Contribucions a Congressos (11 registres)
Any: 2017
Id. GREC: 426391   Any: 2017   Autors: Anna Gumà   Títol:   Congrés: FEBS3+, Joint Meeting of the French-Portuguese-Spanish Biochemical and Molecular Biology Societies   Tipus de participació: Participació comitè científic/organitzador  
Id. GREC: 414619   Any: 2017   Autors: Pérez-Verdaguer, M.;Capera, J.; Martínez-Mármol, R.; Camps, M.; Comes N.; Tamkun, M.M.; Felipe, A.   Títol: Deciphering the Kv1.3/caveolin interaction.   Congrés: 61st Biophysical Society Annual Meeting   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 421116   Any: 2017   Autors: Sauras-Yera, T.; Busquets, S.; Oliva, F.; Camps, M.; Blas, M.; De Anta, J.M.; Llorente, G. A.   Títol: El trabajo final de grado en entidades externas: un pasaporte a la profesión   Congrés: II Congreso interuniversitario sobre el trabajo final de grado.   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 424592   Any: 2017   Autors: Pérez-Verdaguer, M; Capera, J; Ortego-Dominguez, M; Bielanska, J; Montoro, RJ; Camps, M; Felipe, A.   Títol: Caveolar targeting of Kv1.3 couples the channel with insuling signalling in adipocytes   Congrés: VI meeting Red Española de Canales Iónicos (RECI)   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 424599   Any: 2017   Autors: Pérez-Verdaguer, M; Capera, J; Ortego-Dominguez, M; Bielanska, J; Montoro, RJ; Camps, M; Felipe, A.   Títol: Caveolar targeting of Kv1.3 in adipocytes   Congrés: FEBS3+. XL SEBBM congress   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 418618   Any: 2017   Autors: Vázquez-Carrera, M.; Botteri, G.; Montori, M.; Gumà, A.; Escolà-Gil, J.C.; Palomer, X.; Pizarro, J.   Títol: Las VLDL y la apolipoproteína CIII inducen estrés del retículo endoplasmático, inflamación y resistencia a la insulina a través de TLR2 y ERK1/2 en células musculares esqueléticas   Congrés: XXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes (SED)   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 418619   Any: 2017   Autors: Botteri, G.; Gumà, M.; Pizarro, J.; Cedó, L.; Escolà-Gil, J.C.; Li, D.; Barroso, E.; Palomer, X.; Kohan, A.B.; Vázquez-Carrera, M.   Títol: VLDL and apolipoprotein CIII induces ER stress and inflammation and attenuate insulin signaling via toll-like receptor 2 and ERK1/2 in skeletal muscle cells   Congrés: CIBERDEM 8th Annual Meeting, Campus UAB, Cerdanyola del Vallès. Barcelona   Tipus de participació: Presentació comunicació