Publicacions en llibres (34 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 082385   Any: 1994   Autors: Nieto, J.M.; Carmona, M.; Muñoa, F.; Díaz, P.; Madrid, C.; Badenas, C.; Balsalobre, C.; Mouriño, C.; Juárez, A.   Títol: The Hha protein of Escherichia coli and its role modulating gene expression   Referència: Current Topics in Molecular Genetics. Memon, J., ed. Council of Scientific Research Integration  
Id. GREC: 090491   Any: 1996   Autors: Madrid, C.; Frias, J.; Grifoll, M.; Merino, S.; Pintó, R.; Solanas, A.M.   Títol: Guia per a les pràctiques de Microbiologia (text Guia)   Referència: Ed. Text Guia. Textos Docents, 17. 1ª ed. Publicacions Universitat de Barcelona  
Id. GREC: 111119   Any: 1991   Autors: Nieto, J.M.; Juárez, A.   Títol: Regulación de la síntesis de Alfahemolisina en Escherichia coli . Clonaje del gen hha cuya mutación causa un incremeto de la síntesis de alfahemolisina   Referència: Envueltas bacterianas y antibióticos. Ed. PPU  
Id. GREC: 017956   Any: 1985   Autors: Manresa, M.A.   Títol: Obtención y caracterización de un expolímero producido por E. Coli CF3   Referència: Publicaciones de la Universidad de Barcelona  
Id. GREC: 017957   Any: 1987   Autors: Manresa, M.A.   Títol: Biodegradation of alpechin by mixed cultures   Referència: The Institute of Biotechnological Studies, Publ.  
Id. GREC: 068376   Any: 1991   Autors: Molinero, J.; Seguer, J.; Manresa, A.; Infante, M.R.   Títol: Tensioactivos derivados del colágeno: influencia de la cadena alquilica en sus propiedades   Referència: Compendium of Advanced Topics on Leather Technology  
Id. GREC: 068377   Any: 1991   Autors: Manresa, A.; de Andrés, C.; Mercade, M.E.; Robert, M.; Espuny, M.J.; Guinea, J.   Títol: Microbial detergent: a new alternative in the leather industry   Referència: Compendium of Advanced Topics on Leather Technology