Publicacions en llibres (7 registres)
Any: 2019
Id. GREC: 315335   Any: 2019   Autors: Munné, A.; Bonada, N.; Prat, N.   Títol: L'aigua, un bé preuat que cal protegir.   Referència: Natura: ús o abús? (2018)  
Id. GREC: 315336   Any: 2019   Autors: Munné, A.; Bonada, N.; Prat, N.   Títol: Rius   Referència: Som natura: el repte de l'antropocè. - Carles Castell (ed. lit.), Jaume Terrades (ed. lit.) -  
Id. GREC: 311663   Any: 2019   Autors: Fortuño, P.; Acosta, R.; Bonada, N.; Cañedo-Argüelles, M.; Castro, D.; Cid, N.; Múrria, C.; Pineda, D.; Rodríguez-Lozano, P.; Soria-Extremera, M.; Tarrats, Pol, Verkaik, I.; Prat, N.   Títol: La disminució de les extraccions d'aigua millora l'estat hidrològic i ecològic del torrent de la Vall d'Horta.   Referència: IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac  
Id. GREC: 311664   Any: 2019   Autors: Verkaik, I.; Gallart, F.; Cid, N.; Fortuño, P.; Vinyoles, D.; Prat, N.   Títol: Com afecta el model actual de gestió forestal els recursos aquàtics del Parc?   Referència: IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac  
Id. GREC: 317716   Any: 2019   Autors: Marimon, M.; Cid, N.; Soler, P.; Fortuño, P.; Verkaik, I.; Prat, N. & Vinyoles, D.   Títol: La ictiofauna dels rius temporals del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i caracterització dels refugis en un any de sequera.   Referència: Actas IX Trobada Estudiosos del Massis de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac  
Id. GREC: 318307   Any: 2019   Autors: Obrador, B.; Rieradevall, M.; Sabaté, S.; Menéndez, M.; Vázquez, E.; Gutiérrez, C.; Bonada, N.; Cid, N.   Títol: Protocols de pràctiques d'Ecologia de Comunitats i Ecosistemes del Grau de Biologia. 2a edició.   Referència:  
Id. GREC: 319538   Any: 2019   Autors: Gonzáles, H.; Acosta, R.; Crespo, E.   Títol: Guía rápida para la identificación de macroinvertebrados de los ríos de la región austral del Ecuador   Referència: