SIRA és l’aplicació de gestió de la recerca (CRIS) de la UB que substitueix GREC i agrupa totes les funcionalitats relacionades amb la gestió de la informació de recerca.
Aquest també és el punt d’entrada a Curricul@ i el Curriculum de grups.
L’autenticació es realitza amb les vostres credencials UB.

Com obtenir les credencials UB?

Tinc credencials UB però no puc accedir

SIRA
Mitjançant aquesta aplicació podeu consultar les dades referents a la recerca que es realitza la Universitat de Barcelona. A través d'uns formularis podeu seleccionar la cerca que vulgueu realitzar, escollint l'investigador o grup d'investigadors (departament, àrea de coneixements, etc.) sobre els quals voleu fer la cerca, i escollint quina informació en voleu obtenir, ja sigui d'INPUTS o d'OUTPUTS. L'aplicació cerca la informació, tant d'INPUTS com d'OUTPUTS, que està continguda a la base de dades GREC, però cal remarcar que les dades d'OUTPUTS que apareixen depenen de l'última actualització del currículum de cada investigador.