Publicacions en llibres (10 registres)
Any: 2018
Id. GREC: 308936   Any: 2018   Autors: Giralt, D.; Robleño, I.; Estrada, J.; Mañosa, S.; Morales, M.B.; Sardà-Palomera, F.; Traba, J.; Bota, G.   Títol: Manual de gestión de barbechos para la conservación de aves esteparias.   Referència:  
Id. GREC: 312629   Any: 2018   Autors: Real, J.; Hernández-Matías, A.; Cerecedo, C; Rollan, A.   Títol: Seguiment dels aufranys a les finques de la Fundació la Pedrera el 2018   Referència:  
Id. GREC: 309278   Any: 2018   Autors: Hernández-Matías, A.; Real, J.   Títol: Análisis de viabilidad de la población de águila-azor perdicera reintroducida en Mallorca   Referència: Recuperación integral de las poblaciones de Águila de Bonelli en España  
Id. GREC: 311181   Any: 2018   Autors: Sauras-Yera T.; Busquets S.; Oliva F.; Camps M.; Grasa M.; de Anta, JM.; Blas M.; Llorente G.A.   Títol: El Trabajo Final de Grado como vector transformador de la vida académica   Referència: Actes del X Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI)  
Id. GREC: 323379   Any: 2018   Autors: Rollan, A.; Real, J.   Títol: Estudi de l'efecte de les aclarides en plançonedes de pi blanc i la gestió de les restes de tallada sobre l'abundància de conill   Referència:  
Id. GREC: 319376   Any: 2018   Autors: Llorente, G.A.; Montori, A.; Franch, M.; Garriga, N.   Títol: Amfibis i rèptils del delta del Llobregat. Història d'un declivi   Referència: Els sistemes naturals del delta del Llobregat  
Id. GREC: 320181   Any: 2018   Autors: Ramos, R.; Llabrés, V.; Monclús, L., López-Béjar, M.; González-Solís, J.   Títol: Costs of breeding are rapidly buffered and do not affect migratory behaviour in a long-lived bird species.   Referència: