Publicacions en llibres (216 registres)
Any: anteriors a 2014
Id. GREC: 255808   Any: 1998   Autors: Manuel Aznar Soler (ed.)   Títol: 'Enrique Díez-Canedo y el exilio español en México'   Referència: El exilio literario español de 1939  
Id. GREC: 255809   Any: 1999   Autors: Marcelino Jiménez León   Títol: La literatura romàntica castellana   Referència: Proa. Enciclopèdia catalana temàtica  
Id. GREC: 255810   Any: 1999   Autors: Marcelino Jiménez León   Títol: La narrativa castellana   Referència: Proa. Enciclopèdia catalana temàtica  
Id. GREC: 255811   Any: 1999   Autors: Marcelino Jiménez León   Títol: La Generació del 98 i el modernisme poètic castellà   Referència: Proa. Enciclopèdia catalana temàtica  
Id. GREC: 255812   Any: 1999   Autors: Marcelino Jiménez León   Títol: La literatura castellana i la Generació del 27   Referència: Proa. Enciclopèdia catalana temàtica  
Id. GREC: 255813   Any: 1999   Autors: Marcelino Jiménez León   Títol: La literatura castellana de l’exili i la postguerra   Referència: Proa. Enciclopèdia catalana temàtica  
Id. GREC: 255814   Any: 1999   Autors: Marcelino Jiménez León   Títol: Literatura castellana actual   Referència: Proa. Enciclopèdia catalana temàtica