Publicacions en llibres (178 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 019226   Any: 1976   Autors: Jofre, J.   Títol: Las mutantes auxotróficas para prolina de C intermedius C3   Referència: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Barcelona  
Id. GREC: 019228   Any: 1979   Autors: Prieto, M.J.; Parés, R.; Tomás, J.; Jofre, J.   Títol: Plasmid transformation in C. intermedius C3   Referència: Transformation 89. Ed. by Glover, S.W. and L.O. Butler. Cotswold Press Ltd  
Id. GREC: 019232   Any: 1981   Autors: Bosch, A.; Jofre, J.   Títol: Genètica de l'oncogènesis viral   Referència: Llibre d'Actes de l'11è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana  
Id. GREC: 019234   Any: 1981   Autors: Prieto, M.J.; Villasante, C.; Parés, R.; Jofre, J.   Títol: Transformation by plasmid DNA from C. intermedius C3 for citrate utilizing ability   Referència: Transformation 90. Ed. by M. Polsinelli and G. Mazza. Costwold Press Ltd.  
Id. GREC: 011746   Any: 1982   Autors: Parés, R.; Guinea, J.; Jofre, J.   Títol: Ampliación de Microbiología. I. Actividad química   Referència: Publicaciones de la Universidad de Barcelona  
Id. GREC: 004040   Any: 1986   Autors: Jofre, J.; Parés, R.   Títol: Estudi d'un model per al desenvolupament de la biotecnologia a Catalunya a partir de la situació actual a l'ensenyament, la recerca i la indústria   Referència: Col.lecció Informes. CIRIT  
Id. GREC: 003666   Any: 1988   Autors: Jofre, J.   Títol: Aspectos generales de patología infecciosa   Referència: Patología en Acuicultura. CAYCIT