Currículum de Grups

Oblit de la contrasenya

 

Dins d'aquesta pantalla podreu obtenir una nova contrasenya per l'aplicació Currículum de Grups, en cas que hagueu oblidat el vostre.

Tingueu en compte que aquesta nova contrasenya (junt amb el codi d'accés numèric de que disposeu) només us servirà per l'entrada a l'aplicació Currículum de Grups des de la pàgina anterior. En cap cas aquesta nova contrasenya substitueix la que feu servir per entrar al correu o a cap altra aplicació de la universitat.

Per tal que se us proporcioni una nova contrasenya, heu d'introduir el tipus i el número del document d'identificació de l'investigador principal del grup, i l'aplicació us mostrarà el vostre codi d'accés i l'adreça de correu-e de l'investigador principal. En cas que piqueu confirmar, us enviarem un correu-e a l'adreça anterior contenint la nova contrasenya.