es mesura l'excel¿lència comunicativa?', organitzada per la Direcció General de Política Lingüística (4 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 02/07/2014 - 02/07/2014
Assistència a la jornada 'Identitat(s) a Catalunya, 2014', organitzada per l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) i el grup Llengua i Mèdia de la Universitat Autònoma de Barcelona (7 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 08/10/2014 - 08/10/2014
Assistència a la jornada 'Formant els joves investigadors en l'accés obert al coneixement', organitzada pel Centre de Recursos per l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la Universitat de Barcelona dins del marc del projecte FOSTER (Facilitate Open Science Training for European Research) (7 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 21/10/2014 - 21/10/2014
Assistència a la jornada 'Espais terminològics 2014. Tecnologia i coneixement compartit', organitzada pel Centre de Terminologia TERMCAT (4 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 26/11/2014 - 26/11/2014
Assistència al seminari 'Language Policy from an International Perspective', a càrrec del Dr. Thomas Ricento (University of Calgary, Canadà), organitzat pel Departament d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra (6 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 18/01/2015 - 19/01/2015
Assistència al mòdul de formació 'Introducció i recursos per a la recerca' del Programa de Formació per a Joves Investigadors de la Universitat de Barcelona (12 h) (Cursos i Seminaris Rebuts) . 27/01/2015 - 29/01/2015
SENDRA, Montserrat (2015). 'Fer com sempre ens està portant a l'extinció'. Núvol, 13-01-2015. http://www.nuvol.com/noticies/fer-com-sempre-ens-esta-portant-a-lextincio/ (Publicació de divulgació) . 13/01/2015 - 13/01/2015
SENDRA, Montserrat (2015). 'El debat sobre l'oficialitat lingüística: estat de la qüestió'. Blog de la Revista de Llengua i Dret, 29-01-2015. http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rld/2015/01/29/el-debat-sobre-loficialitat-linguistica-estat-de-la-questio-montserrat-sendra/ (Publicació de divulgació) . 29/01/2015 - 29/01/2015
Ajuts de beques de mobilitat per a professorat universitari (Beques) . 20/02/2015 - 08/06/2015
SENDRA, Montserrat (2015). 'No utilitzarem el terme d'oficialitat en va'. Núvol, 01-06-2015. (Publicació de divulgació) . 01/06/2015 - 01/06/2015
Debat 'L'educació en català', amb Elena Romero, Jordi Solé i Francesc Marco al programa Pantalla Oberta de M1TV (Sense Especificar) . 14/10/2015 - 14/10/2015
Debat 'L'oficialitat lingüística a la República Catalana', amb Miquel Strubell i moderat per Jordi Ginebra (Sense Especificar) . 06/10/2015 - 06/10/2015
Taula rodona 'Llengua i llengües a la República catalana', amb M. Carme Junyent (GELA-UB) i moderada per Albert Soler (UB) (Sense Especificar) . 19/06/2015 - 19/06/2015
Participació a la I Festa de la Ciència de la Universitat de Barcelona, amb el taller 'Qui és qui i què és què? Test de llengua i literatura catalanes' (Sense Especificar) . 22/05/2015 - 22/05/2015
Membre de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) (Membre d'Institució)
Assistència a la III Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, organitzada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya (6 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 17/07/2015 - 17/07/2015
Assistència a les sessions del Seminari de Recerca del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona (Barcelona, curs 2014-2015, 24 h). Presentació d'una de les lectures del seminari 'Comentaris sobre el monogràfic 'Catalan in the 21st century'' (Cursos i Seminaris Rebuts) . 09/2014 - 07/2015
Assistència al 'Workshop on Reliability and Validity in SLA Research', organitzat pel Grup de Recerca en Adquisició de Llengües de la Universitat de Barcelona (11 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 11/06/2015 - 12/06/2015
Assistència a la 'Segunda Jornada sobre bilingüismo: el español en contraste con el catalán', organitzada pel projecte 'El español en contacto con el catalán: variación diatópica y bilingüismo' (FFI2012-33499) i el 'Grup de lexicografia i diacronia' (SGR2014-1328) de la Universitat Autònoma de Barcelona (4 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 05/06/2015 - 05/06/2015
Assistència a la sessió 'Llengua i dret constitucional', organitzada per la Direcció General de Política Lingüística (2 h) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 29/05/2015 - 29/05/2015
Assistència al workshop 'Translation and Multilingualism', organitzat pel Centre for Research on Language and Culture Contact (CRLCC) i el Research Group on Translation and Transcultural Contact (RGTTC) del Glendon College-York University (Toronto, 27-02-2015) (Assistència a Reunions Científiques (sense Presentació, ni publicació)) . 27/02/2015 - 27/02/2015
Certificate in Advanced English (CAE) (nivell C1 del MECR) per la Universitat de Cambridge - ESOL Examinations (Cursos oficials d'idiomes rebuts) . 07/06/2014 - 07/06/2014
Diplôme d'études en langue française DELF B2 de l'Institut Français (Cursos oficials d'idiomes rebuts) . 05/06/2013 - 05/06/2013
Certificat de nivell avançat de francès (5è curs, nivell B2 del MECR) de l'Escola Oficial d'Idiomes (Cursos oficials d'idiomes rebuts) . 27/06/2013 - 27/06/2013
Humanitats digitals (Cursos i Seminaris Rebuts) . 16/01/2018 - 13/02/2018

Conferències

Què és la sociolingüística? Teoria i pràctica d’una disciplina polièdrica . (Conferència als estudiants de segon de batxillerat de l'Institut Baix Penedès dins de l'assignatura 'Llengua Catalana'.). 18/04/2013. El Vendrell. ESPANYA
La sociolingüística com a àmbit d'estudi . (Conferència als estudiants de segon de batxillerat de l'Institut Baix Penedès dins de l'assignatura 'Llengua Catalana'.). 10/03/2014. El Vendrell. ESPANYA
Introducció a la sociolingüística . (Conferència als estudiants de segon de Batxillerat de l'Institut Baix Penedès dins de l'assignatura 'Llengua Catalana'.). 12/02/2015. El Vendrell. ESPANYA
Les llengües a Catalunya: què en sabem i com les estudiem? . (Conferència als estudiants de segon de batxillerat de l'Institut Joan Coromines dins de l'assignatura 'Llengua Catalana'). 26/11/2015. Barcelona. ESPANYA
Què investiga la sociolingüística? . (Conferència als estudiants de 4t d'ESO del CS Jaume Viladoms de Sabadell.). 15/02/2016. Barcelona. ESPANYA
El debat sobre l'estatus jurídic de les llengües en una Catalunya independent: història i arguments . (Curs 'De política i planificació lingüística. Mirades contemporànies a l'ecosistema comunicatiu català' de la Universitat d'Estiu de la Universitat Rovira i Virgili). 13/06/2016. Tarragona. ESPANYA
L'avaluació de l'expressió oral d'una mostra d'adolescents catalans: tècniques i reptes . (Presentació al Seminari de Sociolingüística i Política Lingüística del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona). 08/07/2016. Barcelona. ESPANYA
La lingüística de contacte . (Presentació al Seminari de Sociolingüística i Política Lingüística del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona). 24/11/2017. Barcelona. ESPANYA

Estades a Centres de Recerca

Centre for Research on Language Contact (Glendon College, York University). CANADÀ. 2015 (1 Mesos 17 Dies) . Anàlisi dels factors que determinen l'èxit de la immersió lingüística: una comparativa entre els casos de Catalunya i el Canadà . Pre-Doctoral - Toronto
Hispanic and Luso-Brazilian Literatures and Languages, The Graduate Center, City University of New York. New York. ESTATS UNITS D'AMÈRICA. 2016 (3 Mesos 5 Dies) . Analysis of the teaching methodology used in multilingual classrooms: a comparison between the cases of Catalonia and the US . Pre-Doctoral

Formació acadèmica

Filologia Catalana . Universitat de Barcelona . 25/07/2011 . (Diplomatura / Llicenciatura / Grau)
Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalana . Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de Barcelona . 03/10/2012 . (Màster Oficial)
Màster de Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes . Universitat Rovira i Virgili . 16/06/2017 . (Màster Oficial)

Gestió d'activitats de R+D

Gestora del projecte Resocialització Lingüística en Educació Secundària (RESOLSEC, FFI 2009-09968, IP: F. Xavier Vila) . Funcions: realització del treball de camp (enquestes i proves de llengua oral a diferents instituts de Catalunya), gestió de la comptabilitat, coordinació dels membres del projecte, organització de seminaris, redacció d'informes i memòries . 2012
Gestora del projecte 'Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria)' (RESOL3, FFI2012-39285-C02-01, IP: F. Xavier Vila) . Funcions: realització del treball de camp (enquestes i proves de llengua oral a diferents instituts de Catalunya), gestió de la comptabilitat, coordinació dels membres del projecte, organització de seminaris, redacció d'informes i memòries . 2013

Participacions a Congressos

Sendra, M.; Illamola, C.; Pons, J. (2012). L'ús del Marc europeu comú de referència per a les llengües en l'avaluació de la competència oral en català d'alumnes de 6è de primària i 1r d'ESO: avantatges i reptes. (Presentació comunicació) . XXX Congrés Internacional AESLA 'La lingüística aplicada en l'era de la globalització' . Lleida . ESPANYA
Vila, F.X.; Sendra, M.; Illamola, C. (2012). Maybe intimate, but not identical: evaluating bilinguals' language competences in a longitudinal study in a deeply bilingualised context. (Presentació comunicació) . 19th Sociolinguistics Symposium 'Language and the city' . Berlín . ALEMANYA
Sendra, M. (2012). Estudi de l'evolució lingüística (6è de primària - 1r d'ESO) del català d'escolars de primera llengua castellana. (Presentació comunicació) . 23è Col•loqui Germano-Català 'Normalitat: el català en la vida quotidiana' . Berlín . ALEMANYA
Sendra, M. (2013). Language contact in catalan adolescents: evolution and causes. (Presentació comunicació) . Multilingual Individuals and Multilingual Societies (MIMS2) . Hamburg . ALEMANYA
Sendra, M.; Vila, F.X. (2013). La difusió explícita de la normativa: vies i estratègies en la societat de la informació. (Presentació comunicació) . IV Col•loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra' . Actes del IV Col•loqui Internacional 'La lingüística de Pompeu Fabra' . Tarragona . ESPANYA
Sendra, M. (2014). Fenòmens de contacte de llengües en la llengua oral catalana: una comparació longitudinal. (Presentació comunicació) . IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català . Vic . ESPANYA
Sendra, M. (2014). Gestionant el multilingüisme a les escoles europees: el cas de Catalunya. (Ponència) . Managing multilingualism in European Schools - Gestionant el multilingüisme a les escoles europees . LLeida . ESPANYA
Sendra, Montserrat; Vila, F. Xavier (2015). La Discussió sobre l'estatus de les llengües en una Catalunya independent: anàlisi d'un debat públic. (Presentació comunicació) . 15è Col·loqui de la North American Catalan Society . Barcelona . ESPANYA
Vila, F. Xavier; Sendra, Montse (2016). The status of languages in a hypothetical Catalonian nation state: agents and arguments in a public debate. (Presentació comunicació) . 21 Sociolinguistics Symposium, 15-18/6/2016 . Murcia . ESPANYA
Sendra, Montserrat (2016). Assessing oral proficiency in Catalan using the CAF method: advantages, results and challenges. (Presentació comunicació) . Sociolinguistics Symposium 21 . Múrcia . ESPANYA
Sendra, Montserrat; Payrató, Lluís (2018). Gramática, pragmática e interacción multimodal. (Poster) . II Seminario-Asamblea Internacional EDiSo 'Discurso y sociedad en el siglo XXI. Clavesy desafíos' . Vigo . ESPANYA

Participació en Comitès i Representacions

Comissió Permanent del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona . (01/03/2016) . Elegida representant del col·lectiu d'investigadors en formació a la Comissió Permanent del Departament de Filologia Catalana . 11/06/2013 - 01/03/2016
Consell del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona . (01/03/2016) . Elegida representant del col¿lectiu d'investigadors en formació del Consell del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona . 11/06/2013 - 01/03/2016
Consell del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona . Elegida representant del col¿lectiu d'ajudants i d'investigadors en formació del Consell del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona . 01/03/2016

Projectes

Plurilingüismo social y educación secundaria (no obligatoria) (Filología y Filosofía (FILO y FISO)) . 2013 - 2015 . Ref.FFI2012-39285-C02-01 . Ministerio de Economia y Competitividad . IP: Francesc Xavier Vila Moreno . (12 Investigadors)
 • Lengua castellana
 • Lengua catalana
 • Contacto de lenguas
 • Bilingüismo
 • Sociolingüística
Diversitat sociocultural i adquisició de la confiança lingüística en català i castellà (Sense especificar) . 2013 - 2014 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Francesc Xavier Vila Moreno . Aquest projecte pretén analitzar l'autoconfiança lingüística (Clément 1980) en català i en castellà i els discursos i les ideologies lingüístics de l'alumnat de secundària de diversos territoris de llengua catalana i els factors que els condicionen, en tant que elements imprescindibles per al seu desenvolupament educatiu i la seva correcta integració social en general. La proposta se servirà de la base de dades RESOL per tal d'analitzar la relació entre l'autoconfiança, el coneixements de llengua, l'entorn sociolingüístic, l'estructura i configuració de les xarxes socials, les pautes de consum cultural i de temps lliure, l'etnicitat, la identitat i la identificacions etnonacionals i la resta de variables rellevants. L'objectiu d'aquest projecte és esbrinar quins factors afavoreixen o perjudiquen l'assoliment de l'autoconfiança, i proporcionar als docents i als investigadors materials, vies i estratègies que permetin gestionar més adequadament la diversitat cultural i etnolingüística de les aules actuals. En aquest sentit, el projecte preveu treballar conjuntament amb els responsables dels alumnes estudiats per tal d'esbrinar i avaluar les millor pràctiques de gestió de la diversitat.
 • Sociolingüística
 • Bilingüisme
 • Educació secundària
 • Comportament lingüístic
 • Ideologies lingüístiques
 • Contacte lingüístic
 • Immigració a Catalunya
 • Autoconfiança lingüística
Grup d'Estudi de la Variació (Sense especificar) . 2014 - 2016 . Ref.2014SGR918 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Lluis Payrato Gimenez . (37 Investigadors)
 • Fonología
 • Variació lingüística
 • Sintaxi
 • Sociolingüística
 • Dialectología
Impacte del model escolar català en la integració sociocultural i lingüística de l'alumnat d'origen inmigrant (Sense especificar) . 2015 - 2017 . Fundació Caixa de Pensions 'La Caixa' . IP: Vanessa Bretxa i Riera; Llorenç Comajoan Colome
Grup d'Estudi de la Variació (Ajuts de Suport als Grups de Recerca de Catalunya (SGR)) . 2017 - 2019 . Ref.2017SGR942 . Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) . IP: Lluis Payrato Gimenez . (29 Investigadors) . L'import de l'ajut és: 38.400 ¿. No puc modificar el camp.
 • Fonología
 • Variació lingüística
 • Sintaxi
 • Sociolingüística
 • Dialectología

Tesis, tesines i treballs

Sendra, Montserrat . (2012) . Estudi dels fenòmens de contacte de llengües en el lèxic d’escolars de primera llengua castellana i la seva l’evolució lingüística (de 6è de primària a 1r d’ESO) (Tesi de Masters) . Universitat de Barcelona. http://www.recercat.net/handle/2072/211800