Publicacions en llibres (4 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 300161   Any: 2017   Autors: Blanco, P.M.; Madurga, S.; Garcés, J.L.; Cascante, M.; Mas, F.   Títol: Modelling enzymatic reaction-diffusion processes in in vivo-like systems   Referència: Biology for Physics: Is there New Physics in Living Matter?  
Id. GREC: 306964   Any: 2017   Autors: Mondal, C.; Agrawal, B.K.; De, J.N.; Samaddar, S.K.; Centelles, M.; Viñas, X.   Títol: Searching for a universal correlation among symmetry energy parameters   Referència: Proceedings of the 62nd DAE-BRNS Symposium on Nuclear Physics  
Id. GREC: 305195   Any: 2017   Autors: Cambras, T.; Rodamilans, M.; Alegret, M.; Amat, M.; Arró, M.; Badia, J.; Baldomà, L.; Caelles, C.; Campanera, J.M.; Canudas, A.M.; Casamitjana, N.; Castell, M.; Castellote, M.C. Ciudad, C.J.; Diaba, F.; Díez, A.; Díez-Noguera, A.; Dinares, M.I.; Egea, A.; Fernández-Lastra, C.; Ferrer, A.; Ferrer, R.; Franch, A.; Giménez, R.; Gómez-Catalán, J.; Griera, R.; Haro, D.; Laguna, J.C.; Llobet, J.M.; Llor, N.; March, A.; Mariño, E.L.; Marrero, P.; Martín-Venegas, R.; Metón, I.; Mitjans, M.; Modamio, P.; Moreno, J.J.; Muñoz, M.M.; Noé, V.; Pelegrí, C.; Pérez-Cano, F.J.; Piqué, E.; Prat, J.; Pubill, D.; Rimbau, V.; Rodríguez, J.C.; Serra, D.; Tauler, A.; Baanante, I.V.; Vázquez-Carrera, M.; Vilaplana, J.; Vinardell, P.; Zulaica, E.   Títol: Un cas clínic sobre el consum de risc d'alcohol com a eina d'integració de coneixemets en el Grau de Farmàcia   Referència: Quaderns de Docència Universitària 31. Un cas clínic sobre el consum de risc d'alcohol com a eina d'integració de coneixemets en el Grau de Farmàcia.  
Id. GREC: 311260   Any: 2017   Autors: Cambras,T; Rodamilans, M.; Alegret, Marta; Amat, M.; Arró, M.; Badía, J.; Baldomà, L.; Caelles, C.; Campanera, J.M.; Canudas, A.M.; Casamitjana, N.; Castell, M.; Castellote, M.C.; Ciudad, C.J.; Diaba, F.; Díez, A.;Dinarès, M.I.;Egea, A.; Fernández, C.;Ferrer, A.; Ferrer, R.; Franch, A.; Giménez, R.; Gómez, J.; Griera, R.; Haro, D.; Laguna, J.C.; LLobet. J.M.; Llor, N.; March, A.; Mariño E.L.; Marrero, P.; Martín, R.; Metón, I.; Mitjans, M.; Modamio, P.; Moreno, J.J.; Muñoz, M.M.; Noé, V.; Pelegrí, C.; Pérez, F.J.; Piqué, E.; Prat, J.; Pubill, D.; Rimbau, V.; Rodríguez, J.C.; Serra, D.; Tauler, A.; Vázquez, I.; Vázquez, M.; Vilaplana, J.; Vinardell, P.; Zulaica, E.;   Títol: 5.13. Farmacia asistencial (5º año)   Referència: Un caso clínico sobre el consumo de riesgo de alcohol como herramienta de integración de conocimientos en el Grado de Farmacia