Contribucions a Congressos (32 registres)
Any: 2018
Id. GREC: 425383   Any: 2018   Autors: Ferrer-Curriu G; Guitart-Mampel M; Garrabou G; Villarroya F; Fernández-Solà J; Planavila A   Títol: Role of Fibroblast growth factor-21 in alcoholic cardiomyopathy   Congrés: Frontiers in Cardiovascular Biology (ESC)   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 425380   Any: 2018   Autors: Rupérez C.; Cairó M.; Giralt M.; Villarroya F.; Planavila A.   Títol: Cardiac remodeling in response to cold and deacclimation: role of autophagy   Congrés: Frontiers in Cardiovascular Biology (European Society of Cardiology, ESC)   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 431058   Any: 2018   Autors: Pizarro-Delgado, J.; Palomer, X.; Planavila, A.; Villarroya, F.; Valenzuela-Alcaraz, B.; Crispi, F.; Vázquez-Carrera, M.   Títol: Targeting PPARβ/δ to prevent diabetic cardiomyopathy progression in mice   Congrés: CIBERDEM 9th Annual Meeting, Campus UAB, Cerdanyola del Vallès. Barcelona   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 429006   Any: 2018   Autors: Campderrós, L; Cairó, M; Gavaldà-Navarro, A; Moure, R; Quesada-López, T; Villarroya, J; Giralt, M; Villarroya, F.   Títol: Regulación y acción de GDF15 en el tejido adiposo marrón: ¿una nueva batokina?   Congrés: XIV Congreso de la Sociedad Española per la Estudio de la Obesidad   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 428881   Any: 2018   Autors: Marta Giralt Oms   Títol: Què implica participar en un projecte de recerca finançat per La Marató?   Congrés: Masterclass de La Marató de TV3 a la Facultat de Biologia   Tipus de participació: Conferència invitada  
Id. GREC: 436706   Any: 2018   Autors: Cereijo, R.; Sánchez-Infantes, D.; Gavaldà-Navarro, A.; Peyrou, M.; Villarroya, J.; Piquer-Garcia, I.; Pellitero, S.; Giralt, M.; Villarroya, F.   Títol: The brown adipokine CXCL14 is negatively regulated in experimental and human obesity   Congrés: IX Symposium CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 436704   Any: 2018   Autors: Gavaldá-Navarro, A.; Cereijo, R.; Peyrou, M.; Villarroya, J.; Giralt, M.; Sancho, J.; Goday, A.; Villarroya, F.   Títol: A transcriptomic approach to the molecular characterization of human beige adipose tissue   Congrés: IX Symposium Ciber Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición   Tipus de participació: Poster