Publicacions en llibres (704 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 112739   Any: 1997   Autors: Muñoz, I.; Morguí, J.A.; Sabater, F.   Títol: Pràctiques d'Ecologia I: Matèria i Energia   Referència: Edicions Universitat de Barcelona  
Id. GREC: 121754   Any: 1986   Autors: Prat, N.; Muñoz, I.; González, G.; Millet, X.   Títol: Community structure and colonization process in a mediterranean drainage basin   Referència: Proceedings 3rd. European Ent. Congress  
Id. GREC: 121755   Any: 1991   Autors: Muñoz, I.   Títol: L'Ebre: l'apport des substances nutritives (C,N,P)   Referència: Actes 3es Rencontrés de l'Agence Regionale pour l'Environement (P.A.C.A.)  
Id. GREC: 121756   Any: 1992   Autors: De Manuel, J.; Muñoz, I.   Títol: Models d'activitats d'aprenentatge en ecologia aquàtica   Referència: Actes 3er Simposi sobre L'Ensenyament de les Ciències Naturals  
Id. GREC: 073602   Any: 1993   Autors: Rieradevall, M.; Ibáñez, C.; Muñoz, I.; Real, M.; Prat, N.   Títol: Grupos de macroinvertebrados del bentos del Lago de Sanabria y su relación con la granulometría del sedimento   Referència: Actas VI Congreso Español de Limnología  
Id. GREC: 118516   Any: 1995   Autors: Sabater, S.; Guasch, H.; Picon, A.; Romani, A.; Muñoz, I.   Títol: Using diatom communities to monitor water quality in a river after the implementation of a sanitation plan (River Ter, Spain)   Referència: Use of algae in monitoring rivers (2nd edition). Whitton, B.A., Rott, E. (De.). Institut für Botanik  
Id. GREC: 121758   Any: 1994   Autors: Muñoz, I.; Prat, N.   Títol: Qualitat de les aigües i les comunitats d'organismes al riu Cardener   Referència: Actes de la 39 Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos