Contribucions a Congressos (6 registres)
Any: 2021
Id. GREC: 459763   Any: 2021   Autors: Gómez Bardallo,R; Teixeira da Silva, R; Hotter, G; Navasa, M; Montero, E; Folch-Puy, E; Roselló Catafau, J; Carbonell, T; Panisello Rosello, A.   Títol: Estado redox y del inflamosoma NLRP3 en la preservación estática en frío del injerto esteatótico   Congrés: 6º CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TRASPLANTE, del 12 a 14 de febrero de 2021   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 460422   Any: 2021   Autors: Fernández-Borràs, J.; Blasco, J.; Pagès, T.; Carbonell, T.; Lastras, G.; López, M.P.; Palacín, C.; Ibarz, A.; Torrella, J.R.; Viscor, G.; Alva, N.V.; García-Meilán, I.; Canals, M.; Gallardo, M.A.; Sánchez, S.   Títol: El aprendizaje adaptativo de los estudiantes de un Grado de nueva creación: Análisis de su actividad en el Campus Virtual-UB   Congrés: XI International Symposium of University Teaching and Innovation (CIDUI) 2020   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 463680   Any: 2021   Autors: Bonet, J.B.; Javierre, C.; Rizo-Roca, D.; Beleza, J.; Viscor, G.; Pagès, T.; Magalhães, J. and Torrella, J.R.   Títol: Volume versus intensity programme training for a half-marathon: haematological and biochemical parameters in middle-aged women   Congrés: ECSS Virtual Congress 2021 - Science   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 462941   Any: 2021   Autors: Gómez.Bardallo, R; Santocildes, G; Torrella, J.R; Carbonell, T; Viscor, G.   Títol: Intermittent cold and hypobaric hypoxia treatment modulates oxidative stress in injured muscles of rats   Congrés: 20th Biennial Meeting of SFRR International. 15-18 March 2021   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 463657   Any: 2021   Autors: Viscor, G.   Títol: Member of Scientific Committee   Congrés: 1st International Congress of Biodiversity, Environmental Risks and Public Health   Tipus de participació: Participació comitè científic/organitzador  
Id. GREC: 463681   Any: 2021   Autors: Simon-Siles, S.; Font-Farre, M.; Guerra-Balic, M.; Javierre, C. and Oviedo, G.R.   Títol: Cardiorespiratory fitness and carotid-intima media thickness in seniors with intellectual disability   Congrés: ECSS Virtual Congress 2021 - Science   Tipus de participació: Presentació comunicació