Publicacions en llibres (2 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 305648   Any: 2017   Autors: Alegre, A.; Badía, C; Boj, E.; Bosch, M.; Casanovas, M.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, M.T.; Galisteo,M; González-Vila, L.; Mármol, M.; Martínez de Albéniz, F.J.; Morillo, I. Ortí, F.J; Pons, M.A.; Preixens, T.; Ribas, C; Roch, O; Sáez, J.; Sarrasí, F.J. y Varea, J.   Títol: Teoría General del Seguro   Referència:  
Id. GREC: 300602   Any: 2017   Autors: Adillón, R.; Castañer, A.; Estapé, G.; Estela, M.R.; García, A.J.; García, R.; Gil, A.; Jorba, L.; Peydro, M.A.; Purroy, P.; Ribas, C.; Troyano, Y.   Títol: Revista d'innovació docent universitària (RIDU)   Referència: