Publicacions en llibres (422 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 006485   Any: 1983   Autors: Rodríguez-Teijeiro, J.D.   Títol: Falciot negre ( Apus apus ). In: Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra   Referència: Ketres ed.  
Id. GREC: 006487   Any: 1983   Autors: Rodríguez-Teijeiro, J.D.   Títol: Falciot pàl.lid ( Apus pallidus ). In: Atlas dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra   Referència: Ketres ed.  
Id. GREC: 006488   Any: 1984   Autors: Puigcerver, M.; Gallego, S.; Rodríguez-Teijeiro, J.D.   Títol: Quelques aspects de la territorialité de la caille des blés Coturnix c. coturnix (Aves, Phasianidae)   Referència: Processus d'acquisition précoce. Les communications. A. de Haro y X. Espadaler eds. Publicaciones de la UAB.  
Id. GREC: 018174   Any: 1986   Autors: Rodríguez-Teijeiro, J.D.; Cordero, P.J.; Gallego, S.; Salaet, M.A.   Títol: Dark non orientation in some Apodidae and Caprimulgidae of the palearctic region   Referència: Orientation in space. Ed. Guy Beugnon Privat, IEC  
Id. GREC: 058470   Any: 1990   Autors: Ortíz-Castillo, C.; Rodríguez-Teijeiro, J.D.   Títol: Estrategias antipredadoras de anfibios ante técnicas depredadoras de tres espececies de Accipitriformes   Referència: III Congreso Nacional de Etología  
Id. GREC: 058472   Any: 1990   Autors: Rodrigo-Rueda, F.J.; Rodríguez-Teijeiro, J.D.; Gallego, S.   Títol: Estrategias de utilización del nido en la golondrina común ( Hirundo r. rustica )   Referència: III Congreso Nacional de Etología  
Id. GREC: 058474   Any: 1990   Autors: Nadal, J.; Nadal, J.; Rodríguez-Teijeiro, J.D.   Títol: Red-legged partridge density: comparisons among agrosystems and between years   Referència: Trans. 19th IUGB Congress