Contribucions a Congressos (15 registres)
Any: 2019
Id. GREC: 442985   Any: 2019   Autors: Estébanez-Perpiñá, E.   Títol: First-in-class Dimerization inhibitors against prostate cancer.   Congrés: BioEquity-2019   Tipus de participació: Conferència invitada  
Id. GREC: 445938   Any: 2019   Autors: Estébanez-Perpiñá E.   Títol: First-in-class Dimerization inhibitors (ARDIs) against prostate cancer.   Congrés: The Prostate Net - Barcelona Prostate Cancer Workshop   Tipus de participació: Conferència invitada  
Id. GREC: 445941   Any: 2019   Autors: Estebanez-Perpina, E.   Títol: Precision Medicines against Prostate Cancer   Congrés: NRRN - Benelux Nuclear Receptor Meeting   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 445936   Any: 2019   Autors: Estébanez-Perpiñá, E.   Títol: ARDIs-Precision Medicines against Prostate Cancer   Congrés: LLAVOR-Generalitat   Tipus de participació: Conferència invitada  
Id. GREC: 445932   Any: 2019   Autors: Jiménez-Panizo, A.; Estébanez-Perpiñá, E.   Títol: Non-canonical dimerization of the androgen receptor and other nuclear receptors: implications for human disease.   Congrés: FEBS-Spetses-Epigenomics, Nuclear Receptors and Disease (FEBS ALC19-046) (August 25-30, 2019)   Tipus de participació: Ponència  
Id. GREC: 445939   Any: 2019   Autors: Estebanez-Perpina, E.   Títol: Cross-oligomerization of human nuclear receptors   Congrés: CNIC-Nurcamein RED Nacional Receptores Nucleares   Tipus de participació: Conferència invitada  
Id. GREC: 445942   Any: 2019   Autors: Estebanez-Perpina, E.   Títol: Precision Medicines against Prostate Cancer   Congrés: Workshop Androgen Receptor   Tipus de participació: Conferència invitada