Contribucions a Congressos (361 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 404663   Any: 2015   Autors: de Castro-Català, M.; Peña, E.; Mora, A.; Sheinbaum, T.; Cristóbal-Narváez, P.; Kwapil, T.R.; Barrantes-Vidal, N.; Rosa, A.   Títol: Efecto moderador de los genes en la expresión del fenotipo humano bajo el efecto de factores ambientales estresantes.   Congrés: XIX Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física   Tipus de participació: Ponència  
Id. GREC: 404662   Any: 2015   Autors: Rosa, A.; Samper, B.; Herranz, M.; de Castro-Català, M.; Martín, M.; Peña, E.; Torche, F.   Títol: Estudio de la asimetría fluctuante en niños sometidos a estrés prenatal: El terremoto de Tarapacá.   Congrés: XIX Congreso de la Sociedad Española de Antropología Física .   Tipus de participació: Ponència  
Id. GREC: 404665   Any: 2015   Autors: Cristóbal-Narváez, P.; Sheinbaum, T.; Rosa, A.; de Castro-Catala, M.; Kwapil, T. R.; Barrantes-Vidal,N.   Títol: Adverse childhood experiences, COMT and BDNF genes: An examination of gene-environment interplay on psychosis proneness   Congrés: 5th European Conference on Schizophrenia Research   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 405670   Any: 2016   Autors: Cristóbal- Narváez, P. ; Sheinbaum, T.; Rosa, A.; Ballespí, S.; Mitjavila, M.; de Castro-Catala, M.; Peña, E.; Kwapil, T.R.; Barrantes-Vidal, N.   Títol: The interaction between bullying and FKBP5 haplotype on psychotic-like experiences and reactivity to stress: Does it matter in real life?   Congrés: 5th Schizophrenia International Research Society Conference   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 404664   Any: 2015   Autors: Peña, E.; Barrantes-Vidal, N.; de Castro-Catala, M., Kwapil, T. R.; Sheinbaum, T.; Cristóbal-Narváez, P.; Rosa, A.   Títol: Moderating effect of the candidate gene p250GAP in the association between childhood trauma and psychosis liability.   Congrés: 5th European Conference on Schizophrenia Research   Tipus de participació: Poster  
Id. GREC: 413241   Any: 2015   Autors: Rosa, A.   Títol: El cervell humà i la seva modulació per la interacció dels gens i les experiències vitals   Congrés: X Trobada de Biologia del Batxillerat   Tipus de participació: Ponència  
Id. GREC: 413242   Any: 2015   Autors: Rosa, A.   Títol: Cannabis use and schizophrenia from the perspective of the genetic factors   Congrés: IV International Congress of Dual Disorders Addictions and other Mental Disorders   Tipus de participació: Conferència invitada