Publicacions en llibres (10 registres)
Any: 2019
Id. GREC: 315135   Any: 2019   Autors: Rodríguez-Teijeiro, J.D.; García, A.; García-Galea, E.; Jiménez-Blasco, I.; Torres, A.; Barceló, A.; Muñoz, M.; Vidal, F.J.; Puigcerver, M.; Seguí, B.   Títol: Dynamics of the population of Common quail males in the island Majorca and comparison with the northeast peninsular populations.   Referència: Monografies de la Societat d'Història Natural de les Balears  
Id. GREC: 315136   Any: 2019   Autors: Vinyoles, D. ; Aparicio-Manau, E. ; Sostoa-Fernández, A. de ; Llorente-Cabrera, G. A. ; Pujol, E. ; Montori-Faura, A. ; Rodríguez-Teijeiro, J. D. ; Cordero, P. J. ; Palazón, S. ; Melero, Y. ; Gosálbez, J.   Títol: Espècies protegides i amenaçades: fauna vertebrada continental. Ornitofauna   Referència: NATURA: ÚS O ABÚS? (2018)  
Id. GREC: 317716   Any: 2019   Autors: Marimon, M.; Cid, N.; Soler, P.; Fortuño, P.; Verkaik, I.; Prat, N. & Vinyoles, D.   Títol: La ictiofauna dels rius temporals del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i caracterització dels refugis en un any de sequera.   Referència: Actas IX Trobada Estudiosos del Massis de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac  
Id. GREC: 317704   Any: 2019   Autors: Vinyoles, D.; Fabre, N.; Quirós, C.; Soler, P.; Rodríguez, J.D.   Títol: La comunitat de peixos al Parc Fluvial del Besòs.   Referència:  
Id. GREC: 319791   Any: 2019   Autors: López-Roig, M.; Serra-Cobo, J.   Títol: El canvi climàtic afecta la colònia d'hibernada de Miniopterus schreibersii del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac?   Referència: IX Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.  
Id. GREC: 319792   Any: 2019   Autors: Serra-Cobo, J.; López-Roig, M.   Títol: Seguiment i ecoepidemiologia de quiròpters del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.   Referència: XI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici  
Id. GREC: 322365   Any: 2019   Autors: Vila, C.; Sanchez-Donoso, I; Rodríguez-Teijeiro, J.D.   Títol: Estudio genético de las poblaciones de codorniz común en Canarias. Memoria técnica parcial   Referència: