Publicacions en llibres (245 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 004894   Any: 1971   Autors: Baguñà, J.   Títol: La base molecular de la memòria   Referència: Col.loquis de la Societat Catalana de Biología  
Id. GREC: 034872   Any: 1981   Autors: Baguñà, J.   Títol: Estudios citotaxonómicos, ecológicos e histofisiología de la regulación morfogenética durante el crecimiento y la regeneración de la raza asexuada de la planaria Dugesia Mediterranea   Referència: Edicions Universidad de Barcelona  
Id. GREC: 034838   Any: 1981   Autors: Baguñà, J.; Saló, E.; Romero, R.   Títol: Biogeografia de las planarias de aguas dulces en España. Datos preliminares   Referència: Actas 1er. Congreso Español de Limnología  
Id. GREC: 008407   Any: 1982   Autors: Solsona, C.; Marsal, J.; Baguñà, J.; Palau, J.   Títol: Cens d'investigadors, equips de recerca i departaments de recerca a Catalunya, en els àmbits de la Biologia i la Biomedicina   Referència: Fundació Jaume Bofill / Societat Catalana de Biologia  
Id. GREC: 008415   Any: 1983   Autors: Domingo, J.; Baguñà, J.; Bermúdez, J.; Carreras, J.; Mezquita, C.; Monzo   Títol: Biologia del Desenvolupament   Referència: Societat Catalana de Biologia  
Id. GREC: 008862   Any: 1984   Autors: Romero, R.; Baguñà, J.   Títol: Efecte de la nutrició i la temperatura sobre el creixement i decreixement en quatre espècies de planàries: anàlisi dels paràmetres 'a' i 'u'   Referència: 2n Seminari Anual de Biologia del Desenvolupament  
Id. GREC: 008405   Any: 1985   Autors: Monzo, M.; Baguñà, J.; Bermúdez, J.; Carreras, J.; Domingo, J.; Durfort, M.; Mezquita, C.; Vives, J.   Títol: Biologia del Desenvolupament   Referència: Societat Catalana de Biologia