Contribucions a Congressos (23 registres)
Any: 2019
Id. GREC: 438548   Any: 2019   Autors: González-Vivo M, Lund-Tiirikainen MK, de Jesús-Gil C, Ruiz-Romeu E, Sans L, Canillas L, Andreu M, Santamaria-Babí LF, Márquez L   Títol: Circulating C¡D8 α4β7+ and CD8 β7+memory T cells as early biomarkers of clinical response to vedolizumab in ulcerative colitis   Congrés: 14th Congress of European Chron's and Colitis Organization (ECCO)   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 438549   Any: 2019   Autors: González-Vivo, M.; Lund-Tiirikainen, M.K.; de Jesús-Gil, C.; Ruiz-Romeu, E.; Sans, L.; Canillas, L.; Andreu, M.; Santamaria-Babí, L.F.; Márquez, L.   Títol: Las subpoblaciones linfocitarias circulantes T de memoria CD8 α4β7+ y CD8 β7+ como biomarcadores precoces de respuesta clínica a vedolizumab en colitis ulcerosa   Congrés: 22ª Reunión Anual Asociación Española de Gastroenterología   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 438547   Any: 2019   Autors: González-Vivo, M.; Lund-Tiirikainen, M.K.; de Jesús-Gil, C.; Ruiz-Romeu, E.; Sans, L.; Canillas, L.; Andreu, M.; Santamaria-Babí, L.F.; Márquez, L.   Títol: Les subpoblacions limfocitàries T de memòria CD8 α4β7+ i CD8 β7+ circulants com biomarcadors precoçes de resposta clínica a vedolizumab en colitis ulcerosa   Congrés: XXVIII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 441740   Any: 2019   Autors: Huttener Queiroz, M.; Prieto, A.; Bernabeu, M.; Aznar, S.; Glaria, E.; Valledor, A.; Herguetta, J.; Merino, S.; Tomas, J.; Juarez, A.   Títol: Bacterial Ig-like proteins expressed by inchi resistance plasmids   Congrés: 8th Congress of European Microbiologists (FEMS2019)   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 442968   Any: 2019   Autors: Font-Díaz, J.; Carbó, J.M.; León, T.; Castrillo, A.; Van Ginderachter, J.; Valledor, A.   Títol: Lxr Activation affects the gene expression profile of tumour associated macrophages   Congrés: 41 Congreso de la Sociedad Española de Inmunología   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 446474   Any: 2019   Autors: Letelier, N.A.; Caelles, C.; Valledor, A.F.   Títol: Mechanisms of LXR-mediated control of obesity-induced metaflammation and insulin-resistance   Congrés: 55th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 449663   Any: 2019   Autors: De Jesus-Gil, C.; Sans-de San Nicolas, L.; Ferran, M.; Chiriac, A.; Celada, A.; Pujol, R.; Santamaria-Babi, L.F.   Títol: IgA plasma levels, but not IG, against Streptococcus pyogenes identifies anti-streptolysin O negative chronic plaque psoriasis patients with increased specific CLA+ T cells IL7A and IL17F producers   Congrés: 49th Annual ESDR Meeting. September 18-21 2019. Bordeaux, France   Tipus de participació: Presentació comunicació