Contribucions a Congressos (303 registres)
Any: anteriors a 2017
Id. GREC: 408185   Any: 2016   Autors: Siles, L.; Alegre, L.; Tijero, V.; Munné-Bosch, S.   Títol: Tocopherols, rather than tocotrienols, Protect seds from lipid peroxidation during germination in Chamaerops humilis   Congrés: 2016 Midwestern Secdtion of the American Society of Plant Biologists (ASPB) Annual Meeting   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 024690   Any: 1975   Autors: Alegre, L.; Molinas, M.L.; Fontarnau, R.   Títol: Estudio morfológico del ápice vegetativo de Avena sativa L.   Congrés: Real Sociedad Española de Historia Natural   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 024691   Any: 1976   Autors: Alegre, L.   Títol: Reconstrucción tridimensional del ápice caulinar de Avena sativa   Congrés: Sociedad Española de Fisiología Vegetal   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 024693   Any: 1976   Autors: Alegre, L.   Títol: Origen i creixement de les fulles d' Avena sativa L.   Congrés: Sessió Científica Ordinària (III) de la Societat Catalana de Biologia   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 024694   Any: 1978   Autors: Alegre, L.   Títol: Estructura y dinámica del crecimiento foliar de Avena sativa   Congrés: Sociedad Española de Fisiología Vegetal   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 024696   Any: 1979   Autors: Molinas, M.L.; Alegre, L.   Títol: Morfogénesis del ápice caulinar de Lolium perenne   Congrés: IV Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural   Tipus de participació: Presentació comunicació  
Id. GREC: 024704   Any: 1981   Autors: Alegre, L.; Araus, J.L.   Títol: Leaf characters of Triticum aestivum L. CV Kolibri in relation to photosynthetic activity   Congrés: O.E.C.D. Conference of Solar Energy Transformations, Photosynthesis and Plant Productivity   Tipus de participació: Presentació comunicació