Publicacions en revistes (1 registres)
Any: 2014
Id. GREC: 639746   Any: 2014   Autors: Andrés, J. de; González-Vila, L.   Títol: Pricing Endowments with Soft Computing   Revista: Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research   Dipositada al Repositori Institucional