Publicacions en llibres (12 registres)
Any: 2019
Id. GREC: 323382   Any: 2019   Autors: Rollan, A.; Real, J.   Títol: Estudi de l'efecte de les aclarides en plançonedes de pi blanc i la gestió de les restes de tallada sobre l'abundància de conill   Referència:  
Id. GREC: 320177   Any: 2019   Autors: Cruz-Flores, M.; Ramos, R.; Sardá-Serra, M.; López-Souto, S.; Militão, T.; González-Solís, J.   Títol: Migración y ecología espacial de la población española de petrel de Bulwer.   Referència:  
Id. GREC: 323378   Any: 2019   Autors: Real, J.; Hernández-Matías, A.; Cerecedo, C.; Dias, A.   Títol: Informe en relació a la concessió de subvenció directa a la Universitat de Barcelona destinada a finançar l'adquisició d'emissors GPS-GSM pel seguiment i conservació de l'espècie amenaçada aufrany.   Referència:  
Id. GREC: 318157   Any: 2019   Autors: Llorente, G. A.; Sauras-Yera, T.; Blas, M.; Busquets, S.; Camps, M.; De Anta, J.M.; Grasa, M.; Madrid, C.; Oliva, F   Títol: Las prácticas en entornos laborales como vectores de la construcción de la identidad profesional en Biociencias.   Referència: Actas del XV Symposium «Presente y retos de futuro»  
Id. GREC: 318158   Any: 2019   Autors: Sauras-Yera T.; Llorente, G. A.; Grasa, M.; Busquets, S.; Oliva, F.; Blas, M.; Camps, M.; De Anta, J.M.; Madrid, C.   Títol: El Prácticum vinculado al Trabajo Final de Grado en los grados la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. Análisis tras 10 años de implantación y retos de futuro.   Referència: Actas del XV Symposium «Presente y retos de futuro»  
Id. GREC: 317332   Any: 2019   Autors: Puig-Gironès, R.; Real, J.   Títol: Elaboració de protocols de seguiment de la biodiversitat, aplicació al camp i coordinació de seguiments.   Referència:  
Id. GREC: 318092   Any: 2019   Autors: Llorente, G.A.; Pujol, E.; Montor, A.   Títol: Espècies protegides i amenaçades: fauna vertebrada continental; Herpetofauna   Referència: Natura: Ús o abús?