Publicacions en llibres (5 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 305648   Any: 2017   Autors: Alegre, A.; Badía, C.; Boj, E.; Bosch, M.; Casanovas, M.; Castañer, A.; Claramunt, M.M.; Costa, T.; Galisteo, M.; González-Vila, L.; Mármol, M.; Martínez de Albéniz, F.J.; Morillo, I.; Ortí, F.J.; Pons, M.A.; Preixens, T.; Ribas, C.; Roch, O.; Sáez, J.; Sarrasí, F.J.; Varea, J.   Títol: Teoría General del Seguro   Referència:  
Id. GREC: 300602   Any: 2017   Autors: Adillón, R.; Castañer, A.; Estapé, G.; Estela, M.R.; García, A.J.; García, R.; Gil, A.; Jorba, L.; Peydro, M.A.; Purroy, P.; Ribas, C.; Troyano, Y.   Títol: Revista d'innovació docent universitària (RIDU)   Referència:  
Id. GREC: 306870   Any: 2017   Autors: Grau-Arau, A.   Títol: El agustinismo entre los siglos XII y XIV   Referència: La filosofia e la sua storia. Studi in onore di Gregorio Piaia  
Id. GREC: 306871   Any: 2017   Autors: Grau-Arau, A.   Títol: Les psicologies racional i experimental: notes sobre la seva relació   Referència: Persona, diàleg, comunitat  
Id. GREC: 306010   Any: 2017   Autors: Adillon, R.; Jorba, L.   Títol: Financial applications of modal interval analysis   Referència: Mathematical research summaries