Contribucions a Congressos (2 registres)
Any: 2021
Id. GREC: 462419   Any: 2021   Autors: Mas-Bermejo, P.; Papiol, S.; Kwapil, T.R.; Sheinbaum, T.; Torrecilla, P.; Via, M.; Barrantes-Vidal, N.; Rosa, A.   Títol: Polygenic liability for environmental and stress sensitivity pathways, childhood trauma and psychosis-proneness.   Congrés: Virtual Congress of the Schizophrenia International Research Society (SIRS).   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 462417   Any: 2021   Autors: L. Marques-Feixa; H. Palma-Gudiel; Á. Castro-Quintas; E. Anglada; MJ. Muñoz; M. Martín; M. Rapado-Castro; P. Rubio; S.Romero; A. Mas; I. Mendez; P. Santamarina; E. Font; M. Mayoral; L. Moreno; C. Moreno; J. Vidal; J. Carballo; M. Ramos; H. Blasco; M.J. Lobato; M. Rodrigo; L. Gayubo; I. Zorrilla; M. Laborde; M. Ramirez; L. Fañanás   Títol: The effect of maltreatment on the HPA axis dysregulation in children and adolescents with psychopathology: the impact of severity and freqency of experiences   Congrés: XXIII Congreso Nacional de Psiquiatría   Tipus de participació: Presentació comunicació