Contribucions a Congressos (3 registres)
Any: 2018
Id. GREC: 431134   Any: 2018   Autors: Dávila, E.; Targa, G.; Ávila, T.; Soriano, E.; Pascual, M.   Títol: Hippocampal interneurons accumulate phosphorylated Tau in control and pathological conditions   Congrés: 2nd EUROTAU meeting   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 436575   Any: 2018   Autors: Casňliba, A.; Dávila, E.; Targa, G.; Ávila, J.; Soriano, E.; Pascual, M.   Títol: Tau phosphorylation and Reelin expression in hippocampal interneurons in mice models of Alzheimer's disease   Congrés: XI SIMPOSI DE NEUROBIOLOGIA: FUTURE TECHNICAL ADVANCES. Societat Catalana de Biologia   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 436579   Any: 2018   Autors: Dávila, E.; Targa, G.; Ávila, J.; Soriano, E.; Pascual, M.   Títol: DIFFERENTIAL ACCUMULATION OF TAU PHOSPHORYLATED AT RESIDUES THR231, SER262 AND THR205 IN HIPPOCAMPAL INTERNEURONS AND ITS MODULATION BY TAU MUTATIONS (VLW) AND AMYLOID- PEPTIDE   Congrés: XI SIMPOSI DE NEUROBIOLOGIA: FUTURE TECHNICAL ADVANCES. Societat Catalana de Biologia   Tipus de participació: Poster