Publicacions en llibres (6 registres)
Any: 2018
Id. GREC: 308555   Any: 2018   Autors: Fortuño, P.; Acosta, R.; Bonada, N.; Cid, N.; Rodríguez-Lozano, P.; Prat, N.   Títol: Les comunitats de macroinvertebrats aquàtics de dos torrents del Montseny com a cas d'estudi dels possibles efectes del canvi global.   Referència: IX Trobada d'Estudiosos del Montseny. Diputació de Barcelona  
Id. GREC: 310745   Any: 2018   Autors: Fortuño, P.; Bonada, N.; Prat, N.; Acosta R.; Cañedo-Argüelles, M.; Castro, D.; Cid, N.; Múrria, C.; Sória, M.; Pineda; D.; Rocha, K.; Sória, M.; Tarrats, P.; Verkaik, I.   Títol: Efectes del Canvi Ambiental en les comunitats d'organismes dels RIus MEDiterranis (CARIMED). Informe 2017.   Referència: Estudis de la qualitat ecològica dels rius.  
Id. GREC: 310755   Any: 2018   Autors: Rieradevall, M.; González-Sampériz, P.; Pérez-Martínez, C.; Tarrats, P.; Leunda, M.; Aranbarri, J.; Gil-Romera, G.; Prat, N.   Títol: Evaluación y seguimiento del cambio global en dos lagos de alta montaña (Enol y Marboré) de la red española de Parques Naturales: indicadores biológicos (CLAM 2).   Referència: Proyectos de investigación en parques nacionales: 2012-2015  
Id. GREC: 310504   Any: 2018   Autors: Miguel Cañedo-Argüelles; Marina Almendro; Enric de Roa; Narcís Prat   Títol: The importance of hydrological connectivity for coastal lagoon management: Cal Tet and La Ricarda (Llobregat Delta, Spain) case studies   Referència: Management and Restoration od Mediterranean Coastal Lagoons in Europe  
Id. GREC: 310754   Any: 2018   Autors: Pérez-Martínez, C.; Tarrats, P.; Jiménez-Moreno, G.; Prat, N. y Rieradevall, M.   Títol: Evaluación y seguimiento del cambio global en la Laguna de la Mosca (Sierra Nevada, Granada). Indicadores biológicos   Referència: Proyectos de investigación en parques nacionales: 2012-2015  
Id. GREC: 322342   Any: 2018   Autors: Herrera-Grao, T.; Cañedo-Argüelles, M. & Hermoso, V. & Bonada, N.   Títol: Experiencia piloto de integración de criterios ecológicos y sociales para el diseño de reservas naturales fluviales (RNF): El Proyecto RESERVIAL.   Referència: Actas del X Congreso Ibérica de Gestión y Planificación del Agua, Coimbra (Portugal)